• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Obecná správa Obce Stará Pazova, Svätosavská 11, 22300 Stará Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Oficiálna prezentácia Obce Stará Pazova

Gymnázium Branko Radičević
Stará Pazova
Adresa: Svetosavska 5
Telefónne číslo: 022/310-271
E-mail: stapgim@ptt.rs
Web: www.stapgim.edu.rs

Koncom I. svetovej vojny, roku 1918 z iniciatívy Vladimíra K. Hurbana ( VHV) – evanjelického farára, bolo založené súkromné reálne gymnázium v Starej Pazove.

Neskoršie gymnázium bolo viackrát obnovené, najprv po vojne roku 1946, potom v roku 1962, a od roku 1967 bola premenovaná a bola známa ako 25. máj so strediskom v budove súčasnej slovenskej základnej školy. Bolo to gymnázium spoločensko – jazykové a prírodo –matematické. Roku 1970 gymnázium bolo presídlené do budovy, kde sa i dnes nachádza. Od roku 1990 až po dnes, nesie meno významného básnika Branka Radičevića.

V súčasnosti je gymnázium Branka Radičevića všeobecného usmernenia a má 16 tried, vyše 500 žiakov a okolo 40 profesorov. Nachádza sa v rámci stredoškolského strediska, ktoré tvoria Ekonomicko-obchodnícka škola a Technická škola.

Táto škola prvá založila žiacký parlament, ktorý už niekoľko rokov aktívne funguje. Parlament má svoje predsedníctvo a pracuje po rokovacom poriadku, členovia parlamentu majú identifikačné preukazy, predsedníctvo všetky doklady overuje pečiatkou parlamentu. Gymnázium je prvá škola v Srbsku, ktorá s rodičmi podpísala Rodičovsku listinu.

Technická Škola
Stará Pazova
Adresa: Svetosavska 5
Telefónne číslo: 022/310-641
E-mail: tehnickaskola@neobee.net

Technická škola v Starej Pazove bola založená v roku 1946 a niesla meno Škola žiakov v hospodárstve. Vznikla z potreby vzdelávania kádrov remeselníckého odboru. Roku 1969 bola škola premenovaná na Školské stredisko pre kvalifikovaných a vysokokvalifikovaných robotníkov a v roku 1977 znovu dostala nový názov a to Škola pre spoločné stredoškolské vzdelávanie a výchovu Bratia Feldyovci. V školskom roku 1984/1985 z troch existujúcich stredných škôl v Starej Pazove bolo formované Stredisko pre vzdelávanie odborných robotníkov 25. máj. V školskom roku 1987/88 sa oddelili strojnícky a textílny odbor a škola 25. máj existovala pod tým názvom po rok 1994, keď bola premenovaná na Technickú školu.

Dnes Technická škola vzdeláva žiakov v dvoch odboroch: Strojníctvo a spracovanie kovu a Grafika.

V škole jestvujú nasledovné štvorročné vzdelávacie odbory: Strojnícky technik pre počítačové konstruovanie, Strojnícky technik motorových vozidiel, Grafický technik, Technik tlače, Typograf. Tiež jestvujú i trojročné vzdelávacie odbory: Automechanik, Mechanik tepelnej a chladiacej techniky, Mechanik plynových a pneumatických zariadení, Mechanik hospodárskej mechanizácie a Tlačiar.

Škola má svoju pracovňu, ktorá sa nachádza v Starej Pazove v Ulici Zmaja Jovu 35, v ktorej žiaci vykonávajú prax.

EOŠ VUK KARADŽIĆ
Stará Pazova
Adresa: Svetosavska 5
Telefónne číslo: 022/310-799
E-mail: ekonomskas@nadlanu.com

Ekonomicko- obchodnícka škola Vuk Karadžić pokračuje v tradícii ekonomickej školy, ktorá bola založená roku 1956. V školskom roku 1984/1985 z troch škôl stredoškolského vzdelávania bolo formované Stredisko pre vzdelávanie odborných robotníkov 25. máj. Ekonomický, obchodnícky, pohostinský, kultúrno-jazykový odbor sa oddelili v školskom roku 1987/1988 a tak sa formovala oddelená škola stredoškolského vzdelávania, pomenovaná Vuk Karadžić.

Roku 1992 táto škola dostala konečnú podobu, ktorú má podnes. V tom roku je zapísaná prvá generácia byrotechnikov a triedy Gymnázia sa oddelili do osobitnej školy. Školskom roku 1995/96 príliv žiakov z vojnou postihnutých krajov zapôsobil nedostatok školského priestoru.

V súčasnosti Ekonomicko- obchodnícka škola Vuk Karadžić má dva vzdelávacie okruhy: ekonómiu, právo a administráciu ( ekonomický technik, byrotechnik, pracovný administrátor a finančný) a obchodníctvo, pohostinstvo a turistika.

Výučba sa uskutočňuje v srbčine a fakultatívne i v slovenčine. Vyučujú sa i angličtina, francúzština, nemčina a ruština.

Škola od roku 2003/2003 spolupracuje s nemeckou organizáciou GTZ, táto spolupráca záhŕňa modernizáciu výučby odborných predmetov, zakladanie päť virtuálnych podnikov, ktoré simulujú prácu skutočných podnikov, zúčastňovanie sa na veľtrhoch virtuálnych podnikov.

Školská budova bola vystavaná roku 1966. Škola používa i miestnosti Technickej školy, ktorá má sedem učební, zborovňu a toalety. Výučba sa uskutočňuje i v kabinetoch.

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Oficiálna Facebook stránka obce Stará Pazova

Obecný newsletter

Ak chcete prijimať aktuálne informácie a oznámenia z Obce Stará Pazova, prihláste sa na obecný newsletter. Uveďte Vaše meno a e-mailovú adresu:

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova

Sajam privrede u Novoj Pazovi

Poslovni portal Opštine Stara Pazova