• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb thumbU skladu sa članom 3. Ugovora o regresiranju prevoza studenata iz budžeta AP Vojvodine za 2022. godinu, zaključenim između Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Opštine Stara Pazova, Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, Odeljenje za društvene delatnosti, raspisuje Javni konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za školsku 2022/2023. godinu.

grb thumbNa osnovu Zaključka Vlade RS 05 Broj: 339-7974/2022 od 13.10.2022. godine Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti bespovratnu isporuku do 15.000 tona merkantilnog kukuruza u cilju upućivanja pomoći uzgajivačima mlečnih krava.

grb thumbNa osnovu čl. 6. i čl.12. st.1. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor (,,Službeni glasnik RS” broj 107/22) Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor.

grb thumbNa osnovu čl. 76. Zakona o kulturi ( „Sl.glasnik RS“, broj 72/09, 13/16, 30/16-ispr., 6/20, 47/21 i 78/21) i člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2022. godinu („Sl. list opština Srema“, br. 49/21 i 30/22), Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, dana 8. novembra 2022. godine raspisuje Drugi javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanja kulturnih manifestacija, projekata i programa od interesa za opštinu Stara Pazova za 2022. godinu.

grb thumbNa osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“ broj 51/09, 99/11- dr.zakoni i 44/18-drugi zakon), člana 48. Statuta opštine Stara Pazova ( „Sl.list opština Srema“ broj 9/19), Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2022. godinu ( „Sl. list opština Srema“ broj 49/21 i 30/22) i člana 6. stav 1. Pravilnika o izmeni pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta opštine Stara Pazova organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa br. 453-2/2017-IV od 06.03.2017. godine, Predsednik Opštine Stara Pazova dana 04.11.2022 godine raspisuje Drugi javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa od javnog interesa na teritoriji opštine Stara Pazova u 2022. godini.

grb thumbNa osnovu člana 32. stav 6. i člana 44. stav 1. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Sl. glasnik RS“ broj 36/2006), člana 48. Statuta opštine Stara Pazova ( „Sl.list opština Srema“ broj 09/19), člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2022. godinu ( „Sl.list opština Srema“ broj 49/21 i 30/22) i člana 6. stav 1. Pravilnika o izmeni pravilnika o kriterijumima u postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama broj 453-1/17-IV od 06.03.2017.godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 4. novembra 2022. godine raspisuje Drugi javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2022. godini.

grb thumbNa osnovu Zaključka Opštinskog veća opštine Stara Pazova broj: 501-279/2022-IV od 26.10.2022. godine o raspisivanju Javnog konkursa o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova, jp1/22 i Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi , termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova, JP1/22 broj: 110-8/2022-IV od 20. aprila2022. godine, (u daljem tekstu: Pravilnik), opština Stara Pazova raspisuje Javni konkurs o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 1. Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine („Službeni glasnik RS, broj 94/22) i dela IV. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA - Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine.

grb thumbOpština Stara Pazova, uz tehničku podršku NSZ, raspisuje Javni poziv za relizaciju programa finansiranja stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica - pripravnika za 2022. godinu, koji je otvoren do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 15.11.2022. godine.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+4+Ps na kat. parc. 1487 k.o. Stara Pazova.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije