• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb thumbNa osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“ broj 51/2009, 99/11 i dr. zakoni), člana 48. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 9/19), Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2024. godinu ("Sl. list opština Srema" broj 41/23) i člana 6. stav 1. Pravilnika o izmeni pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta opštine Stara Pazova organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa br. 453-2/2017-IV od 06.03.2017. godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 12.02.2024. raspisuje Javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa od javnog interesa na teritoriji opštine Stara Pazova u 2023. godini.

grb thumbNa osnovu člana 5. Odluke o bližim uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost ( „Sl. list opština Srema“, br.11/15 ) Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, dana 7. februara 2024. godine raspisuje: Javni poziv za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost.

grb thumbNa osnovu čl. 76. Zakona o kulturi ( „Sl.glasnik RS“, broj 72/09, 13/16, 30/16-ispr., 6/20, 47/21 78/21 i 76/23) i člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2024. godinu („Sl. list opština Srema“, br. 41/23), Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, dana 23. januara 2024. godine raspisuje: Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanja kulturnih manifestacija, projekata i programa od interesa za opštinu Stara Pazova za 2024. godinu.

grb thumbNa osnovu, člana 9. stava 1. Pravilnika o radu Komisije broj 110-1/2024-II od 26.01.2024. godine, Komisija za izbor korisnika pomoći za dodelu sredstava namenjenih integraciji najugroženijih izbeglica kroz dodelu pomoći za kupovinu seoskih domaćinstava u okviru humanitarne akcije doplatna poštanska marka „KROV 2023“ obrazovana Rešenjem predsednika opštine broj 205-90/2023-II od 15.12.2023. godine, (u daljem tekstu Komisija ), dana 29.januara 2024. godine raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za kupovinu seoskog domaćinstva u okviru humanitarne akcije „KROV 2021”.

grb thumbNa osnovu člana 78. stav 1. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 09/19) i člana 10. Odluke o javnim raspravama ("Sl. list opština Srema" 11/23) Predsednik opštine Stara Pazova donosi sledeći Zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu Programa unapređenja položaja mladih opštine Stara Pazova za period 2024. - 2026. godine.

grb thumbU skladu sa članom 3. Ugovora o regresiranju prevoza studenata iz budžeta AP Vojvodine za 2023. godinu, zaključenim između Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Opštine Stara Pazova, Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, Odeljenje za društvene delatnosti, raspisuje Javni konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za školsku 2023/2024. godinu.

grb thumbNa osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon), Uredbe o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe ((„Sl. glasnik RS“, br. 99/22), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državoj svojini („Sl.glasnik RS“, br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/21 i 63/23), Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opština Srema» broj 26/6), Predsednik opštine STARA PAZOVA je dana 23.11.2023. godine, doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Stara Pazova i raspisao Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Stara Pazova - drugi krug.

grb thumbNa osnovu člana 11. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“br.129/2007,83/2014-dr.zakon,101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon) člana 48. stav 1. tačka 19. i člana 77. stav 1 Statuta opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema“br.9/19),člana 6 . stav 1. tačka 3. i člana 10. Odluke o javnim raspravama Skupštine opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema“br. 11/23), Predsednik opštine Stara Pazova, donosi Zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja opštine Stara Pazova za period 2023 - 2031. godine.

grb thumbNa osnovu člana 7. Uredbe o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine („Službeni glasnik RS“,br. 117/2021), Odeljenje za privredu Opštinske uprave opštine Stara Pazova upućuje: Javni poziv za učešće u javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi.

grb thumbNa osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 110-33/2023-II od 05.10.2023. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa Ugovorom o realizaciji stambene izgradnje u okviru Potprojekta 4, Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, br. 400-1817/2014-II od 15.12.2014.godine (u daljem tekstu: Ugovor), zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: JUP) i grada Prokuplja (u daljem tekstu: Grad), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 4 stambene jedinice sa mogućnošću kupovine u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 4 (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika) dana 30.oktobra 2023. godine, objavljuje Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 4 stambene jedinice sa mogućnošću kupovine na teritoriji Opštine Stara Pazova.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije