• Facebook page
 • Twitter page
 • YouTube page
 • RSS
 • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Centar za socijalni rad Opštine Stara PazovaCentar za socijalni rad je ustanova socijalne zaštite sa javnim ovlašćenjima koja odlučuje o ostvarivanju prava korisnika utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti, o korišćenju usluga socijalne zaštite koje obezbeđuju: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i Opština Stara Pazova i vrši druge poslove utvrđene zakonom i propisima donetim na osnovu zakona. Centar za socijalni rad u skladu sa aktima opštine Stara Pazova učestvuje u poslovima planiranja i razvoja socijalne zaštite u opštini Stara Pazova.

Socijalna zaštita

Socijalna zaštita je organizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti.

Usluge socijalne zaštite

Usluge socijalne zaštite su aktivnosti pružanja podrške i pomoći pojedincu i porodici radi poboljšanja, odnosno očuvanja kvaliteta života, otklanjanja ili ublažavanja rizika nepovoljnih životnih okolnosti, kao i stvaranja mogućnosti da samostalno žive u društvu.

Grupe usluga socijalne zaštite:

 • - usluge procene i planiranja – procena stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih značajnih osoba u njegovom okruženju, procena staratelja, hranitelja i usvojitelja, izrada individualnog ili porodičnog plana pružanja usluga i mera pravne zaštite i drugih procena i planova
 • - dnevne usluge u zajednici – dnevni boravak, pomoć u kući, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju
 • - usluge podrške za samostalan život – stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalan život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu
 • - savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge – intenzivne usluge podrške porodici koja je u krizi, savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja, podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju, održavanje porodičnih odnosa i ponovno spajanje porodice, savetovanje i podrška u slučajevima nasilja, porodična terapija, medijacija, SOS telefoni, aktivacija i druge savetodavne i edukativne usluge i aktivnosti
 • - usluge smeštaja – smeštaj u srodničku, hraniteljsku ili drugu porodicu za decu i mlade, odrasle i starije, domski smeštaj, smeštaj u prihvatilište i druge vrste smeštaja

PRAVA KOJA GRAĐANI OSTVARUJU U CENTRU

U centru za socijalni rad građani ostvaruju prava na različite vrste materijalne podrške koje imaju za cilj da obezbede egzistencijalni minimum i podršku socijalnoj uključenosti korisnika.

Vrste materijalne podrške:

 • - novčana socijalna pomoć
 • - dodatak za pomoć i negu drugog lica
 • - uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica
 • - posebna novčana naknada
 • - pomoć za osposobljavanje za rad
 • - jednokratna novčana pomoć
 • - pomoć u naturi
 • - druge vrste materijalne podrške u skladu sa Zakonom i Odlukom o socijalnoj zaštiti Opštine Stara Pazova

KORISNICI PRAVA I USLUGA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Korisnik prava ili usluga socijalne zaštite jeste pojedinac, odnosno porodica koja se suočava s preprekama u zadovoljavanju potreba, usled čega ne može da dostigne ili da održi kvalitet života ili koja nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a ne može da ih ostvari svojim radom, prihodom od imovine ili iz drugih izvora. Korisnici socijalne zaštite su državljani Republike Srbije, a mogu biti i strani državljani i lica bez državljanstva, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

ODGOVORNOST GRAĐANA

Svaki građanin je dužan da se stara o zadovoljavanju svojih osnovnih životnih potreba i osnovnih životnih potreba lica koje je dužan da izdržava, da aktivno učestvuje u proceni, planiranju i realizaciji usluge socijalne zaštite i da u okviru svojih mogućnosti, svojim radom, prihodima i imovinom sprečava, otklanja ili ublažava vlastitu socijalnu izolovanost, kao i socijalnu izolovanost članova svoje porodice.

SARADNjA U PRUŽANjU USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE

Centar za socijalni rad u postupku pružanja usluga socijalne zaštite sarađuju sa ustanovama predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, zdravstvenim ustanovama, policijom, tužilaštvom, pravosudnim i drugim državnim organima, organima teritorijalne autonomije, odnosno organima jedinica lokalne samouprave, udruženjima i drugim pravnim i fizičkim licima. Saradnja u pružanju usluga socijalne zaštite ostvaruje se na način utvrđen sporazumima o saradnji.

ORGANIZACIJA CENTRA

Organizaciju Centra za socijalni rad čine:

 • - direktor
 • - organizacione jedinice
 • - stručna i savetodavna tela

Vršilac dužnosti direktora: Rada Žugić, dipl. ekonomista

Rukovodilac službi: Radmila Stojanović, dipl. socijalni radnik

Organizacione jedinice:

 • - Služba za pravne poslove
  Rukovodilac službe: Zlata Bjelić, dipl. pravnik
 • - Služba za zaštitu dece i mladih
  Rukovodilac službe: Vesna Trbović, dipl. socijalni radnik
 • - Služba za zaštitu odraslih i starih
  Rukovodilac službe: Dajana Kostić, socijalni radnik
 • - Služba za pomoć u kući
  Rukovodilac službe: Mirjana Sokolović, socijalni radnik
 • - Služba za finansijsko-administrativne poslove
  Rukovodilac službe: Snežana Lazić, dipl. ekonomista
 • - Klub za odrasla i starija lica
 • - Tehnička služba

Stručna i savetodavna tela
Stalna tela: Kolegijum rukovodilaca, Kolegijum službe, Kolegijum službi i Stalna komisija organa starateljstva
Povremena tela: Stručni timovi

KONTAKTI

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE STARA PAZOVA I SLUŽBA ZA POMOĆ U KUĆI

Adresa: Ćirila i Metodija 18, 22300 Stara Pazova
Telefon: 022 310 353, 022 311 930
Telefaks: 022 310 373
E-mail: starapazova.csr@minrzs.gov.rs
Zvanična internet prezentacija: www.csr-starapazova.org

KLUB ZA ODRASLA I STARIJA LICA

Adresa: Gradski park bb, 22300 Stara Pazova
Telefon: 022 317 445

Vodič kroz prava i usluge u socijalnoj zaštiti

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije