• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Opština Stara Pazova je osnivač nekoliko javnih preduzeća:

JP Čistoća

JP Čistoća

Javno komunalno preduzeće "Čistoća" je osnovano 1966. godine, a u trenutnom sastavu posluje od 1994. godine kada je odlukom opštinskog veća izvršena deoba "Čistoće" i "Vodovoda i kanalizacije". Osnovna delatnost JP "Čistoća" je iznošenje i deponovanje smeća. Pored osnovne delatnosti preduzeće se bavi i čišćenjem, uređenjem, održavanjem naselja, parkova i zelenih površina, gajenjem cveća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, uređenjem i održavanjem groblja, prodajom pogrebne opreme i ostalih pogrebnih usluga, uklanjanje i sanacija životinjskih leševa, trgovina otpacima i ostacima, uslugama parking servisa, održavanjem i izdavanjem u zakup pijačnih tezgi.

U sastavu JP "Čistoća" su naselja: Stara Pazova, Nova Pazova, Belegiš, Surduk, Stari i Novi Banovci, naselje Kablar, Golubinci i Krnješevci. Osim ovih naselja, korisnici u drugim opštinama i mestima takođe mogu iskoristiti posebne servise koje "Čistoća"j.p. nudi, kao što je na primer, servis iznošenja kontejnera namenjen poslovnim korisnicima.

JP "Čistoća" stalno ulaže u opremu i resurse koji će još više urediti naš životni prostor, tako je obezbedila 16.000 uniformisanih kanti za smeće, koje je podelila svakom domaćinstvu.

Redovno sadi nove sadnice po putnim pojasevima, parkovima i ostalim zelenim površinama a u svojoj nadležnosti održava i rasadnik Brest.

U vremenu održivog razvoja i očuvanju životne sredine JP "Čistoća" je nosilac ekološke svesti koja će pomoći našem sveopštem razvoju.

Adresa: Zmaj Jovina bb
Mesto: Stara Pazova
Tel: 022 310 150
Faks: 022 363 028
Elektronska pošta: informacije@cistocasp.rs
Internet prezentacija: www.cistocasp.rs
Odgovorno lice: v.d. direktora Goran Vranješ

JP Vodovod i Kanalizacija

JP Vodovod i Kanalizacija

Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" je formirano deobom bivšeg JKP "Čistoća" na dva javna preduzeća 1994. godine.

Osnovna delatnost JP "Vodovoda i kanalizacije" je crpljenje i distribucija vode za piće i druge potrebe korisnika na teritoriji opštine Stara Pazova, kao i odvođenje otpadnih voda, i održavanje vodovodnih i kanalizacionih objekata i mreže.

U sastavu JP "Vodovoda i kanalizacije" su lokalni vodovodi u skoro svim naseljima opštine Stara Pazova. Glavni cilj da konačnu dobit od unapređenja funkcionisanja preduzeća ostvare, osete i dožive svi žitelji opštine Stara Pazova je realizovan izgradnjom fabrike vode i njenim kondicioniranjem, izgradnjom rezervoarskih kapaciteta, daljinskim očitavanjem utrošene vode, kao i izgradnjom kompletne kanalizacione mreže. Takođe, automatizacija rada izvorišta je omogućila efikasniji rad i funkcionisanje izvorišta. Samim tim, i bolju preradu i kvalitet vode koju svakodnevno koriste svi građani opštine Stara Pazova.

U odnosu na početnu situaciju zatečenu posle deobe JKP "Čistoća", avgusta 1994. godine, JP "Vodovod i kanalizacija" je ostvario višestruko povećanje proizvodnje i distribuciju vode. Naravno, uz održavanje potrebnog kvaliteta vode.

Adresa: Branka Radičevića 2
Mesto: Stara Pazova
Tel:022 310 680
Faks: 022 310 680
Elektronska pošta: kancelarija@viksp.co.rs
Internet prezentacija: www.viksp.co.rs
Odgovorno lice: direktor Miloš Grković

JP Opštinska stambena agencija Stara Pazova

JP Opštinska stambena agencija Stara Pazova

OSA Stara Pazova je javno preduzeće koje se bavi izgradnjom i upravljanjem opštinskim stambenim fondom. izgradnjom, prodajom i izdavanjem stanova po netržišnim uslovima odnosno cenama koje su ispod tržišnih, kako bi omogućili licima koja ne mogu po tržišnim uslovima da kupe svoju nekretninu.

Adresa: Svetosavska 11
Mesto: Stara Pazova
Tel: 022 310 180
Faks: 022 310 180
Elektronska pošta: office@osapazova.co.rs
Internet prezentacija: www.osapazova.co.rs
Odgovorno lice: v.d. direktora Vladimir Jovanović

JUP Urbanizam Stara Pazova

JUP Urbanizam Stara Pazova

Osnovna delatnost urbanističkog preduzeća je izrada prostornih i urbanističkih planova za potrebe opština, izrada urbanističkih projekata, situacionih planova, geodetskih podloga, projektovanje građevinskih objekata, kao i konsalting poslovi: izrada urboekonomskih analiza i ekspertiza, studija lokacije, fizibiliteta i nekretnina, implementacije planova i projekata.

Od svog osnivanja 1967. godine pa do danas, u Preduzeću je urađeno preko 300 prostornih i urbanističkih planova za teritoriju opština Stara Pazova, Inđija i Pećinci. U Preduzeću je tokom postojanja urađeno i mnoštvo projekata i elaborata iz oblasti uređivanja građevinskog zemljišta, komunalne oblasti, saobraćaja, ozelevavanja, zatim lokacionih analiza, programskih i urboekonomskih analiza, projekata implementacije.

JUP Urbanizam sa ponosom ističe da su im klijenti bili svetske poznate kompanije koje su svoje investicije realizovali na teritoriji Opštine: Milšped d.o.o, Gorenje, Devaco – MAN, Delta holding, Alumil, Nestle, Huskuvarna, Volvo, Mercedes ...

Posebno se ističe angažovanje JUP Urbanizam kao nosioca stručne izrade Strategije održivog razvoja opštine Stara Pazova u saradnji sa programom exchange 2, Stalnom konferencijom gradova i opština u Srbiji kao i sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju. Trenutno za potrebe opštine Stara Pazova JUP Urbanizam razvija Akcioni plan za izgradnju infrastrukturnog koridora u opštini Stara Pazova.

Zbog svega navedenog, JUP Urbanizam u potpunosti razume zahteve investitora i na najbolji mogući način ih kombinuje sa javnim interesom kroz izradu urbanističkih dokumenata.

Adresa: Svetosavska 11/III
Mesto: Stara Pazova
Tel: 022 312 935
Faks: 022 315 140
Internet prezentacija: www.jupu.rs
Elektronska pošta: jupupazova@yahoo.com
Odgovorno lice: v.d. direktora Milica Jelenić

JKP Toplana Stara Pazova

JKP "Toplana Stara Pazova"

Javno komunalno preduzeće ''Toplana Stara Pazova'' Stara Pazova je osnovano je odlukom Skupštine opštine Stara Pazova na sednici održanoj 23. februara 2015. godine.

Osnivač Javnog preduzeća je opština Stara Pazova. Javno preduzeće ima status pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom. Osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - komunalne delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije na teritoriji opštine Stara Pazova.

U pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun. Skraćeno poslovno ime je JKP „Toplana Stara Pazova“ Stara Pazova Sedište se nalazi u Staroj Pazovi, ulica Svetosavska broj 11.

Delatnosti JKP "Toplana Stara Pazova":Delatnosti javnog preduzeća su:
• snabdevanje parom i klimatizacija
• distribucija gasovitih goriva gasovodom
• trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže
• izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
• izgradnja cevovoda
• postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
• ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
• trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
• inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

Adresa: Svetosavska 11
Mesto: Stara Pazova
Tel: 022/315-564
Faks:
Internet prezentacija:
Elektronska pošta:
Odgovorno lice: direktor Zoran Vukašinović

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije