• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Odeljenje za urbanizam i građenje vrši upravne i druge poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa čije je sprovođenje povereno Opštini u oblasti urbanizma, građenja i saobraćaja. Učestvuje u izradi Programa za izradu Prostornog plana opštine, vrši javno oglašavanje radi ustupanja izrade planskih dokumenata, stara se o izlaganju planskog dokumenta na javni uvid, obezbeđuje postojeće kopije topografskog i katastarskog plana i digitalnih zapisa, katastra podzemnih i nadzemnih vodova, obezbeđuje ažuriranje katastarskih podloga, prikuplja podatke za potrebe izrade predloga i odluka o izradi urbanističkih planova, informacije o lokaciji, pribavlja uslove za priključenje na saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu i druge propisane uslove, izdaje lokacijske dozvole, izdaje građevinske dozvole, izdaje rešenja za izgradnju pomoćnih i ekonomskih objekata, rešenja za izvođenje radova na investicionom održavanju objekata, rešenje za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, promenu namene objekata bez izvođenja građevinskih radova, promenu namene objekata uz izvođenje građevinskih objekata, rešenja za izgradnju unutrašnjih instalacija u postojeći objekat, izdaje potvrde o usaglašenosti izgrađenih temelja sa glavnim projektom, izdaje rešenja za legalizaciju objekata čije je građenje odn.rekonstrukcija završena bez građevinske dozvole, organizuje tehnički pregled objekata, izdaje upotrebne dozvole za objekte, donosi rešenja o rušenju objekata na zahtev stranke.

Vrši poslove inspekcijskog nadzora u oblasti izgradnje objekata i u oblasti drumskog saobraćaja. Vrši upravno pravne poslove u vezi inspekcijskog nadzora izgradnje objekata i drumskog saobraćaja i sprovodi postupak izvršenja po izvršnim odlukama donetim u prvostepenom postupku iz ovih oblasti.

Predlaže nacrte akata koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine i Opštinsko veće iz ove oblasti i neposredno sprovodi propise opštine u ovim oblastima. Prati ostvarivanje programa uređivanja građevinskog zemljišta.

Vrši poslove u oblasti imovinsko pravnih odnosa utvrđene zakonom koji reguliše građevinsko zemljište i javnu svojinu, sprovodi postupak eksproprijacije, vraćanja zemljišta, sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u skladu sa zakonom o stanovanju i vodi evidenciju nepokretnosti opštine.

Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama opštine, a po nalogu Predsednika opštine, načelnika Opštinske uprave i načelnika Odeljenja.

Načelnik odeljenja: Dušanka Grozdanić Milović

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije