• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb thumbU skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US , 132/14, 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon, 9/20 i 52/21) , čl. 37-43. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl . glasnik RS', br. 32/19) Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglašava oglašava Javni uvid u nacrt prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd-Šid-granica Hrvatske, deonica puta Stara Pazova-Golubinci-Šid i železničke pruge Inđija-Golubinci.

grb thumbNa osnovu člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2022. godinu ( „Sl. list opština Srema broj 49/21), Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine ("Službeni glasnik RS", broj 23/2022), Operativnog plana mobilnog tima za inkluziju Roma i Romkinja opštine Stara Pazova za 2022. godinu (zaključak opštinskog veća opštine Stara Pazova broj: 90-23/21- IV), Načelnik odeljenja za društvene delatnosti dana 22. marta 2022. godine raspisuje Javni konkurs za odabir partnerskog udruženja za sprovođenje aktivnosti operativnog plana mobilnog tima za inkluziju Roma i Romkinja opštine Stara Pazova za 2022. godinu.

grb thumbU skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10–US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19- i dr.zakon, 9/20 i 52/21), čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19) i čl. 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 88/10) Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Autonomne Pokrajine Vojvodine oglašava Javni uvid u nacrt regionalnog prostornog plana AP Vojvdine od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja regionalnog prostornog plana AP Vojvodine na životnu sredinu.

grb thumbNa osnovu člana 17. i 18. stav 1. i 4. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2022. godinu („Sl. list opština Srema“, br. 49/21), člana 8. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17) i Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 400-456/2022-III-08 od 08. marta 2022. godine, Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti dana 15. marta 2022. godine raspisuje Javni poziv za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Stara Pazova radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2022. godini.

grb thumbNa osnovu člana13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (''Sl. glasnik RS'' broj 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16) u vezi pribavljenog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti na Predlog programa poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Stara Pazova, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije broj: 320-00-00228/2022-09 od 07.02.2022. godine i Zaključka Skupštine opštine Stara Pazova broj: 320-79/2022-I od 10.03.2022. godine, Komisija za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi raspisuje Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investiciju u sektoru mleka, mesa, voća, grožđa, povrća (uključujući pečurke) cveća, i ostalih useva (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje i dr.) u 2022. godini na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (''Sl. glasnik RS'' broj 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16) u vezi pribavljenog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti na Predlog programa poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Stara Pazova, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije broj: 320-00-00228/2022-09 od 07.02.2022. godine i Zaključka Skupštine opštine Stara Pazova broj: 320-79/2022-I od 10.03.2022. godine, Komisija za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi raspisuje Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku pčelinjih društava i nove opreme za pčelarstvo u 2022. godini na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 5. Odluke o bližim uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost („Sl. list opština Srema“, br.11/15) Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, dana 10. marta 2022. godine raspisuje Javni poziv za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost.

grb thumbNa osnovu člana 78. stav 1. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 09/19) Zamenik predsednika opštine Stara Pazova donosi Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o snabdevanju vodom.

grb thumbNa osnovu člana 10. Odluke o načinu pružanja pomoći mladim talentima u oblasti obrazovanja ("Službeni list optšina Srema", br. 17/10 i 30/14), Komisija za pomoć mladim talentima u oblasti obrazovanja upućuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima u oblasti obrazovanja.

1-grb-opstineNa osnovu člana 10. Odluke o načinu pružanja pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti ("Službeni list opština Srema", br. 17/10 i 44/10), Komisija za pomoć mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti upućuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije