• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Registar lokacijskih dozvola za 2014. godinu

Redni brojBroj predmetaDatum izdavanjaLokacijska dozvolaInvestitor
1 353-140/2013-III-04 31.12.2013. Izgradnja sportske sale sa kuglanom i uređenje parka na kat.parcbr. 815 k.o. Golubinci u Golubincima ul. Putinačka br.1 Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova, Stara Pazova, Ul. Svetosavska br. 11
2 353-122/2013-III-04 14.01.2014. Izgradnja višeporodičnog stambenog objekta na Kat.parc.br. 1529/1 k.o. Stara Pazova JVM doo, Zemun, ul. Džona Kenedija br. 10a
3 353-125/2013-III-04 17.01.2014. Izgradnja obaloutvrde u Starim Banovcima Na. K.p.br. 1966, 650, 651 ...k.o. Stari Banovci Hidrozavod“ Novi Sad JVP ,,Vode Vojvodine“ Novi Sad
4 353-143/2013-III-04 21.01.2014. Za izgradnju stambenog objekta na kat.parc.b.r. 723/4k.o. Novi Banovci, ul. Banatska br. 6 Milan Aleksić, Beograd, Ul. Danila Lekića Španca 12/7
5 353-138/2013-III-04 24.01.2014. Izgradnja stambenog objekta I faza Izgradnja garaže – II faza Na kat.parc.br. 3465/12 k.o.Stari Banovci u Starim Banovcima ul. Milana Rakića Goran Damjanović, Stari Banovci, Ul. M.Rakića
6 353-138/2013-III-04 27.01.2014. Izgradnja poslovno proizvodnog objekta za obradu i prevlačenje metala na kat.parc.br. 2049/35 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima ul. Zemunska SR „Graovac“, Novi Banovci
7 353-45/2014-III-04 13.02.2014. Za izgradnju stambenog objekta spratnoti P+0 pov. oko 83m2 na kat.parcbr. 204/47 k.o. Stari Banovci , ul. Gavrila Principa u Starim Banovcima GORAN NIKOLIĆ Novi Banovci, ul. Zemunska br.40 Punomoćnik Marko Simenić
8 353-68/2013-III-04 18.02.2014. Za izgradnju stambenog objekta spratnosti P+Pk i pomoćnog objekta- garaže spratnosti P+0 na kat.parc.br. 3083/23 Dragan Simo Đurić Stara Pazova, Ul. B. Nušića br. 49
9 353-58/2014-III-04 07.03.2014. Izgradnja višeporodičnog stambenog objekta na kat.parc.br. 29 k.o. Golubinci ul.Pazovačka br.7, Golubinci OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA jp Ul. Svetosavska br. 11 Stara Pazova
10 353-49/2014-III-04 10.03.2014. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 3481/7 k.o. Stari Banovci, ul. Dimitrija Tucovića br. 57 MARKO KOVAČEVIĆ Ul. 26. Oktobra br.38 Vrdnik
11 353-129/2013-III-04 14.03.2014. Izgradnja stambenog objekta Na kat.parc.br.3544/4 k.o. St. Banovci U Starim Banovcima ulica Alaska bb MILEN NIKOLIĆ Novi Banovci Ul.Vojvođanska br.101
12 353-128/2013-III-04 26.03.2014. Izgradnja poslovno-stambenog objekta, interne benzinske pumpe bez TNG-a i poslovne hale za servis i održavanje teretnih vozila u II Faze na kat. parc. br. 2650/16 k.o. Stari Banovci, ul.Dositejeva br. 38 u Starim Banovcima „Euro-TANKTRANS“ D.O.O. Stari Banovci Ul. Dositejeva br. 38
13 353-53/2013-III-04 27.03.2014. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 5833/13 k.o. Nova Pazova u ul. D. Maksimović bb ZLATA NEŠIĆ Inđija, Ul. Ž. Zrenjanina br.16
14 353-53/2013-III-04 27.03.2014. Izgradnja stambeno poslovnog objekta na kat.parc.br. 2157/6 k.o. Novi Banovci, ul. Cara Dušana bb DRAKULA SVETOZAR Novi Banovci Banovci Dunav 1.d. 10/18
15 353-60/2014-III-04 07.04.2014. Izgradnja stambenog objekta spratnosti P+0 na kat.parc.br. 215/1 k.o. Stari Banovci JASMINA KRSTIĆ, Šašić Pavla br. 12, Stari Banovci
16 353-48/2014-III-04 09.04.2014. Izgradnja stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br. 3083/38 k.o. Stara Pazova, Ul. Njegoševa bb, Stara Pazova DIMITRIJE PUTNIK, Ul. Jovana Stojsavljevića br. 3, Beograd
17 353-46/2014-III-04 11.04.2014. Za izgradnju KB 20kV od TS 110/20kV „Nova Pazova„ do RP 20kV „Delez“ ED ,,RUMA“, Ruma, Industrijska 2a
18 353-59/2014-III-04 11.04.2014. Dogradnja višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br. 2096 k.o. Stara Pazova, ul. Kralja Petra I br. 13, Stara Pazova MBNS KOMERC D.O.O., Inđijska bb, Golubinci
19 353-141/2013-III-04 24.04.2014. Za izgradnju parking prostora, točiono mesto za dizel gorivo i perionicu na kat.parc.br. 1896/1 k.o. Krnješevci, Treća Industrijska bb. „Milšped nekretnine“, Ul. Treća indutrijska bb, Krnješevci
20 353-70/2014-III-04 28.04.2014. Rušenje stambene porodične stambene zgrade i izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 206/3 k.o. Novi Banovci ul. Beogradska br. 87, Novi Banovci ŽELJKO LONČAREVIĆ, Ul. Beogradska br. 87, Novi Banovci
21 353-67/2014-III-04 30.04.2014. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 2929/1 k.o. Stara Pazova, ul. Janka Baka br. 98 u Staroj Pazovi BAKO MARTIN, Ul. Janka Baka br. 100, Stara Pazova
22 353-68/2014-III-04 10.04.2014. Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta, spratnosti P+1, na kat.parc.br. 811 k.o. Novi Banovci SPASENIJA LAZAREVIĆ Stara Pazova Ul. Vojvode Stepe br. 461g
23 353-68/2014-III-04 09.05.2014. 353-68/2014-III-04 09.05.2014. Rušenje stambenog objekta spratnosti P+0 i izgradnja stambenog objekta spratnosti P+1+Pk sa četiri stambene jedinice na kat.parc.br. 1593 k.o. Nova Pazova, ul. Crnogorska br. 22, Nova Pazova ALEKSANDAR BOŽANIĆ Nova Pazova Ul. Cara Dušana br.54
24 353-77/2014-III-04 12.05.2014 Izgradnja montažnog objekta na kat.parc.br. 1247/181 k.o. Surduk. Ul. Sremska bb, Surduk DRAGANA I GORAN CICVARA Surduk Ul. Nova bb
25 353-71/2014-III-04 15.05.2014 Izgradnja stambenog objekta spratnosti P+Pk na kat.parc.br. 3545/3 k.o. Stari Banovci, ul. Alaska br.9 Stari Banovci SLAVIŠA BOGDANOVIĆA Beograd Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 103
26 353-74/2014-III-04 15.05.2014. Izgradnja montažnog objekta na kat.parc.br. 3098/58 k.o. Stara Pazova, ul. Drinska, u Staroj Pazovi GORDANA KOVAČ Stara Pazova Ul. Železnička br.8
27 353-90/2014-III-04 16.05.2014. Izgradnja montažne kuće spratnosti P+0 na kat.parc.br. 1761/22 k.o. Belegiš NIKOLA STUPAR Novi Beograd Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 33
28 353-73/2014-III-04 19.05.2014 Izgradnja stambenog objekta-montažne kuće na kat.parc.br. 3083/38 k.o. Stara Pazova u ul. Njegoševa bb u Staroj Pazovi SINIŠA KAŠIĆ Stara Pazova Ul. Železnička bb
29 353-76/2014-III-04 19.05.2014. Izgradnja stambenog objekta-montažne kuće na kat.parc.br. 204/52 k.o. Stari Banovci u ul. Gavrila Principa u Starim Banovcima ĐORĐE DŽEPINA Novi Banovci Ul.Svetosavska br.26
30 353-82/2014-III-04 19.05.2014. Izgradnja stambenog objekta na k.p.br. 1103/1 k.o. Belegiš, ul. Branka Radičevića br. 2a, Belegiš DRAGAN i DRAGANA JOVANOVIĆ Belegiš Ul. Branka Radičevića br.5
31 353-54/2014-III-04 20.05.2014. Izgradnja montažne kuće na kat.parc.br. 1261/57 k.o. Stara Pazova (volarsko polje) RAIĆ ŽIVKO Stara Pazova Ul. Podunav.partizans.odr. br.38
32 353-79/2014-III-04 21.05.2014. Izgradnja objekta predškolske ustanove na kat.parc.br. 1231/1 k.o. Belegiš, Slobodana Jovanovića bb , Belegiš DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA Stara Pazova Ul. Svetosavska br.11
33 353-75/2014-III-04 22.05.2014. Dogradnja poslovno stambenog objekta P+0 i P+1 stambeni deo P+1 i magacin P+0 i adaptaciju dela posl.obj. P+0 u stambeni P+Pk na kat.parc.br. 753/3 k.o. Nova Pazova. MIRKO POZNANOVIĆ Nova Pazova, Ul. Cvije Kukolja br.156
34 353-93/2014-III-04 22.05.2014. Izgradnja biogasnog postrojenja snage 0,6-0,7 mW na kat.parc.br. 2752/7 k.o. Stari Banovci. IVAN ILIĆ Stara Pazova Ul. Vuka Karadžića br.39
35 353-94/2014-III-04 22.05.2014. Proširenje objekta skladišta i izgradnju nadstrešnice na k.p.br. 1873/2 k.o. Krnješevci ENERGOPROJEKT AD Beograd, Bul. M. Pupina br.12
36 353-78/2014-III-04 26.05.2014. Izgradnja montažne kuće na k.p.br. 2136 k.o. Vojka, ul. Nikole Filipina. PERO KOVAČEVIĆ Vojka Ul Sv.Save br.85
37 353-80/2014-III-04 26.05.2014. Izgradnja montažne kuće na k.p.br. 3545/12 k.o. St. Banovci, Ul.Banatska bb MILAŠ MIĆO Stari Banovci Ul. Milenka Pevca br.37
38 353-85/2014-III-04 26.05.2014. Izgradnja stambenog objekta k.p.br. 2694/2 k.o. St. Pazova Prof. Mihala Filipa, Stara Pazova ROGULIĆ SLAĐANA Stara Pazova Ul. Đurđevska br.63
39 353-51/2014-III-04 26.05.2014. Izgradnja montažne kuće na k.p.br. 1247/197 k.o. Surduk, Ul. Sremska bb, Surduk DUŠKO BARIŠIĆ Batajnica Ul. Bihaćka br. 20/2
40 353-51/2014-III-04 27.05.2014. Za izgradnju optičkog kabla u k.o. Stara Pazova, k.o. Nova Pazova i k.o. Stari Banovci „ TELENOR“ D.O.O Beograd Punomoćnik „KBV DATACOM“ Beograd Milentija Popvića br.9
41 353-83/2014-III-04 29.05.2014. Izgradnja stambenog montažnog objekta Na k.p.br. 1139/49 k.o. Krnješevci OPŠTINA STARA PAZOVA, Stara Pazova, Ul.Svetosavska 11
42 353-88/2014-III-04 29.05.2014. Izgradnja montažne kuće spratnosti P+0 na kat.parc.br. 2342/44 k.o. Novi Banovci ŽELJKO KNEŽEVIĆ, Novi Banovci, Ul. Svetosavska br. 147
43 353-57/2014-III-04 04.06.2014. Za izgradnju vodovodne mreže za vodosnabdevanje naselja Vojka I I Faza preko kat. parc. br. 6804, 3536/1, 3199/1, 4305, 2825/2 sve u k.o. Vojka DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA, Stara Pazova, Ul. Svetosavska br. 11
44 353-62/2014-III-04 05.06.2014. Izgradnju stambenog objekta spratnosti P+0, na kat.parc.br. 3087/9 k.o. Stara Pazova, ul Vinogradska br. 40 Stara Pazova SNEŽANA PAVLOVIĆ, Stara Pazova, Ul.Šafarikova br.13
45 353-97/2014-III-04 11.06.2014. Izgradnja. autobuskog stajališta u Grčkoj ulici kod raskrs. sa ul. S. Tišme k.o. S.Banovci k.p.br. 1934 DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA, Stara Pazova, Ul. Svetosavska br.11
46 353-98/2014-III-04 11.06.2014. Izgradnja autob.stajal. u ul. M.Pevca kod raskrs. sa ul. P.Čodanovića S.Banovci na kat.parc.br. 1950/1 k.o. Stari Banovci DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA, Stara Pazova, Ul. Svetosavska br.11
47 353-99/2014-III-04 11.06.2014. Izgradnja autob.stajališta u ul. M.Pevca kod raskr. sa ul. Pinkijevom k.p.br. 1950/1 k.o. Stari Banovci DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA, Stara Pazova, Ul. Svetosavska br.11
48 353-100/2014-III-04 11.06.2014. Izgradnja autobus.stajal. u Svetosavskoj ul. kod raskrsnice sa Pionirskom ulicom k.p. br.1019/2 K.o. Novi Banovci DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA, Stara Pazova, Ul. Svetosavska br.11
49 353-101/2014-III-04 11.06.2014. Izgradnja autobusk.stajališta u Svetosavskoj ulici kod raskrsnice sa Zemunskom ulicom na k.p.br. 1019/2 k.o. Novi Banovci DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA, Stara Pazova, Ul. Svetosavska br.11
50 353-102/2014-III-04 11.06.2014. Izgradnja autobuskog stajališta u Svetosavskoj ulici kod raskrsnice sa Burgenovom ulicom na kat.parc.br. 1030/1 k.o. Novi Banovci DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA, Stara Pazova, Ul. Svetosavska br.11
51 353-104/2014-III-04 12.06.2014. Izgradnja montažne kuće spratnosti P+0 na kat.parc.br. 3080/57 k.o. Stara Pazova SINIŠA BOSIĆ, Stara Pazova, Ul. Janka Baka br.43
52 353-94/2014-III-04 18.06.2014. Izgradnja kablovskog voda 20kV „TS Mojić – TS Baštovan 2“ u Novoj Pazovi „Elektrovojvodina“ ED „Ruma“, Ruma, Ul. Industrijska br.2a
53 353-72/2014-III-04 18.06.2014. Rušenje dela stambeno poslovnog objekta i izgradnja novog stambeno poslovnog objekta na kat.parc.br. 532 k.o. Stara Pazova ul. Karađorđeva br. 58 u Staroj Pazovi AGRO ART“ D.O.O., Ul. Karađorđeva br.58, Stara Pazova
54 353-92/2014-III-04 18.06.2014. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc. br. 366/9 k.o. Stari Banovci, ul. Njegoševa bb Stari Banovci RADOSAV VASILIJEVIĆ, Stari Banovci, Ul. Negrov Pavla br. 6
55 353-105/2014-III-04 26.06.2014. Izgradnja skaldišno poslovnog objekta na kat.parc.br. 5643/12 k.o. Nova Pazova I faza „DELTA REAL ESTATE“ D.O.O., Ul. Milentija Popovića br. 7b, Nova Pazova
56 353-89/2014-III-04 27.06.2014. Izgradnja stambeno poslovnog objekta na kat.parc.br. 1888 k.o. Stara Pazova, ul. Kralja Petra I br. 132 Stara Pazova MIRA KVRGIĆ, Ul. Desanke Maksimović br.18, Stara Pazova
57 353-96/2014-III-04 04.07.2014. Rekonstrukc. Lok.puta St.Banovci-Novi Banovci 1 faza na kat.parc.br. 1019/2 k.o. Novi Banovci. Direkcija za izgradnju, Stara Pazova, Ul. Svetosavska br.11
58 353-56/2014-III-04 18.07.2014. Izgradnja bunra i potisnog cevovoda za vodosnabdevanje naselja Vojka I Faza preko kat. parc. br. 826/2, 6796,6797, 6803/1, 6802 i 6804 sve u k.o. Vojka. Direkcija za izgradnju, Stara Pazova, Ul. Svetosavska br.11
59 353-108/2014-III-04 29.07.2014. Izgradnja stambenog objekta spratnosti P+Pk na kat.parc.br. 3080/196 k.o. Stara Pazova BOLIĆ IGOR, Ul. Siomeon Aranicki br. 10, Stara Pazova
60 353-69/2014-III-04 06.08.2014. Izgradnja kanalizacije upotrebljenih voda, fekalna kanalizacija preko kat.parc.br. 5396, 5462, 5463, 735/110, 5397 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi Direkcija za izgradnju, Stara Pazova, Ul. Svetosavska br.11
61 353-114/2014-III-04 08.08.2014. Izgradnja stambenog objekta St. Banovci Ul. Gavrila Principa bb 204/44 k.o. St. Banovci Štimac Sonja, Novi Banovci , Ul.Proleterska br.19
62 353-121/2014-III-04 08.08.2014. Izgradnja stambenog objekta spratnosti P+1 na kat.parc.br. 1793 k.o. Stara Pazova ,ul. Jana Kolara br.46 u St. Pazovi Tadić Dušan, Stara Pazova, Trg Slobode 2b IV/15
63 353-61/2014-III-04 14.08.2014. Za izgradnju rezervoara i cevne veze za vodosnabdevanje naselja Vojka I I Faza preko kat. parc. br. 6804, 7031, 704/19, 704/1, 704/13 sve u k.o. Vojka DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA, Ul. Svetosavska br. 11, Stara Pazova
64 353-111/2014-III-04 20.08.2014. Izgradnja stambenog objekta u Starim Banovcima, Ul. Njegoševa bb na kat.parc.br. 366/10 k.o. Stari Banovci Savić Željko, St. Banovci, Stevana Tišme br. 87
65 353-113/2014-III-04 21.08.2014. St. Banovci, ul. Bačka bb, na kat.parc.br.3539/8 k.o. St. Banovci Sarić Daliborka, Stari Banovci, Vuka Karadžića br.7
66 353-47/2014-III-04 22.08.2014. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 3083/2 k.o. Stara Pazova ZORAN DONĐIVIĆ, Stara Pazova, Ul. Vere Miščević br. 46
67 353-118/2014-III-04 25.08.2014. Izgradnja stambenog objekta spratnosti P+0 k.p.br. 548/1 k.o. St. Pazova, Ul. Isidore Sekulić 19, Stara Pazova Mutvić Slađana, Pećinci, Jove Neguševića 6/17
68 353-110/2014-III-04 28.08.2014. Izgradnja vinogradarske kuće spratnosti P+0, na kat.parc.br. 18 k.o. Surduk, ul. Slankamenački put bb, Surduk ZORAN CVETKOVIĆ, Beograd, Ul. Jove Ilića br. 91
69 353-55/2014-III-04 01.09.2014. Rekonstrukcija postojeće stanice za snabdevanje gorivom na kat.parc.br. 3131/20 k.o. Stari Banovci, Autoput Novi Sad-Beograd „NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE“ad Beograd, Novi Sad, Ul. Narodnog fronta br. 12
70 353-86/2014-III-04 05.09.2014. Izgradnja kanalizacione mreže na kat.parc.br. 2072/1 k.o. Novi Banovci Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova, Stara Pazova, Ul. Svetosavska br. 11
71 353-30/2014-III-04 11.09.2014 Izgradnja stambenog objekta spratnosti P+1 na ka.t.parc.br. 3091/110 k.o. Stara Pazova, ul Pere Ninkovića bb, Stara Pazova Vujašević Miroslava, Beograd, Ul. Slanački put br. 80/1
72 353-95/2014-III-04 15.09.2014. Izgradnja poslovno pomoćnog objekta namenjenog za smeštaj poljoprivredne mehanizacije a krov za solarnu elektranu od 60 kW na kat.parc.br. 57/1 k.o. Golubinci Ul Đurđevska br.44 Golubinci ROSANA I MILAN LINARIĆ, Ul. Đurđevska br. 44, Golubinci
73 353-116/2014-III-04 16.09.2014 Izgradnja stambeno poslovnog objekta spratnosti P+4+Pk i rušenje postojećih objekata na k.p.br. 1147 k.o. Nova Pazova Cara Dušana br.14 ,,Cemix invest“ d.o.o., Zemun, Dr. Nedeljka Ercegovca 29 b
74 353-133/2014-III-04 22.09.2014. Dogradnja postojećeg stambenog objekta na kat.parc.br. 804 k.o. Belegiš u ulici Svetozara Miletića br 90, Belegiš JOVANOVIĆ JOVA, Belegiš, Ul. Svetozara Miletića br.90
75 353-132/2014-III-04 07.10.2014. Rekonstrukcija i dogradnja postojeće stanice za snabdevanje gorivom na kat.parc.br. 6805/3 k.o Vojka , ul. Cara Dušana bb, Vojka „NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE“ad, Novi Sad, Ul. Narodnog fronta br. 12
76 353-91/2014-III-04 14.10.2014. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc. br. 2159/21 k.o. Novi Banovci, ul. Cara Dušana bb Novi Banovci MILAN STEGNJAIĆ, Ul. Mihajla Pupina br. 7, Zemun
77 353-140/2014-III-04 14.10.2014. Izgradnja stambenog objekta, K.p.br. 2217 k.o. Nova Pazova, Pionirska 46a POLIĆ JELA, Nova Pazova, Ul. Hilandarska 81
78 353-139/2014-III-04 17.10.2014. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 3088/8 k.o. Stara Pazova, ul. Banijska br.29, u Staroj Pazova DANIJELA DRAGAŠ, Stara Pazova, Ul. Kralja Petra I Oslobodioca br.6
79 353-134/2014-III-04 20.10.2014. Dogradnja stambeno poslovnog objekta u vidu proširenja poslovnog prostora za 40 m2 na k.p.br. 150/7 k.o. Novi Banovci KOVRLIJA BOJAN, Novi Banovci, Fruškogorska br.54
80 353-142/2014-III-04 27.10.2014. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 5816/4 k.o. Nova Pazova ul. Srpskih dobrovoljaca bb ČIČA LJILJANA I ČIČA SLOBODAN, Nova Pazova
81 353-115/2014-III-04 28.10.2014. Izgradnja stambenog objekta, Stara Pazova, Njegoševa bb, K.p.br. 3083/249 k.o. St. Pazova Vučićević Svetislav, Beogra, Ul. Jurija Gagarina 42/10
82 353-84/2014-III-04 05.11.2014. Izgradnja poslovnog objekta, samouslužne perionice u prvoj fazi i rušenje stambenog objekta u drugoj fazi k.p.br. 306/108 k.o.Novi Banovci Ul.Svetosavska 202 BREKIĆ ALEKSANDAR, Novi Banovci, Petra Kočića br.13
83 353-117/2014-III-04 07.11.2014. Izgradnja saobraćajnice, vodovoda i kanalizacije u delu ulice 1 u Centralnoj radnoj zoni u K.O. Nova Pazova na k.p.br. 5643/6 i 5643/11 k.o. Nova Pazova ,,Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova“ j.p., Stara Pazova, ul. Svetosavska br.11
84 353-119/2014-III-04 07.11.2014. Rušenje postojećeg objekta i izgradnja stamb-poslovnog objekta na k.p.br. 2046/1 k.o. St. Pazova ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 30 Ivanović Milisav, Stara Pazova, Ul.Vuka Karadžića br.3
85 353-126/2014-III-04 07.11.2014. Zatvaranje dela postrojenja za preradu otpanih voda na kat.parc.br. 2791/3 k.o. Stara Pazova, Banovački put bb, Stara Pazova NESTLE ADRIATIK D.O.O. Beograd
86 353-147/2014-III-04 19.11.2014. Rušenje postojećih objekata i izgradnja stambenog objekta sa četiri stambene jedinice na kat.parc.br. 778/2 k.o. Stara Pazova, ul. Jana Sikore br. 87, Stara Pazova SAŠA ĐAK, Stara Pazova, Ul. Partizanska br.13
87 353-148/2014-III-04 19.11.2014. Izgradnja poslovno prodajnog i skladišnog objekta na kat. parc.br. 727/27 k.o. Nova Pazova METAL FLEKS D.O.O., Nova Pazova, Četvrta industrijska br.15
88 353-143/2014-III-04 20.11.2014. Dogradnja autoelektričarske radnje na kat.parc.br. 735/88 k.o. Nova Pazova, Industrijska zona, blok 25. Ul. Prva industrijska br.13 MLADOST-KOMERC D.O.O., Nova Pazova, Ul. Jovana Sterije Popovića br.27
89 353-151/2014-III-04 24.11.2014. Rušenje postojećeg stambenog objekta i izgradnja poslovnog objekta na kat.parc.br. 9379/260 k.o. Stara Pazova, ul. Ćirila i Metodija br.166 „LOGISTIK CENTAR KRON“ doo, Stara Pazova, Ul. Ćirila i Metodija br. 166
90 353-125/2014-III-04 25.11.2014. Izgradnja stambenog objekta P+0 na kat.parc.br. 2572 k.o. Vojka, ul. Radivoja Bukureckog bb, Vojka MILENA TASIĆ Ćuprija, Save Kovačevića br. 1
91 353-146/2014-III-04 25.11.2014. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 5860/14 k.o. Nova Pazova, blok 9a MIROSLAV LJUKOVČANIN Nova Pazova, Ul. Kralja Petra Prvog Katađorđevića
92 353-122/2014-III-04 02.12.2014. Izgradnja poslovno-proizvodno-skladišnog objekta, spratnosti P+1, na kat.parc.br. 4813/20 k.o. Stara Pazova, ul. Panonska u St.Pazovi. „UNIVERZUM“ SR Nova Pazova Ul. Majora Gavrilovića br. 2
93 353-155/2014-III-04 02.12.2014. Zahtev za izgradnju druge faze kompleksa „STREIT NOVA“ na kat.parc.br. 4810/25 k.o. Stara Pazova „Streith nova“ doo Stara Pazova Ul. Evropska br.11
94 353-123/2014-III-04 03.12.2014. Izgradnja stambeno poslovnog objekta, spratnosti Pd+P+Pk, na kat.parc.br. 443/41 k.o. Stara Pazova , ul. Branislava Nušića br. 9 u St. Pazovi ZORAN VELjANOVSKI Ul. Branislava Nušića br. 10 Stara Pazova
95 353-96/2014-III-04 05.12.2014. Zahtev za izdavanje lok. dozvole za izgradnju stambenog objekta na kat.parc.br. 215/2 k.o. Stari Banovci – Petrinci Nebojša Jandrić Zemun, Đure Đapića br.2
96 353-149/2014-III-04 05.12.2014. Izgradnja stambenog objekta Pd+P+Pk na kat.parc.br. 3544/25 k.o. Stari Banovci, ul. Panonska bb, Stari Banovci ZORAN VUDRAGOVIĆ Ul. Mladena Stojanovića br.2 Stari Banovci
97 353-152/2014-III-04 09.12.2014. Izgradnja magacinskog prostora spratnosti P+0 na kat. parc. br. 727/11 k.o. Nova Pazova MEDIUS doo Nova Pazova Ul. Četvrta industrijska br. 12
98 353-128/2014-III-04 23.12.2014. El.osvetljenje saobraćajnice preko kat.parc.br. 2143/1, 2142/2, 2139/2... sve u k.o. Novi Banovci u urbanističkoj celini 11-Log centar ,Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova“ j.p. Stara Pazova, ul. Svetosavska 11
99 353-144/2014-III-04 23.12.2014. Izgradnja saobraćajnice u urbanističkoj celini 11, Log Centar, preko kat.parc.br. 2132/5, 2138/6, 2142/9 sve u k.o. Novi Banovci DIREKCIJA ZA IZGRADNjU OPŠTINE STARA PAZOVA Ul. Svetosavska br.11 Stara Pazova
100 353-152/2014-III-04 23.12.2014. Zahtev za izgradnju vinogradske kuće Pd+P+0 na kat.parc.br. 2 k.o. Surduk, Slankamenački put bb, Surduk MILAN KORDULUP Zemun
101 353-130/2014-III-04 29.12.2014.. Za izgradnju vodovodne mreže preko kat.parc.br. 2143/1, 2142/2, 2139/2... sve u k.o. Novi Banovci, u urbanističkoj celini 11-Log centar ,,Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova“ j.p. Stara Pazova, ul. Svetosavska 11
102 353-112/2014-III-04 30.12.2014. Uređenje centra Vojke – rekonstrukcija raskrsnice ul. Cara Dušana, karađorđeve, Braće Kočijašević i Svetog Save na k.p.br. 3119/1, 2825/2i 4305 k.o. Vojka ,,Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova“ j.p. Stara Pazova, ul. Svetosavska 11
103 353-153/2014-III-04 30.12.2014. 31.12.2014. Rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja stambenog i pomoćnog objekta u stambeno poslovni objekat na kat.parc.br. 2169/7 k.o. Novi Banovci, ul. Save Šumanovića br.5 Novi Banovci BOSNIĆ DRAGAN, SANjA, NIKOLA I LUKA Novi Beograd
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije