• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb thumbNa osnovu člana 3. i člana 17. Pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu (''Službeni list APV“, broj 19/06 i 66/20), Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglih, raseljenih i prognanih lica kroz nabavku građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine.

grb thumbNa osnovu člana 11. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“br.129/2007,83/2014-dr.zakon,101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon) člana 48. stav 1. tačka 19. i člana 77. stav 1 Statuta opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema“br.9/19),člana 6 . stav 1. tačka 3. i člana 10. Odluke o javnim raspravama Skupštine opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema“br. 11/23), Predsednik opštine Stara Pazova, donosi Zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Stara Pazova za period od 2024. do 2026. godine.

grb thumbNa osnovu člana 32. stav 6. i člana 44. stav 1. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Sl. glasnik RS“ broj 36/2006), člana 48. Statuta opštine Stara Pazova ( „Sl.list opština Srema“ broj 9/19), člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2024. godinu ( „Sl.list opština Srema“ broj 41/23) i člana 6. stav 1. Pravilnika o kriterijumima u postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama broj 453-2/15 od 13.03.2015. godine i 453-1/17-IV od 06.03.2017. godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 13.marta 2024.godine raspisuje: Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2024. godini.

grb thumbNa osnovu člana 3. i 17. Pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu („Službeni list APV", broj 19/06 i 66/20) i člana 19. Statuta Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu raspisuje Javni poziv za dodelu finansijske pomoći najupešnijim učenicima srednjih škola iz izbeglih i raseljenih porodica na teritoriji AP Vojvodine.

grb thumbNa osnovu člana 3. i člana 17. Pokrajinske skupštinske Odluke o osnivanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu („Službeni list Autonomne Pokrajine Vojvodine“, broj 19/06 i broj 66/20) i člana 19. Statuta Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu raspisuje Javni poziv za dodelu finnansijske pomoći najuspešnijim studentima iz izbeglih i raseljenih porodica na teritoriji AP Vojvodine.

grb thumbNa osnovu člana 10. Odluke o načinu pružanja pomoći mladim talentima u oblasti obrazovanja (''Službeni list optšina Srema'', br. 17/10 i 30/14), Komisija za pomoć mladim talentima u oblasti obrazovanja upućuje upućuje Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima u oblasti obrazovanja.

grb thumbNa osnovu člana 10. Odluke o načinu pružanja pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti (''Službeni list opština Srema, br. 17/10 i 44/10 ), Komisija za pomoć mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti upućuje Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti.

grb thumbNa osnovu člana 11. Pravilnika o radu Komisije, broj: 110-4/2024-II od 13.02.2024. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene za ekonomsko osnaživanje porordica interno raseljenih lica, imenovana od strane predsednika opštine Stara Pazova rešenjem br.205-93/2023-II od 15.12.2023.godine (u daljem tekstu Komisija). dana 19.02.2024. godine raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći za pokretanje, razvoj dohodovnih aktivnosti.

grb thumbNa osnovu člana 11. Pravilnika o radu Komisije, broj: 110-3/2024-II od 07.02.2024. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene za ekonomsko osnaživanje porordica izbeglica, imenovana od strane predsednika opštine Stara Pazova rešenjem br.205-94/2023-II od 15.12.2023.godine (u daljem tekstu Komisija). dana 19.02.2024. godine raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbSavet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u periodu APRIL – DECEMBAR 2023. godine.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije