• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za faznu izgradnju proizvodno-skladišno-poslovnog objekta P+0-P+3 na kat. parc. br. 1139/28 k.o. Krnješevci.

grb thumbNa osnovu Zaključka Opštinskog veća opštine Stara Pazova o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Stara Pazova za 2022. godinu broj: 501-182/2022-IV od 04.07.2022. godine i člana 21. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti jp1/22 broj: 110-7/22-IV od 20.04.2022. godine i broj: 110-10/22-IV od 06.06.2022. godine,opština Stara Pazova dana 04.07.2022. godine raspisuje Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Stara Pazova za 2022. godinu.

grb thumbU skladu sa članom 114. i 115. Zakona o sportu ("Sl.glasnik RS" broj 10/2016 ), a u vezi sa Odlukom o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta (broj 011-44/2014-I od 23.12.2014.god.) i na osnovu člana 6. Pravilnika o postupku odobravanja programa kojima se ostvaruju potrebe interesi građana u oblasti sporta u opštini Stara Pazova (66-1/2014-IV od 12.01.2015.god.) Komisija za sport opštine Stara Pazova raspisuje Konkurs za finansiranje i sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta na području opštine Stara Pazova za 2022. godinu.

grb thumbNa osnovu člana 78. stav 1. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 09/19) Predsednik opštine Stara Pazova donosi Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o održavanju javnih zelenih površina.

grb thumbPozivaju se građani zainteresovani za rad u Popisu u svojstvu instruktora da u periodu od 24. juna (od 9.00 časova) do 3. jula 2022. godine (do 20.00 časova) popune elektronsku prijavu na sajtovima Zavoda, www.stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs.

grb thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 i 63/21) Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Stara Pazova, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

grb thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 i 63/21), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Komisija) opštine Stara Pazova, raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

grb thumbObaveštavaju se svi zainteresovani privredni subjekti da je opština Stara Pazova dana 18.05.2022. godine raspisala Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbObaveštavaju se izbegla lica sa prebivalištem/boravištem na teritoriji Opštine Stara Pazova da je raspisan Javni poziv radi popunjavanja ankete o stambenim potrebama izbeglica u cilju ažururanja jedinstvene baze potreba za stambenim zbrinjavanjem izbeglica.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije