• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

SIMEON ARANICKI
Stara Pazova
Adresa: Boška Buhe bb, 22300 Stara Pazova, Srbija
Telefon: +381 22 363200
Elektronska pošta: ossimeon@open.telekom.rs
Zvanična internet prezentacija: www.simeonaranicki.edu.rs

Osnovna škola "Simeon Aranicki" u Staroj Pazovi, opština Stara Pazova, ulica Boška Buhe bb, je jedna od dvanaest škola u okviru projekta "Poboljšanja stanja škola".
Izgradnja i opremanje škole finansirano je iz sredstava zajma Evrospke investicione banke, sredstava Republike Srbije i opštine Stara Pazova.
Škola će raditi u novosagrađenom, savremenom objektu površine 3054 kvadratna metra, na zemljištu površine 95 ari.
Ovo je prva škola na teritoriji opštine Stara Pazova koja je opremljena tako da ispunjava uslove za osobe sa posebnim potrebama.

Školski prostor sadrži:

• 8 učionica
• 6 kabineta
• kabinet za nastavu fizičkog vaspitanja
• biblioteku
• ambulantu sa čekaonicom
• trpezariju sa kuhinjom
• polivalentni prostor - hol
• lift za osobe sa posebnim potrebama
• toalete za učenike na prizemlju i spratu (muške i ženske i za osobe sa posebnim potrebama) pomoćne prostorije za spremačice, domara i portira
• tehničke prostorije
• fiskulturnu salu sa opremom
• spravarnicu
• svlačionicu (mušku i žensku)
• izložbeni prostor
• prostor za upravu i osoblje (direktor, sekretar, šef računovodstva, pedagog, zbornica)
• toalete za nastavno osoblje
• dvorište sa dva terana za rukomet i odbojku

Kabineti su izvanredno opremljeni i to: audio, video, računarskom, laboratorijskom i medicinskom opremom.

RASTKO NEMANjIĆ – SVETI SAVA
Nova Pazova
Adresa: Njegoševa 4
Telefon: 022/321-301
Elektronska pošta: svsavanp@ptt.rs
Internet prezentacija: www.svetisava-npazova.edu.rs

Osnovna škola "Rastko Nemanjić – Sveti Sava" osnovana je rešenjem 1980. godine kao jedinstvena osnovna škola pod imenom "Mladost". Odlukom zaposlenih u školi i rešenjem Ministarstva prosvete, škola menja ime 1996. godine u "Rastko Nemanjić – Sveti Sava". Škola obuhvata sve učenike sa teritorije mesne zajednice Nova Pazova. Škola poseduje dva svoja objekta: školsku zgradu u ulici Knez Mihailova 15 i veliku školsku zgradu u Njegoševoj br. 4 u kojoj se nalaze specijalizovane učionice, učionice sa pripremnim prostorijama – kabinetima, zbornica, kuhinja, trpezarija, svečana i fiskulturna sala kao i školska biblioteka. Ove školske godine školu pohađa 1529 učenika raspoređenih u 60 odeljenja. Nastava se odvija u dve smene a za realizaciju nastave je zaduženo 126 zaposlenih, od toga 90 nastavnika.

BOŠKO PALKOVLjEVIĆ PINKI
Stara Pazova
Adresa: Vuka Karadžića 4
Telefon: 022/310-613
Internet prezentacija: www.ospinkistarapazova.edu.rs

Osnovna škola "Boško Palkovljević Pinki" osnovana je oko 1730. godine. Sagrađena je u neposrednoj blizini Pravoslavne crkve i od svog osnivanja nije prestajala sa radom. Vremenom kako se mesto razvijalo, a broj stanovnika povećavao, te se škola u nekoliko navrata dograđuje. 1972. godine gradi se fiskulturna sala, đačka kuhinja i lamela kojom se povezuju postojeći objekti. Sadašnji izgled škola dobija 2002. godine kada se dograđuje još jedan sprat iznad lamele.

Nastavni kadar prati kroz stručne seminare sve obrazovne i vaspitne oblasti. Naši učenici postižu odlične rezultate na takmičenjima iz gotovo svih oblasti. Od svog nastanka škola sarađuje sa mnogim kulturnim, socijalnim, sportskim, zdravstvenim i drugim institucijama na našoj teritoriji, a i šire. Dobrim rezultatima doprinosi i usklađeni rad i saradnja sa Savetom roditelja kao i Školskim odborom.

Posle II svetskog rata, školske 1946/47 pa nadalje, iz redova pisanih u Letopisu škole saznajemo da su školom rukovodili: Gordana Trbojević, Jelka Aranicki, Slavko Kovačević, Katica Čmelik, Hristofor Jović, Milenko Čortan, Blagoje Šakić, Momčilo Vuković, Živko Ćurčin, Elvira Ignjatović i od 2008. godine Milan Predojević.

U školi su zaposleni učitelji, nastavnici, dva stručna saradnika - psiholog i pedagog, bibliotekar i veroučitelji, kao i pomoćno osoblje. Škola raspolaže sa 27 učionica, kabinetima informatike, bibliotekom, čitaonicom, fiskulturnom salom, sportskim terenima, ekološkom učionicom i pomoćnim prostorijama koje omogućavaju kvalitetan rad.

HEROJ JANKO ČMELIK
Stara Pazova
Adresa: Karađorđeva 2
Telefon: 022/315-362
Elektronska pošta: hjcmelik@nadlanu.com
Internet prezentacija: www.hjcmelik.edu.rs

Škola je osnovana 1770, i nalazi se u centru Stare Pazove. Zgrada u kojoj sa sada odvija nastava, zidana je 1833 godine, dograđivana je 1950 a 1980 fiskulturna sala sa nastavnim kabinetima.

Nastava se izvodi na slovačkom jeziku. Deca uče slovački kao maternji jezik, srpski kao nematernji, engleski kao obavezni i nemački kao obavezni izborni predmet. Izborni predmeti u nižim odeljenjima: Čuvari prirode, Narodna tradicija i Ruke u testu. Izborni predmet u višim razredima: Informatika i računarstvo. Obavezni izborni predmeti: Građansko vaspitanje, Evangelističko-luteranska veronauka Slovačke evangelističke a.v. crkve Obavezni izborni predmet: fizičko vaspitanje – izabrani sport: korektivna gimnastika, odbojka. Od sledeće školske godine planira se uvođenje produženog boravka u nižim razredima.

Vannastavne aktivnosti: hor i orkestar, umetničko-kreativna sekcija, ritmika, novinarska sekcija, kulturno-umetnička sekcija, istorijsko-istraživačka sekcija, likovni mediji, mladi fizičari, matematička sekcija, geografska sekcija, Enjoying English.

MILAN HADžIĆ
Vojka
Adresa: Karađorđeva 1
Telefon: 022/2301-014 i 022/2301-836
Elektronska pošta: milanh@ptt.rs i osmhvojka@mts.rs
Internet prezentacija: www.skolavojka.edu.rs/

Prva škola u Vojki izgrađena je 1780. godine na mestu gde je danas mesna zajednica. Na mestu današnjeg parka podignuta je nova škola 1881. godine. Sastojala se od prizemene zgrade i nosila naziv "Komunalna skola". Ova zgrada je izgorela do temelja 1943. godine u borbi partizana i ustaša. Druga škola je nastala u Karađorđevoj ulici 1884. godine gde je bio Dom omladine. Posle drugog svetskog rata škola je imala od 250-300 učenika, od prvog do petog razreda, sa 12 do 14 prosvetnih radnika. Učionice su bile skromno opremljene, imale su tablu, sto, katedru i klupe-skamije. Program rada donosila je nadležna služba opštine-sreza Stara Pazova. Obnovljena škola posle drugog svetskog rata organizovala je kurseve opismenjavanja za mlade i odrasle koji nisu na vreme pohađali skolu. Učenici i prosvetni radnici sarađivali su sa Crvenim krstom u akcijama pomoći za siromašne. Izgradnju posleratne škole finansirali su meštani Vojke, omladina i odrasli pomagali su u radu i transportu građevinskog materijala. Od 1990. do 2000. godine sagrađena je nova zgrada i povezana sa starom školskom zgradom. Rešen je problem smeštaja učenika, čiji broj raste do 2002. godine a zatim opada. Posleratna škola postaje osmogodišnja oko 1950. godine.

U susednom selu Krnješevcima nalazi se područna škola, deo škole "Milan Hadžić", koja ima četiri razreda, po jedno odeljenje od prvog do četvrtog razreda, sa 40 do 80 učenika. Nastavu izvode četiri učiteljice u dve smene. U Krnješevcima postoji i predškolska ustanova, za decu predškolskog uzrasta. Učenici iz Krnješevaca putuju u Vojku da bi završili V, VI, VII i VIII razred. Predškolska odeljenja u Vojki formirana su i počela sa radom posle 1950. godine, odvojeno od škole, iz kojih su izrastala 2-3 odeljenja budućih učenika prvog razreda.

Školska biblioteka postoji od 1963. godine i u svom fondu danas ima 7890 knjiga. Od 2006. godine gradi se nova sportska hala. Škola ima radionicu i kabinete-učionice posebno opremljene i kabinet informatike koji zadovoljava potrebe nastave informatike. Učenici Osnovne škole "Milan Hadžić" iz Vojke nastupali su na mnogim takmičenjima i manifestacijama i ostvarivali su zapažene rezultate na opštinskom i okružnom nivou, a povremeno i na republičkom odmeravanju znanja i veština. Škola prati i primenjuje sve aktuelne promene, reforme i integracione procese.

23. OKTOBAR
Golubinci
Adresa: Putinačka 1
Telefon: 022/381-846
Elektronska pošta: sm.skolagolubinci@neobee.net

Škola se prvi put spominje 1758. godine, kao prva srpska veroispovedna škola, a prvi učitelj je sveštenik Joakim Aćim Nikolić. Detaljnih podataka o ovoj školi nema sve do 1770. godine, kada je u Golubincima ustrojena Pravoslavna trivijalna škola u okviru Vojne granice. Zgrada ove škole je sačuvana do danas i u njoj se sada nalazi biblioteka Damjan Preradović i Dom penzionera. Naporima nemačkih i hrvatskih porodica otvorena je i nemačka osnovna škola 1827. Po iseljenju Nemaca, posle ukidanja Vojne granice, ova škola je nastavila da radi kao Hrvatska pučka škola. Ovakvo odvajanje škola ostalo je sve do završetka prvog svetskog rata. Škola ima sačuvan Letopis ove škole.

Godine 1888. naporima meštana i opštine sazidana je školska zgrada od tvrdog materijala, u to vreme jedna od dve takve u Vojvodini. Škola je otvorena 13. novembra 1888. Od tada su srpska i hrvatska deca išla u istu zgradu, s tim što su odeljenja i dalje bila podeljena, tri učionice za srpsku i dve za hrvatsku decu. Tek posle drugog svetskog rata izvršeno je objedinjenje ove dve škole, kada je ukinuta i veronauka. Od tada su deca obe veroispovesti išla u isti razred. Ova zgrada nije u funkciji od 1992. godine. Godine 1964. sazidana je nova školska zgrada sa 8 učionica, zbornicom i kancelarijama. Sada su tu smešteni učenici nižih razreda. Godine 1992. useljena je nova školska zgrada koja čini celinu sa zgradom iz 1964. U njoj je 10 kabineta, kancelarije i predškolsko odeljenje, koje radi u sastavu PU Poletarac iz Stare Pazove. Nastavni jezik je srpski, a uče se i engleski i francuski jezik.

SLOBODAN SAVKOVIĆ
Stari Banovci
Adresa: Grčka 31
Telefon: 022/351-092
Elektronska pošta: osbanovci@ptt.rs

Škola u Starim Banovcima postoji od polovine XVIII veka. Pošto su Banovci bili kompanijsko mesto u okviru Podunavske vojne granice, austrijske vlasti su, radi širenja germanskog uticaja, pored postojeće srpske veroispovedne, osnovale 1773. i graničarsko-trivijalnu školu. Prvi učitelj u ovoj školi bio je Nemac Anton Blum. Od polovine XIX veka broj đaka je bio u stalnom porastu. Školske 1842/3. bilo ih je 73, a 1846/7. 92, pa je 1850. godine pored crkve je podignuta nova školska zgrada od čvrstog materijala sa učionicom i stanom za učitelja. Na početku XX veka broj đaka se povećao do 288 pa je škola postala četvororazredna. U toku Drugog svetskog rata škola je teško stradala. Školska zgrada iz 1850. godine je krajem 1943. zapaljena i potpuno uništena, a zgrada iz 1890. godine demolirana i onesposobljena za upotrebu. U isto vreme zapaljena je i kompletna školska arhiva zajedno sa školskim letopisom vođenim od polovine XIX veka.

Po završetku rata, i pored nedostatka prostora, učila i nastavnog kadra, školske 1947/48. godine škola je podignuta u rang progimnazije ili nepotpune gimnazije, a 1950/51. godine postala je osmoletka. Početkom školske 1954/55. godine naziv je promenjen u Osmogodišnja škola Stari Banovci, a 1962. godine dobija ime Osnovna škola "Slobodan Savković" po lokalnom skojevskom rukovodiocu koji je poginuo u Banovcima 1943. godine. U posleratnom periodu školu su, osim dece iz Starih Banovaca, pohađala i deca sa Petrovićevog salaša i iz Pančevačkog rita, gde nije bilo škole, iz Novih Banovaca, koji su do šezdesetih godina prošlog veka imali samo četiri razreda, a nekoliko godina i iz Belegiša, u kome je formalno postojala osmoletka, ali ne i dovoljno učenika za svaki razred. Danas škola ima kabinete za geografiju i istoriju, fiziku, hemiju, biologiju, informatiku, likovno i tehničko obrazovanje i specijalizovane učionice za matematiku, muzičku kulturu, srpski jezik i engleski jezik. Nastava fizičkog vaspitanja se izvodi u fiskulturnoj sali. Škola ima đačku kuhinju i igrališta za rukomet i košarku.

NIKOLA TESLA
Novi Banovci
Adresa: Školska 2
Telefon: 022/341-314
Elektronska pošta: ntesla6@ptt.rs

Osnovna škola "Nikola Tesla" nalazi se u Podunavlju i pripada opštini Stara Pazova. Prva škola je osnovana 1830. U početku je u mestu postojao jedan objekat ali se po potrebi radilo na više lokacija u selu (vatrogasni dom, biblioteka, dom kulture...). Škola je bila organizovana do četvrtog razreda.

U periodu od 1933-1938. škola se zvala "Ljudevit Gaj". Za vreme Drugog svetskog rata škola je radila kao "Nemačka pučka škola". Osnovana je 1945. godine, a osnivač je bila opština. Sa radom je započela nakon Drugog svetskog rata i na početku rada u četiri razreda imala oko 120 učenika (oko 35 učenika po razredu). Opremljenost škole je bila skromna, postojala su najneophodnija učila i nameštaj. Đačka kuhinja radi od tada do danas.

U tom posleratnom periodu škola je organizovala tečajeve opismenjavanja dece i omladine koje su vodili učitelji. Evidentirano je učešće naših učenika u svim posleratnim akcijama obnove i unapređenja uslova života u našem mestu. 1962. godine škola dobija ime Nikola Tesla. 1983. godine otvara se nova školska zgrada izgrađena uz stari objekat tako da su i stari i novi deo školske zgrade danas spojeni. Dograđene su učionoce, zbornica, mokri čvor unutar zgrade i centralno grejanje za stari i novi deo škole. 1985. dolazi do poslednje registracije škole kada su se škole Podunavlja razintegrisale. Od 1970. škola ima biblioteku sa preko 5000 naslova.

Dan škole se obeležava 2. juna i vezan je za dolazak Nikole Tesle u Beograd. Učenici od prvog razreda izučavaju engleski jezik, a od petog kao obavezni izborni predmet francuski jezik. Obavezni izborni predmeti su još verska nastava, građansko vaspitanje i fizičko vaspitanje. Učenici viših razreda se svake školske godine opredeljuju za ponuđene izborne premete (hor i orkestar, crtanje slikanje i vajanje, informatiku i računarstvo, srpski jezik). Škola nema organizovanu kabinetsku nastavu (izuzev kabineta za informtiku).

VERA MIŠČEVIĆ
Belegiš
Adresa: Kralja Petra Prvog 33
Telefon: 022/361-514

OŠ "Vera Miščević" se nalazi u Podunavlju i obuhvata dva naseljena mesta Belegiš i Surduk. Nastala je 26.aprila 1977.godine spajanjem osnovnih škola ''Vera Miščević'' iz Belegiša i ''Jovan Jovanović–Zmaj'' iz Surduka u jednu školu koja je bila u sastavu OŠ ''Podunavlje'' sa sedištem u Starim Banovcima, a od 01.01.1986. g. je samostalna škola sa sedištem u Belegišu.

Osnovna škola u Belegišu postoji od polovine XVIII veka, o čemu svedoče podaci iz 1772.godine. Prvi učitelj (magister) Lazar Simonović se pominje 1780. godine. Početkom XX veka škola je bila četvororazredna, imala je 369 učenika u redovnoj i 67 u poftornoj nastavi. Stara škola je zapaljena maja 1943. godine a izgradnja sadašnje zgrade je trajala od 1948. do 1952. godine.

Osnovna škola u Surduku nastala je približno u isto vreme kad i u Belegišu. Prvi pisani pomen potiče iz 1773.godine. Prvi učitelj o kojem postoje podaci je Andrija Ivanović. Stara školska zgrada je spaljena 1943. godine, a zidanje sadašnje zgrade u Surduku je završeno 1954. god. Škola u Surduku je od 1957.- 1977. godine nosila naziv ''Jovan Jovanović-Zmaj''.

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije