• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Budžet Opštine Stara Pazova za 2025. godinu 
Priprema budžeta opštine Stara Pazova za 2025. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2024. godinu 
Godišnji izveštaj o učinku programa za 2023. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2024. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2024. godinu Preuzmite dokument »
Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja i postupak pripreme i donošenja Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2025. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2024. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2024. godinu Preuzmite dokument »
Priprema budžeta za 2024. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2023. godinu 
Odluka o četvrtom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2023. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o četvrtom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2023. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o trećem rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2023. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o trećem rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2023. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o drugom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2023. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2023. godinu Preuzmite dokument »
Godišnji izveštaj o učinku programa za 2022. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o prvom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2023. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2023. godinu Preuzmite dokument »
Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2024. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2023. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2023. godinu Preuzmite dokument »
Priprema budžeta za 2023. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2022. godinu 
Odluka o drugom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2022. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2022. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o prvom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2022. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o prvom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2022. godinu Preuzmite dokument »
Godišnji izveštaj o učinku programa za 2021. godinu Preuzmite dokument »
Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2023. godinu Preuzmite dokument »
Godišnji izveštaj o učinku programa za 2021. godinu - obrazac Preuzmite dokument »
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2022. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2022. godinu Preuzmite dokument »
Priprema budžeta za 2022. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2021. godinu 
Odluka o drugom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2021. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2021. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2021. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o prvom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2021. godinu Preuzmite dokument »
Polugodišnji izveštaj o učinku programa za 2021. godinu - obrazac Preuzmite dokument »
Godišnji izveštaj o učinku programa za 2020. godinu Preuzmite dokument »
Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2022. godinu Preuzmite dokument »
Godišnji Izveštaj o učinku programa za 2020. godinu - obrazac Preuzmite dokument »
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2021. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2021. godinu Preuzmite dokument »
Priprema budžeta za 2021. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2020. godinu 
Odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2020. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2020. godinu Preuzmite dokument »
Godišnji Izveštaj o učinku programa za 2019. godinu Preuzmite dokument »
Plan uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2021. godinu Preuzmite dokument »
Godišnji Izveštaj o učinku programa za 2019. godinu - obrazac Preuzmite dokument »
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2020. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2020. godinu Preuzmite dokument »
Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu Preuzmite dokument »
Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2020. godinu Preuzmite dokument »
Priprema budžeta za 2020. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2019. godinu 
Odluka o Drugom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2019. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o Drugom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2019. godinu Preuzmite dokument »
Polugodišnji izveštaj o učinku programa Preuzmite dokument »
Odluka o Prvom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2019. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o Prvom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2019. godinu Preuzmite dokument »
Plan postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2020. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2019. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2019. godinu Preuzmite dokument »
Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu Preuzmite dokument »
Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2019. godinu Preuzmite dokument »
Priprema budžeta za 2019. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2018. godinu 
Odluka o Drugom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2018. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o Drugom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2018. godinu Preuzmite dokument »
Polugodišnji izveštaj o učinku programa Preuzmite dokument »
Odluka o Prvom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2018. godinu Preuzmite dokument »
Plan postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja Odluke o budžetu Opštine Stara Pazova za 2019. godinu Preuzmite dokument »
Izveštaj o učinku programa Preuzmite dokument »
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2018. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2018. godinu Preuzmite dokument »
Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora za programsku strukturu budžeta Preuzmite dokument »
Obrasci za programski budžet 2018. Preuzmite dokument »
Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu Preuzmite dokument »
Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2018. godinu Preuzmite dokument »
Uputstvo za pripremu Nacrta budžeta opštine Stara Pazova za 2018. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2017. godinu 
Odluka o Drugom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2017. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o Prvom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2017. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o Prvom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2017. godinu Preuzmite dokument »
Plan postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja odluke o budžetu Opštine Stara Pazova za 2018. godinu Preuzmite dokument »
Uputstvo za popunjavanje obrazaca za pripremu programskog budžeta Preuzmite dokument »
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2017. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2017. godinu Preuzmite dokument »
Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate Preuzmite dokument »
Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za programsku strukturu budžeta Preuzmite dokument »
Obrazac za programski budžet - novi Preuzmite dokument »
Priprema budžeta za 2017. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt odluke o II rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2017. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2016. godinu 
Odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2016. godinu II Preuzmite dokument »
Nacrt odluke o Drugom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2016. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o Prvom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2016. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o Prvom rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2016. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2016. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2016. godinu Preuzmite dokument »
Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate Preuzmite dokument »
Priprema budžeta za 2016. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2015. godinu 
Odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2015. godinu III Preuzmite dokument »
Obrasci za pripremu Finansijskih planova Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2015. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2015. godinu II Preuzmite dokument »
Odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2015. godinu I Preuzmite dokument »
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2015. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2015. godinu Preuzmite dokument »
Priprema budžeta za 2015. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2014. godinu 
Odluka o završnom računu budžeta opštine Stara Pazova za 2014. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2014. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2014. godinu III Preuzmite dokument »
Odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2014. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2014. godinu II Preuzmite dokument »
Priprema rebalansa budžeta za 2014. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2014. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2014. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2014. godinu Preuzmite dokument »
Priprema budžeta za 2014. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2013. godinu 
Odluka o završnom računu budžeta opštine Stara Pazova za 2013. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2013. godinu Preuzmite dokument »
Priprema rebalansa budžeta za 2013. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2013. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2013. godinu Preuzmite dokument »
Priprema budžeta za 2013. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2012. godinu 
Odluka o završnom računu budžeta opštine Stara Pazova za 2012. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o III rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2012. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o II rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2012. godinu Preuzmite dokument »
Zahtev za budžet za 2012. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2012. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2012. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2012. godinu Preuzmite dokument »
Priprema budžeta za 2012. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2011. godinu 
Odluka o završnom računu budžeta opštine Stara Pazova za 2011. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o rebalansu budžeta II opštine Stara Pazova za 2011. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o rebalansu budžeta I opštine Stara Pazova za 2011. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2011. godinu Preuzmite dokument »
Nacrt odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2011. godinu Preuzmite dokument »
Priprema budžeta za 2011. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2010. godinu 
Odluka o završnom računu budžeta opštine Stara Pazova za 2010. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2010. godinu Preuzmite dokument »
Priprema budžeta opštine Stara Pazova za 2010. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2009. godinu 
Odluka o budžetu opštine Stara Pazova za 2009. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o I rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2009. Preuzmite dokument »
Odluka o II rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2009. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o završnom računu budžeta opštine Stara Pazova za 2009. godinu Preuzmite dokument »
Budžet Opštine Stara Pazova za 2008. godinu 
Odluka o završnom računu budžeta za 2008. godinu Preuzmite dokument »
Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Stara Pazova za 2008. godinu Preuzmite dokument »
Prihodi - rashodi Preuzmite dokument »
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije