• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Registar lokacijskih dozvola za 2012. godinu

Redni brojBroj predmetaDatum izdavanjaLokacijska dozvolaInvestitor
1 353-109/2011-III-04 18/01/2012 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 3544/15, k.o. Stari Banovci Dmitrović Desa Stari Banovci, Bačka br.93
2 353-139/2011-III-04 18/01/2012 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 2360/13, k.o. Stari Banovci Dželajlija Momor Batajnica, Nikole Demonje, br.48k
3 353-216/2011-III-04 23/01/2012 Izgradnja dela kompleksa farme,,Petrović salaš,, na kat.parc.br. 2583/2, k.o. Belegiš ,,NAPREDAK,, AD Stara Pazova, Golubinački put bb
4 353-208/2011-III-04 25/01/2012 Izgradnja optičkog kabla u naselju Surduk, na kat.parc.br.743 ,,Telekom Srbija,, Preduzeće za telekomunikacije A.D. iz Beograda
5 353-180/2011-III-04 11/01/2012 Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 3556/10, k.o. Stari Banovci Krstić Sava Novi Banovci, Pilota Milenka Pavlovića 14
6 353-134/2010-III-04 26/01/2012 Izgradnja optičkog kabla u novoj cevi u naseljima Stari Banovci, Belegiš i Surduk ,,TELEKOM SRBIJA,, A.D. Preduzeće za telekomunikacije iz Beograda,Takovska br.2.
7 353-60/2012-III-04 08/02/2012 Izmena rešenja o lokacijskoj dozvoli za izgradnju poslovnog kompleksa na kat.parc.br.4813/33,k.o.Stara Pazova ,,EUREX,,d.o.o. Beograd, Barajevo, Milosava Ivkovića br.18.
8 353-221/2011-III-04 08/02/2012 Izgradnja skladišno distributivnog centra građevinskog kompleksa ,,MILŠPED,,na kat.parc.br.1896/1,k.o.Krnješevci. ,,MILŠPED,, d.o.o. Beograd, Savski nasip br.7
9 353-220/2011-III-04 22/02/2012 Izgradnja jednog zidanog objekta-sušare za sušenje duvana na kat.parc.br.2467/5 k.o.Golubinci Komljenović Dragomir Golubinci, Maradička, br.145.
10 353-59/2012-III-04 23/02/2012 Izgradnja prodajno servisnog kompleksa ,,SCANIA,, na kat.parc.br.1857/1,k.o.Golubinci ,,SCANIA SRBIJA,,d.o.o. Beograd, Batajnički put br.1.
11 353-195/2011-III-04 23/02/2012 Izgradnja stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br.1147/1,k.o.Golubinci Beljin Goran Golubinci, Maradička br.33
12 353-198/2011-III-04 23/02/2012 Izgradnja stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br.1147/1,k.o.Golubinci Beljin Goran Golubinci, Maradička br.33
13 353-26/2010-lll-04 01/03/2012 Izgradnja višeporodičnog stambeno poslovnog objekta sa gasnim insta. na kat.parc.br.1543,k.o.St.Pazova ,,EKO DIZAJN,, Stara Pazova, Hvjezdoslavova br.139
14 353-34/2012-lll-04 12/03/2012 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.645,k.o.Surduk Šašić Milan, Surduk, Cara Lazara br.31
15 353-58/2012-lll-04 15/03/2012 Izgradnja tri sušare na kat.parc.br.2127/1,k.o.Golubinci Spasojević Branko, Golubinci, Inđijska br.75
16 353-27/2012-lll-04 26/03/2012 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.3331/2,k.o.Vojka Jovičić Stojan, Vojka, Baštovanska br.11
17 353-64/2012-lll-04 29/03/2012 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.528,k.o.Surduk Mrdalj Jovica, Surduk
18 353-56/2012-lll-04 30/03/2012 Dogradnja stambenog objekta Na kat.parc.br.2880, k.o.Novi Banovci Hunjadi Tomislav, Novi Banovci, Svetosavska br.116
19 353-211/2011-lll-04 09/03/2012 Izgradnja radio bazne stanice,,SM91/SMV91-Surduk,, Na kat.parc.br. ,k.o.Surduk ,,KONSING GROUP,, d.o.o. Beograd
20 353-54/2012-lll-04 16/03/2012 Izgradnja optičkog kabla ,,Muehlbauer,, k.o.Stara Pazova ,,TELEKOM SRBIJA,, a.d. Beograd, Takovska 2
21 353-161/2011-lll-04 20/03/2012 Izgradnja stambenog objekta Na kat.parc.br.2436/318, k.o.St. Pazova Fitoš Ivan, Stara Pazova, Jana Baka br.29
22 353-55/2012-lll-04 21/03/2012 Izgradnja stambenog objekta Na kat.parc.br.3465/15, k.o.St. Banovci Lalić Željko, Stari Banovci, Ive Andrića br.21
23 353-187/2011-lll-04 21/03/2012 Izgradnja stambenog objekta Na kat.parc.br.177/3, k.o.Novi Banovci Gak Nikola, Zemun,
24 353-222/2011-lll-04 04/04/2012 Izgradnja magacina u funkciji poslovanja na kat.parc.br.2993/1,k.o.NovaPazova Stanisavljević Boško, Nova Pazova, Gavrila Principa br.20
25 353-74/2012-lll-04 04/04/2012 Dogradnja magacinskog objekta na kat.parc.br.728/2,k.o.Novi Banovci Perić Dejan, Novi Banovci, Branka Radičevića br.12
26 353-224/2011-lll-04 05/04/2012 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.633,k.o.Golubinci Vukdelija Nikica, Golubinci, Šimanovačka br.157
27 353-78/2012-lll-04 17/04/2012 Izmena lok. doz. za izgradnju stambeno poslovnog objekta na kat.parc.br.247,k.o.Stara Pazova ,,VMS TIM KONSTRUKT,, Zemun,
28 353-212/2011-lll-04 18/04/2012 Izgradnja stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila na kat.parc.br.1262/29,k.o.St.Pazova Miljuš Milunka , Belegiš, Vere Miščević br.84
29 353-72/2012-lll-04 24/04/2012 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.1981, k.o.Golubinci Štrapajević Ivan, Golubinci, Prkos bb
30 353-218/2011-lll-04 26/04/2012 Izgradnja saobraćaj. B. Jovana Dučića na kat.parc.br.5398, 820/1 i 5454 k.o.Nova Pazova Direkcija ua izgradnju Opštine Stara Pazova Stara Pazova, Svetosavska 11
31 353-69/2012-lll-04 17/04/2012 Izgradnja asfaltnog puta na kat.parc.br.1862/2, 1860/1 i 1890 k.o.Krnješevci ,,SCANIA SRBIJA,,d.o.o. Zemun,Batajnički put br.1
32 353-57/2012-lll-04 17/04/2012 Izgradnja poslovnog objekta na kat.parc.br.776,k.o.Stara Pazova Šicar Sava, Stara Pazova, Nikole Momčilovića br.23
33 353-68/2012-lll-04 14/05/2012 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.1395,k.o.Golubinci Manzeta Dinko, Golubinci, Maradička br.121
34 353-70/2012-lll-04 17/05/2012 Dogradnja nadstrešnice na kat.parc.br.2463,k.o.Vojka ,,SVETLOST TEATAR,,d.o.o. Beograd, Milovana Šaranovića br.11
35 353-86/2012-lll-04 28/05/2012 Dogradnja proizvodne hale na kat.parc.br.735/62,k.o.Nova Pazova ,,Alumil YU industru,,a.d Nova Pazova, Industrijska zona blok 25
36 353-85/2012-lll-04 01/06/2012 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.3464/2,k.o.St. Banovci Bajić Rajka, Novi Banovci, Banovci Dunav B2003
37 353-77/2012-lll-04 04/06/2012 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.687,k.o.Stari Banovci Kristić Zoran, Stari Banovci,Pavla Šapića br.18
38 353-79/2012-lll-04 05/06/2012 Izgradnja stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br.1137, k.o.Nova Pazova Zorčić Jadranka Nova Pazova,
39 353-79/2012-lll-04 05/06/2012 Izgradnja poslovnog objekta na kat.parc.br.2991,k.o.Nova Pazova ,,ŠVRĆA,, STR Preduzetnika Save Odobašić Stara Pazova, Ćirila i Metodija br.12
40 353-66/2012-lll-04 07/06/2012 Izgradnja pešačko biciklističke staze sa pratećom javnom rasvetom k.p.br. 600, 3095/1, 1254/19, 1254/4, 1254/3, 1254/2, 1254/16, 1255, 5063, 5207/1, 5432/1, 5263, 5252/3 i 5252/5 k.o. Star... Direkcija ua izgradnju Opštine Stara Pazova Stara Pazova, Svetosavska 11
41 353-33/2012-lll-04 08/06/2012 Izmeštanje dela optičkog kabla u zoni kružne raskrsnice kod bazena kat.parc.br. ,k.o.Stara Pazova ,,TELEKOM SRBIJA,, a.d. IJ Sremska Mitrovica Beograd, Takovska br.2
42 353-12/2012-lll-04 09/06/2012 Izgradnja KV 20Kv umesto DV 20kV na kat.parc.br., k.o.Stara Pazova ,,ED RUMA,, Ruma, Industrijska br.2a
43 353-40/2012-lll-04 13/06/2012 Izgradnja stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br.901, k.o.Nova Pazova Gugleta Ilija , Nova Pazova, Marka Kraljevića br.8
44 353-88/2012-lll-04 13/06/2012 Izgradnja 4 kontejnera za duvan na kat.parc.br.1652, k.o.Golubinci Kotur Duško, Golubinci, Grobljanska 37
45 353-83/2012-lll-04 13/06/2012 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.2665, k.o.Nova Pazova Kecman Predrag, Nova Pazova, Železnička br.24
46 353-76/2012-lll-04 20/06/2012 Izgradnja 6 kontejnera za duvan na kat.parc.br.1969, k.o.Golubinci Vuković Zoran, Golubinci,Đurđevska br.149
47 353-92/2012-lll-04 21/06/2012 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.2390/164, k.o.N. Banovci Antunović Igor, Novi Banovci, Bosanska br.2
48 353-93/2012-lll-04 21/06/2012 Izgradnja poslovno magacinskog objekta Na kat.parc.br.1139/5,k.o.Krnješevci ,,Jelen international group,, d.o.o.
49 353-16/2012-lll-04 28/06/2012 Izgradnja optičkog kabla za Nacionalnu kuću fidbala, k.o.Stara Pazova ,,TELEKOM SRBIJA,, d.o.o. Beograd, Takovska br.2
50 353-75/2012-lll-04 13/07/2012 Dogradnja magacina repro-materijala na kat.parc.br.645,k.o.Belegiš Petrović Branislav, Zemun, Bežanijska br.39
51 353-96/2012-lll-04 19/07/2012 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.2176/6,k.o.Novi Banovci Crnomarković Stole Ugrinovci, Krnješevačka
52 353-104/2012-lll-04 30/07/2012 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.576/2,k.o.Stari Banovci Darijević Vladimir Stari Banovci, Stevana Tišme br.34
53 353-63/2012-lll-04 30/07/2012 Dogradnja stambenog objekta na kat.parc.br.5325,k.o.Nova Pazova Pajić Stevo Nova Pazova
54 353-114/2012-lll-04 06/08/2012 Izmena lokacijske dozvole usled promene vlasništva, za kat.parc.br.3294/1 i 3296/1 i 3298,k.o.Stati Banovci. ,,TEHNOPLAST,, d.o.o. Stari Banovci, Zdravka Jekića br.119
55 353-108/2012-lll-04 08/08/2012 Izgradnja višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br.1925/5,k.o.Stari Banovci Mitrović Milenko Novi Banovci, Beogradska br.40
56 353-90/2012-lll-04 17/08/2012 Izgradnja poslovnog objekta na kat.parc.br.375,k.o.Stara Pazova Pekić Nenad Golubinci, Pazovačka br.3
57 353-100/2012-lll-04 17/08/2012 Dogradnja stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br.757/1,k.o.Stara Pazova Boškić Tatjana Beograd, Vladetina br.3
58 353-91/2012-lll-04 22/08/2012 Izgradnja stambenog -poslovnog objekta Na kat.parc.br.5835/4,k.o.Nova Pazova Vidaković Dragiša Nova Pazova, Cara Dušana br.27
59 353-81/2012-lll-04 24/08/2012 Izgradnja stambenog objekta Na kat.parc.br.5832/7,k.o.Nova Pazova Majkić Marko Nova Pazova, Desanke Maksimović bb
60 353-109/2012-lll-04 24/08/2012 Rekonstrukcija tavanskog prostora i dogradnja stambenog prostora Na kat.parc.br.3083/183,k.o.St. Pazova Aničić Simo Stara Pazova, Jovana Veselinova br.29
61 353-111/2012-lll-04 27/12/2012 Izgradnja stambenog objekta Na kat.parc.br.1056/2, Stara Pazova Pantić Milovan Petrovaradin, Dinka Šimunovića br.149
62 353-101/2012-lll-04 27/08/2012 Izgradnja stambenog objekta Na kat.parc.br.4301, k.o.Nova Pazova Vuksić Zoran Stara Pazova, Dositejeva br.12
63 353-121/2012-lll-04 10/09/2012 Izgradnja satmbenog objekta , kat.parc.br.5499/2,k.o.Nova Pazova. Komazec Đuro Nova Pazova,Kozaračka br.4
64 353-63/2012-lll-04 11/09/2012 Dogradnja stambenog objekta kat.parc.br.5325, k.o.Nova Pazova Pajić Stevo Nova Pazova,Vojvode Stepe Stepanovića br.15
65 353-87/2012-lll-04 19/09/2012 Dogradnja satmbenog objekta , kat.parc.br.538,k.o.Surduk. Grejaković Vojislav Surduk, Cincorija br.60
66 353-106/2012-lll-04 19/09/2012 Izgradnja vikend objekta , kat.parc.br.2566/4,k.o.Surduk. Borivoje Borović Beograd, Serdar Jola br.16
67 353-120/2012-lll-04 24/09/2012 Izgradnja ekonomskog objekta- podno skladište poljopri. proizvoda na kat.parc.br.823,k.o.Golubinci ,,BETA SEME,,d.o.o. Golubinci, Putinačka br.15
68 353-112/2012-lll-04 24/09/2012 Izgradnja stambenog objekta kat.parc.br.2342/36,k.o.N Banovci Šušnjar Petar Novi Banovci, Svetosavska br.137
69 353-97/2012-lll-04 24/09/2012 Dogradnja stambenog objekta kat.parc.br.4049, k.o.Nova Pazova Stojković Mladen Nova Pazova,Cvije Kukolja br.20
70 353-117/2012-lll-04 26/09/2012 Izgradnja ograde i pomoćnog objekta kat.parc.br.306/132,k.o.N.Banovci Debić Ivan Novi Beograd, M.Milankovića br.11
71 353-107/2012-lll-04 28/09/2012 Izgradnja poslovnog objekta kat.parc.br.5822/2,k.o.Nova Pazova ,,GRBIĆ MD,,d.o.o. Nova Pazova, Cara Dušana br.84-86
72 353-107/2012-lll-04 28/09/2012 Izgradnja poslovnog objekta kat.parc.br.5822/2,k.o.Nova Pazova Kuzmanović Dragan Nova Pazova, Dositeja Obradovića br.11
73 353-95/2012-lll-04 01/10/2012 Izgradnja satmbenog objekta , kat.parc.br.5630/2,k.o.Stara Pazova. Crnomarković Dejan, Stara Pazova
74 353-113/2012-lll-04 01/10/2012 Izgradnja stambenog objekta, kat.parc.br.2342/37, k.o.Novi Banovci Šušnjar Milorad, Novi Banovci, Crnogorska bb.
75 353-116/2012-lll-04 08/10/2012 Izgradnja druge faze poslovnog objekta, kat.parc.br.3143, k.o.Stara Pazova. ,,SANJA IPPI,, d.o.o. Stara Pazova, Novosadski put br.85.
76 353-63/2012-lll-04 09/10/2012 Dogradnja stambenog objekta, kat.parc.br.5325,k.o.Nova Pazova. Pajić Stevo, Nova Pazova, Vojvode Stepe Stepanovića 15.
77 353-130/2012-lll-04 10/10/2012 Izgradnja poslovno-skladišnog objekta, kat.parc.br.4813/19, k.o.Stara Pazova. Masnikosa Marko, Stara Pazova, Isidore Sekulić br.69.
78 353-124/2012-lll-04 16/10/2012 Izgradnja stambenog objekta, kat.parc.br.3089/184,k.o.Stara Pazova. Miljević Ljuben, Loznica, V.Zečevića 16.
79 353-119/2012-lll-04 18/10/2012 Izgradnja stambenog objekta, kat.parc.br.1146/1,k.o.Stari Banovci. Ašćerić Srđan, Stari Banovci, Predraga Večerinca bb.
80 353-134/2012-lll-04 22/10/2012 Izgradnja poslovnog objekta, kat.parc.br.3497/72,k.o.Novi Banovci. ,,MEDIUS,, d.o.o. Nova Pazova,Industrijska zona bb.
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije