• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Izbori 2024

Obrasci
Izborna lista kandidata za odbornike
Izjava birača o podržavanju izborne liste
Izjava o prihvatanju kandidature za odbornika
Spisak birača koji podržavaju izbornu listu
Prijava za stranog posmatrača za praćenje rada organa za sprovođenja izbora za odbornike SO Stara Pazova raspisanih za 2. jun 2024. godine
Spisak predstavnika stranog posmatrača koji se prijavljuju za akreditaciju za praćenje rada organa za sprovođenje izbora za odbornike SO Stara Pazova raspisanih za 2. jun 2024. godine
Prijava domaćeg posmatrača za posmatranje rada organa za sprovođenje izbora za odbornike SO Stara Pazova raspisanih za 2. jun 2024. godine
Spisak predstavnika domaćeg posmatrača koji se prijavljuju za akreditaciju za posmatranje rada organa za sprovođenje izbora za odbornike SO Stara Pazova raspisanih za 2. jun 2024. godine
Obrazac 1 - Predlog za imenovanje članova i zamenika članova biračkih odbora u stalnom sastavu
Obrazac 2 - Predlog za imenovanje članova i zamenika članova biračkih odbora u proširenom sastavu
Šema biračkih odbora
Obrazac 3 - Zahtev birača za dobijanje informacije o tome da li je u izvodu iz biračkog spiska evidentirano da je glasao na izborima za odbornike SO Stara Pazova
Obrazac 4 - Zahtev birača za uvid u izvod iz biračkog spiska u cilju provere da li je u izvodu iz biračkog spiska evidentirano da je glasao na izborima za odbornike SO Stara Pazova
Rešenja
Rešenje o proglašenju izborne liste Koalicija: Aleksandar Vučić – Pazova sutra
Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana OIK u prošireni sastav
Rešenje o utvrđenju prestanka funkcije u OIK zbog kandidature za odbornika
Rešenje o odbijanju prigovora Jelene Đorić Babin iz Stare Pazove
Rešenje o odbijanju prigovora Stanislave Gorjanović iz Stare Pazove
Rešenje o odbijanju prigovora Stanislave Babin iz Stare Pazove
Rešenje o odbijanju prigovora Mirjane Babin iz Stare Pazove
Rešenje o odbijanju proglašenja izborne liste MOGUĆE JE – PAZOVA PROTIV NASILjA – NOVI DSS
Rešenje o proglašenju izborne liste DA SE NAROD PITA
Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana OIK u prošireni sastav ispred izborne liste DA SE NAROD PITA
Rešenje o proglašenju izborne liste ZA ZELENU PAZOVU – AKO NE SAD, KAD – DR DEJAN ŽUJOVIĆ
Rešenje o odbijanju prigovora Jane Vareca iz Stare Pazove
Rešenje o odbijanju prigovora Sanje Verić iz Stare Pazove
Rešenje o odbijanju prigovora Svetluše Vareca iz Stare Pazove
Rešenje o odbijanju prigovora Jelene Milanović iz Stare Pazove
Rešenje o odbijanju prigovora Ivana Patenkovića iz Stare Pazove
Rešenje o odbijanju prigovora Aleksandre Patenković iz Stare Pazove
Rešenje o proglašenju izborne liste MOGUĆE JE... (Srbija centar-Srce, Zeleno-levi front, Novi DSS, Narodni pokret Srbije, Izbor za našu opštinu- Milan Turanjanin, Novo lice Srbije, Ekološki ustanak-Ćuta)
Rešenje o proglašenju izborne liste POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE
Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana OIK u prošireni sastav ispred izborne liste ZA ZELENU PAZOVU – AKO NE SAD, KAD – DR DEJAN ŽUJOVIĆ
Rešenje o proglašenju izborne liste Grupa građana POKRET PODUNAVLjE i POKRET ZA ZDRAVU PAZOVU
Rešenje o proglašenju izborne liste BIRAM BORBU PROTIV NASILjA
Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana OIK u prošireni sastav ispred izborne liste MOGUĆE JE... (Srbija centar-Srce, Zeleno-levi front, Novi DSS, Narodni pokret Srbije, Izbor za našu opštinu-Milan Turanjanin, Novo lice Srbije, Ekološki ustanak-Ćuta)
Rešenje o proglašenju izborne liste "MI SNAGA NARODA, prof. dr Branimir Nestorović" – Opština Stara Pazova
Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana OIK u prošireni sastav ispred izborne liste BIRAM BORBU PROTIV NASILjA
Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana OIK u prošireni sastav ispred izborne liste "MI SNAGA NARODA, prof. dr Branimir Nestorović" – Opština Stara Pazova
Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana OIK u prošireni sastav ispred izborne liste POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE
Prigovor na rešenje OIK kojim se proglašava izborna lista BIRAM BORBU PROTIV NASILjA
Rešenje o odbijanju prigovora povodom proglašenja izborne liste BIRAM BORBU PROTIV NASILjA
Žalba na Rešenje OIK Višem sudu u Sremskoj Mitrovici
Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana OIK u prošireni sastav ispred izborne liste Grupe građana POKRET PODUNAVLjE i POKRET ZA ZDRAVU PAZOVU
Rešenje o odbacivanju žalbe na rešenje kojim se proglašava izborna lista BIRAM BORBU PROTIV NASILjA
Rešenje o odbijanju predloga izborne liste POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE da Daliborka Ninković bude imenovana u prošireni sastav biračkog odbora na biračkom mestu 50
Rešenje o odbijanju predloga izborne liste POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE da Slađana Ilić bude imenovana u prošireni sastav biračkog odbora na biračkom mestu 31
Rešenje o odbijanju predloga izborne liste POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE da Rajko Kerkez bude imenovan u prošireni sastav biračkog odbora na biračkom mestu 39
Rešenje o odbijanju predloga izborne liste Grupa građana POKRET PODUNAVLjE i POKRET ZA ZDRAVU PAZOVU da Ela Šćevak bude imenovana u prošireni sastav biračkog odbora na biračkom mestu 46
Rešenje o odbijanju predloga izborne liste Grupa građana POKRET PODUNAVLjE i POKRET ZA ZDRAVU PAZOVU da Dragan Šamerić bude imenovan u prošireni sastav biračkog odbora na biračkom mestu 16
Rešenje o odbijanju predloga izborne liste Grupa građana POKRET PODUNAVLjE i POKRET ZA ZDRAVU PAZOVU da Lejla Mehmedi bude imenovana u prošireni sastav biračkog odbora na biračkom mestu 28
Rešenje o odbijanju predloga izborne liste MOGUĆE JE... (Srbija centar-Srce, Zeleno-levi front, Novi DSS, Narodni pokret Srbije, Izbor za našu opštinu-Milan Turanjanin, Novo lice Srbije, Ekološki ustanak-Ćuta) da Branislava Božović bude imenovana u prošireni sastav biračkog odbora na biračkom mestu 17
Rešenje o odbijanju predloga izborne liste Grupa građana POKRET PODUNAVLjE i POKRET ZA ZDRAVU PAZOVU da Dejan Vranić bude imenovan u prošireni sastav biračkog odbora na biračkom mestu 8
Rešenje o odbijanju predloga odborničke grupe ZA BOLjU PAZOVU da Stevica Čobanović bude imenovan u stalni sastav biračkog odbora na biračkom mestu 30
Rešenje o odbijanju predloga odborničke grupe ZA BOLjU PAZOVU da Nevenka Ikonić bude imenovana u stalni sastav biračkog odbora na biračkom mestu 27
Rešenje o odbijanju predloga odborničke grupe ZA BOLjU PAZOVU da Igor Vasić bude imenovan u stalni sastav biračkog odbora na biračkom mestu 29
Rešenje o odbijanju predloga odborničke grupe UDRUŽENI da Vanja Đorđević bude imenovana u stalni sastav biračkog odbora na biračkom mestu 53
Rešenje o odbacivanju predloga koalicije Moguće je... za izmenu članova proširenog sastava biračkih odbora
Prigovor koalicije Moguće je... na rešeenj o odbijanju predloga za izmenu članova proširenog sastava biračkih odbora
Rešenje kojim se odbacuje prigovor koalicije Moguće je...
Rešenje o dodeli mandata kandidatima sa izbornih lista
Rešenja o imenovanju - stalni i prošireni sastav biračkih odbora
Biračko mesto 1 Belegiš - stalni sastav
Biračko mesto 1 Belegiš - prošireni sastav
Biračko mesto 2 Belegiš - stalni sastav
Biračko mesto 2 Belegiš - prošireni sastav
Biračko mesto 3 Vojka - stalni sastav
Biračko mesto 3 Vojka - stalni sastav izmena
Biračko mesto 3 Vojka - prošireni sastav
Biračko mesto 4 Vojka - stalni sastav
Biračko mesto 4 Vojka - prošireni sastav
Biračko mesto 4 Vojka - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 5 Vojka - stalni sastav
Biračko mesto 5 Vojka - prošireni sastav
Biračko mesto 6 Vojka - stalni sastav
Biračko mesto 6 Vojka - prošireni sastav
Biračko mesto 6 Vojka - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 7 Golubinci - stalni sastav
Biračko mesto 7 Golubinci - prošireni sastav
Biračko mesto 7 Golubinci - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 8 Golubinci - stalni sastav
Biračko mesto 8 Golubinci - prošireni sastav
Biračko mesto 9 Golubinci - stalni sastav
Biračko mesto 9 Golubinci - prošireni sastav
Biračko mesto 9 Golubinci - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 10 Golubinci - stalni sastav
Biračko mesto 10 Golubinci - prošireni sastav
Biračko mesto 10 Golubinci - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 11 Krnješevci - stalni sastav
Biračko mesto 11 Krnješevci - prošireni sastav
Biračko mesto 11 Krnješevci - prošireni sastav izmene
Biračko mesto 12 Nova Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 12 Nova Pazova - stalni sastav izmena 1
Biračko mesto 12 Nova Pazova - stalni sastav izmena 2
Biračko mesto 12 Nova Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 13 Nova Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 13 Nova Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 13 Nova Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 14 Nova Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 14 Nova Pazova - stalni sastav izmena 1
Biračko mesto 14 Nova Pazova - stalni sastav izmena 2
Biračko mesto 14 Nova Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 15 Nova Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 15 Nova Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 16 Nova Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 16 Nova Pazova - stalni sastav izmena
Biračko mesto 16 Nova Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 17 Nova Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 17 Nova Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 18 Nova Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 18 Nova Pazova - stalni sastav izmena 1
Biračko mesto 18 Nova Pazova - stalni sastav izmena 2
Biračko mesto 18 Nova Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 18 Nova Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 19 Nova Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 19 Nova Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 20 Nova Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 20 Nova Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 21 Nova Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 21 Nova Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 22 Nova Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 22 Nova Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 23 Nova Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 23 Nova Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 23 Nova Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 24 Nova Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 24 Nova Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 24 Nova Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 25 Nova Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 25 Nova Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 25 Nova Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 26 Novi Banovci - stalni sastav
Biračko mesto 26 Novi Banovci - prošireni sastav
Biračko mesto 26 Novi Banovci - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 27 Novi Banovci - stalni sastav
Biračko mesto 27 Novi Banovci - prošireni sastav
Biračko mesto 28 Novi Banovci - stalni sastav
Biračko mesto 28 Novi Banovci - prošireni sastav
Biračko mesto 29 Novi Banovci - stalni sastav
Biračko mesto 29 Novi Banovci - prošireni sastav
Biračko mesto 30 Novi Banovci - stalni sastav
Biračko mesto 30 Novi Banovci - prošireni sastav
Biračko mesto 30 Novi Banovci - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 31 Novi Banovci - stalni sastav
Biračko mesto 31 Novi Banovci - stalni sastav izmena
Biračko mesto 31 Novi Banovci - prošireni sastav
Biračko mesto 32 Banovci Dunav - stalni sastav
Biračko mesto 32 Banovci Dunav - stalni sastav izmena
Biračko mesto 32 Banovci Dunav - prošireni sastav
Biračko mesto 32 Banovci Dunav - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 33 Stara Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 33 Stara Pazova - stalni sastav izmena
Biračko mesto 33 Stara Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 33 Stara Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 34 Stara Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 34 Stara Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 35 Stara Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 35 Stara Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 35 Stara Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 36 Stara Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 36 Stara Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 37 Stara Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 37 Stara Pazova - stalni sastav izmena
Biračko mesto 37 Stara Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 38 Stara Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 38 Stara Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 39 Stara Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 39 Stara Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 39 Stara Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 40 Stara Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 40 Stara Pazova - stalni sastav izmena
Biračko mesto 40 Stara Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 40 Stara Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 41 Stara Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 41 Stara Pazova - stalni sastav izmena 1
Biračko mesto 41 Stara Pazova - stalni sastav izmena 2
Biračko mesto 41 Stara Pazova - stalni sastav izmena 3
Biračko mesto 41 Stara Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 41 Stara Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 42 Stara Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 42 Stara Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 42 Stara Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 43 Stara Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 43 Stara Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 43 Stara Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 44 Stara Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 44 Stara Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 44 Stara Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 45 Stara Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 45 Stara Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 45 Stara Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 46 Stara Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 46 Stara Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 46 Stara Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 47 Stara Pazova - stalni sastav
Biračko mesto 47 Stara Pazova - prošireni sastav
Biračko mesto 47 Stara Pazova - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 48 Stari Banovci - stalni sastav
Biračko mesto 48 Stari Banovci - stalni sastav izmen 1
Biračko mesto 48 Stari Banovci - stalni sastav izmena 2
Biračko mesto 48 Stari Banovci - prošireni sastav
Biračko mesto 48 Stari Banovci - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 49 Stari Banovci - stalni sastav
Biračko mesto 49 Stari Banovci - prošireni sastav
Biračko mesto 49 Stari Banovci - prošireni sastav
Biračko mesto 50 Stari Banovci - stalni sastav
Biračko mesto 50 Stari Banovci - prošireni sastav
Biračko mesto 50 Stari Banovci - prošireni sastav izmena
Biračko mesto 51 Stari Banovci - stalni sastav
Biračko mesto 51 Stari Banovci - prošireni sastav
Biračko mesto 52 Stari Banovci - stalni sastav
Biračko mesto 52 Stari Banovci - stalni sastav izmena 1
Biračko mesto 52 Stari Banovci - stalni sastav izmena 2
Biračko mesto 52 Stari Banovci - stalni sastav izmena 3
Biračko mesto 52 Stari Banovci - prošireni sastav
Biračko mesto 53 Surduk - stalni sastav
Biračko mesto 53 Surduk - prošireni sastav
Ostala dokumenta
Odluka o nazivu i izgledu obrazaca za podnošenje prijava za posmatranje rada organa za sprovođenje izbora za odbornike SO Stara Pazova, raspisanih za 02. jun 2024. godine
Odluka o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za odbornike SO Stara Pazova
Informacija o broju overenih izjava birača koji su svojim potpisom podržali izbornu listu Koalicija: Aleksandar Vučić – Pazova sutra
Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za odbornike SO Stara Pazova
Odluka o određivanju biračkih mesta
Informacija o broju overenih izjava birača koji su svojim potpisom podržali izbornu listu DA SE NAROD PITA
Zaključak kojim se nalaže Koaliciji Moguće je... da otkloni nedostatke u roku od 48 časova
Informacija o broju overenih izjava birača koji su svojim potpisom podržali izbornu listu ZA ZELENU PAZOVU – AKO NE SAD, KAD – DR DEJAN ŽUJOVIĆ
Odluka o utvrđivanju rasporeda mesta za predlaganje članova i zamenika članova biračkih odbora u stalnom sastavu
Odluka o postupku predlaganja lica u biračke odbore
Informacija o broju overenih izjava birača koji su svojim potpisom podržali izbornu listu MOGUĆE JE... (Srbija centar-Srce, Zeleno-levi front, Novi DSS, Narodni pokret Srbije, Izbor za našu opštinu- Milan Turanjanin, Novo lice Srbije, Ekološki ustanak-Ćuta)
Informacija o broju overenih izjava birača koji su svojim potpisom podržali izbornu listu POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE
Zaključak kojim se nalaže Grupi građana "MI SNAGA NARODA, prof. dr Branimir Nestorović" – Opština Stara Pazova da otkloni nedostatke u roku od 48 časova
Informacija o broju overenih izjava birača koji su svojim potpisom podržali izbornu listu Grupa građana POKRET PODUNAVLjE i POKRET ZA ZDRAVU PAZOVU
Informacija o broju overenih izjava birača koji su svojim potpisom podržali izbornu listu BIRAM BORBU PROTIV NASILjA
Odluka o obrascima za ostvarivanje prava birača na informaciju o tome da li je u izvodu iz biračkog spiska evidentirano da je glasao na izborima na izborima za odbornike SO Stara Pazova
Odluka o obrascima zapisnika o primopredaji izbornog materijala za sprovođenje izbora za odbornike SO Stara Pazova
Odluka o utvrđivanju izgleda i boje glasačkog listića i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije
Odluka o određivanju boje vreća i zatvornica za pakovanje izbornog materijala pre i posle glasanja
Odluka o određivanju dobavljača za nabavku štampanog izbornog materijala
Informacija o broju overenih izjava birača koji su svojim potpisom podržali izbornu listu "MI SNAGA NARODA, prof. dr Branimir Nestorović" – Opština Stara Pazova
Odluka o utvrđivanju zbirne izborne liste
Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača
Odluka o izmeni odluke o utvrđivanju izgleda i boje glasačkog listića i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije
Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića koji se štampaju za glasanje
Ovlašćenje za prevodioce stranih posmatrača za praćenje rada organa za sprovođenje izbora
Ovlašćenje stranih posmatrača za praćenje rada organa za sprovođenje izbora
Odluka o obrascima za utvrđivanje rezultata glasanja
Odluka o davanju ovlašćenja predsednici OIK Tatjani Graovac Kristić za donošenje rešenja o promeni članova ili zamenika članova biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu
Odluka o sadržaju i izgledu glasačkog listića
Obaveštenje o štampanju, pakovanju i primopredaji izbornog materijala
Odluka o ostalim obrascima za utvrđivanje glasanja
Odluka o naknadama, materijalnim i drugim troškovima
Odluka o načinu praćenja izlaznosti birača
Odluka o načinu prikupljanja obaveštenja i objavljivanja ukupnog broja birača za glasanje van biračkog mesta
Ovlašćenje stranih posmatrača za praćenje rada organa za sprovođenje izbora
Odluka o utvrđivanju konačnog broja birača
Informacija o broju birača van biračkog mesta
Odluka o naknadama za rad trenera biračkih odbora
Ukupan izveštaj o rezultatima glasanja
Proglašene izborne liste
Redni brojNaziv izborne liste
1. Koalicija: Aleksandar Vučić – Pazova sutra
2. DA SE NAROD PITA
3. MOGUĆE JE... (Srbija centar-Srce, Zeleno-levi front, Novi DSS, Narodni pokret Srbije, Izbor za našu opštinu-Milan Turanjanin, Novo lice Srbije, Ekološki ustanak-Ćuta)
4. ZA ZELENU PAZOVU – AKO NE SAD, KAD – DR DEJAN ŽUJOVIĆ
5. POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE
6. Grupa građana POKRET PODUNAVLjE i POKRET ZA ZDRAVU PAZOVU
7. BIRAM BORBU PROTIV NASILjA
8. "MI SNAGA NARODA, prof. dr Branimir Nestorović" – Opština Stara Pazova
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije