• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

GIMNAZIJA "BRANKO RADIČEVIĆ"
Stara Pazova
Adresa: Svetosavska 5
Telefon: 022/310-271
Elektronska pošta: stapgim@ptt.rs
Internet prezentacija: www.stapgim.edu.rs

Septembra meseca 1918 godine, pred sam kraj prvog svetskog rata, a na inicijativu Vladimira K. Hurbana (VHV)–evangelističkog sveštenika, Jana Litavskog– zemljoradnika i Jana Gombara–šeširdžije, osnovana je privatna realna gimnazija u Staroj Pazovi. Nastava se održavala u kancelariji Jozefa Uhrika, trgovca žitom, u tadašnjoj Inđijskoj ulici, kasnije Ive Lole Ribara, a danas Kralja Petra I Oslobodioca. Na početku školske godine upisalo se samo šest učenika, na kraju prvog polugodišta, u februaru mesecu 1919. godine polagali su se ispiti u Realnoj gimnaziji u Zemunu, a završni ispit u junu mesecu iste godine u istoj školi.

Te prve školske godine predavači su bili: Vladimir K. Hurban, evangelistički sveštenik – veronauku, Miloje Aranicki, pravoslavni sveštenik – veronauku, Gustav Gombar – crtanje, dok je ostale predmete (srpsko–hrvatski jezik, nemački jezik, latinski jezik, istoriju, zemljopis, matematiku, prirodopis i lepo pisanje) predavao profesor Zvonimir Tkalec. Gimnazija je kasnije u više navrata obnavljana i to neposredno posle rata 1946. godine, zatim i 1962. godine, a od 1967. godine pod nazivom "25 maj" sa sedištem u zgradi u ulici Đure Đakovića (danas Karađorđeva), kao gimnazija društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera, da bi se 1970. godine preselela u novu zgradu u ulici JNA (danas Svetosavska) u kojoj se i danas nalazi. Od 1990. godine, pa sve do danas, nosi ime našeg istaknutog pesnika Branka Radičevića.

Danas je gimnazija "Branko Radičević" gimnazija opšteg smera, koja ima 16 odeljenja, preko 500 učenika i 37 profesora. Nalazi se u samom centru grada u Svetosavskoj ulici broj 5 u sklopu srednjoškolskog centra koji čine još Ekonomsko-trgovinska i Tehnička škola. Ova škola se može pohvaliti da je među prvima osnovala đački parlament koji već niz godina aktivno funkcioniše. Parlament ima svoje predsedništvo i radi po poslovniku, članovi parlamenta imaju identifikacione kartice, a predsedništvo sva dokumenta overava štambiljem parlamenta. Naša Gimnazija jedinstvena je po tome što je verovatno jedina škola u Srbiji koja je sa roditeljima potpisala Roditeljsku povelju.

Polazeći od uočavanja potrebe za prevazilaženjem staromodnog koncepta nastave, staropazovačka Gimnazija je još 12. maja 1993. godine, na opštem roditeljskom sastanku ponudila ugovor o međusobnoj saradnji koji je jednoglasno prihvaćen. Povelja je obavezivala Gimnaziju da roditeljima kontinuirano pruža opsežne i sveobuhvatne informacije o radu, problemima i uspehu škole.

TEHNIČKA ŠKOLA
Stara Pazova
Adresa: Svetosavska 5
Telefon: 022/310-641
Elektronska pošta: tehnickaskola@neobee.net

"Tehnička škola" u Staroj Pazovi je nastala 01.09.1946. kao Škola učenika u privredi. Proistekla iz potrebe za obrazovanjem kadrova zanatske struke škola je pratila promene koje su se dešavale u društvu i transformisala. Tako je 1969. godine škola prerasla u Školski centar za kvalifikovane i visokokvalifikovane radnike, a 1977. u Školu za zajedničko srednje obrazovanje i vaspitanje "Braća Feldi". Školske 1984/85. godine od tri postojeće srednje škole u Staroj Pazovi formiran je Centar za obrazovanje stručnih radnika "25. maj". Školske 1987/88. dolazi do izdvajanja mašinske i tekstilne struke i škola "25 maj" postoji pod tim imenom do 1994. godine kada menja naziv u "Tehnička škola".

Danas "Tehnička škola" obrazuje učenike u dva područja rada:
Mašinstvo i obrada metala, i
Hemija, nemetali i grafičarstvo.

U školi postoje sledeći obrazovni profili za koje obrazovanje traje četiri godine:
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
Mašinski tehničar motornih vozila
Tehničar grafičke dorade
Tehničar štampe
Tipograf

obrazovni profili za koje obrazovanje traje tri godine:
Automehaničar
Mehaničar grejne i rashladne tehnike
Mehaničar gaso i pneumatskih postrojenja
Mehaničar privredne mehanizacije
Alatničar
Sitoštampar

Škola ima školsku radionicu u kojoj učenici obavljaju praksu. Školska radionica se nalazi u Staroj Pazovi u ul. Zmaj Jovina 35.

ETŠ "VUK KARADŽIĆ"
Stara Pazova
Adresa: Svetosavska 5
Telefon: 022/310-799
Elektronska pošta: ekonomskas@nadlanu.com

Ekonomsko – trgovinska škola "Vuk Karadžić" u Staroj Pazovi nastavlja tradiciju ekonomske škole koja je osnovana 1956 god. kao izraz potreba opštine za kadrovima ekonomske struke. Sve promene koje su se dešavale u društvu ostavile su traga i na školu. Tako je ona od osnivanja do danas prošla kroz nekoliko transformacija i nekoliko puta menjala naziv.

Školske 1984/1985 od tri postojeće srednje škole u Staroj Pazovi formirala se jedna srednja škola – Centar za obrazovanje stručnih radnika "25. maj" sa mnogo struka i smerova. Do izdvajanja ekonomske, trgovinske, ugostiteljske i kulturološko jezičke struke dolazi školske 1987/88. Tako se formira posebna srednja škola sa novim imenom "Vuk Karadžić".

Od 1992.godine ova škola dobija končnu fizionomiju, onu koju ima i danas. Te godine je maturirala poslednja generacija ugostitelja, upisana prva generacija birotehničara, a odeljenja Gimnazije izdvojila su se u posebnu školu. Takođe formirana su isturena odeljenja ekonomskih tehničara i trgovaca u Pećincima, koja su se 2000/01 pripojila Tehničkoj školi "Milenko Verkić – Neša" u Pećincima. Školske 1995/96 zbog povećanog priliva đaka, usled priliva izbeglih lica, dolazi do pomanjkanja školskog prostora i povećanja broja odeljenja. Škola je prinuđena da izmesti po jedno odeljenje svakog razreda ekonomskih tehničara i trgovaca u prostor srednjih škola u Inđiji. Ova odeljenja je 2004/05 preuzela Srednja škola "Dr. Đorđe Natošević" iz Inđije.

Danas Ekonomsko trgovinska škola "Vuk Karadžić" pokriva dva područja rada, sa više obrazovnih profila u ukupno 18 odeljenja:
1. ekonomija, pravo i administracija: sa četiri obrazovna profila: ekonomski tehničar, birotehničar, poslovni administrator (od 2003/2004 godine) i finansijski tehničar (od 2007/2008 godine) * ukupno 15 odeljenja
2. trgovina, ugostiteljstvo i turizam sa jednim obrazovnim profilom: trgovac * ukupno 3 odeljenja

Nastava se odvija na srpskom jeziku, a kao fakultativni, u okviru predmeta maternji jezik sa elementima nacionalne kulture, uči se slovački jezik. Od stranih jezika uče se engleski, francuski, nemački i ruski jezik.

U specifičnosti ove škole spada i saradnja koja se od 2003/2004 godine ostvaruje sa nemačkom organizacijom GTZ, koja obuhvata modernizaciju nastave stručnih predmeta, osnivanje pet virtuelnih preduzeća koja simuliraju rad i poslovanje stvarnih preduzeća, učešće na sajmu virtuelnih preduzeća, kao i to što ove godine završava školovanje druga generacija oglednog profila poslovni administrator.

Škola koristi zgradu koja je za njene potrebe sagrađena 1966. Takođe koristi i prostor Tehničke škole koja se nalazi u dvorišnoj zgradi i ima sedam učionica, zbornicu i mokri čvor. Nastava se izvodi u učionicama opšte namene kao i u kabinetima:
za poslovnu informatiku i računovodstvo
za poslovnu i službenu korespodenciju
u birou za učenje i
za savremenu poslovnu korespodenciju

Opremljenost kabineta zadovoljava potrebe nastave, a školski prostor odgovara normativima za rad u obrazovnoj ustanovi. U školi je zaposleno ukupno 61 radnik, od čega u nastavi neposredno 51, a u ostalim službama 10.

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije