• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Registar lokacijskih uslova za 2018. godinu

Redni brojBroj predmetaDatum izdavanjaLokacijska dozvolaInvestitor
1 ROP-SPZ-34026-LOC-1/2017 04.01.2018. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju-pretvaranje pomoćnog u stambeni objekat i dogradnja stambenog prostora u produžetku tako da se formira jedan stambeni objekat sa dve jedinice na kat. parc. br. 4072 k.o. Nova Pazova ul. Vuka Karadžića br. 74 u Novoj Pazovi Lukač Dragan i Lukač Svetlana
Nova Pazova
2 ROP-SPZ-33312-LOC-1/2017 09.01.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskog objekta kablovskog voda 20kV TS 1100/20 kV "Krnješevci" prema TS 20/0,4 kV "COFICAB" preko kat. parc. br. 1665/3, 1665/5, 1665/6, 1663/2, 1663/4, 1663/3, 1663/5, 1663/1, 1712/1 i 1662/1 sve u k.o. Krnješevci u južnoj radnoj zoni Krnješevaca EPS distribucija d.o.o.
Belegiš
3 ROP-SPZ-36414-LOC-1/2017 09.01.2018. Lokacijski uslovi za rušenje postojećeg objekta i izgradnju stambenog objekta na kat. parc. br. 4471 k.o. Nova Pazova u ulici Železničkoj br. 85 Slijepčević Staka
Stara Pazova
4 ROP-SPZ-33205-LOC-1/2017 10.01.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju pomoćnog objekta na kat. parc. br. 9379/17 k.o. Stara Pazova ul. Save Kovačevića br. 30 u Staroj Pazovi Blok 66 Balta Srećko
Stara Pazova
5 ROP-SPZ-36441-LOC-1/2017 11.01.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog na kat. parc. br. 2187 k.o. Vojka ul. Nikole Filipina bb u Vojki Klještan Mladen
Klještan Ankica
Zemun
6 ROP-SPZ-35875-LOC-1/2017 15.01.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog na kat. parc. br. 330 k.o. Nova Pazova ul. Dobrovoljačka bb u Novoj Pazovi blok 9 Radujko Daliborka
Smederevo
7 ROP-SPZ-35875-LOC-1/2017 15.01.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog na kat. parc. br. 330 k.o. Nova Pazova ul. Dobrovoljačka bb u Novoj Pazovi blok 9 Radujko Daliborka
Smederevo
8 ROP-SPZ-34028-LOC-1/2017 16.01.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog sa unutrašnjom gasnom instalacijom na kat. parc. br. 2371/5 k.o. Novi Banovci ul. Jovana Raškovića u Novim Banovcima blok 45 Predojević Jovo
Beograd
9 ROP-SPZ-39568-LOC-1/2017 16.01.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za sistem video nadzora za automatsko prepoznavanje registarskih tablica motornih vozila i detekciju saobraćajnih prekršaja na raskrsnici ulica Kralja Petra I Oslobodioca, Karađorđeve, Ćirila i Metodija i Svetosavske u Staroj Pazovi Opština Stara Pazova
10 ROP-SPZ-38015-LOC-1/2017 17.01.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta na kat. parc. br. 1435/293 k.o. Stari Banovci ul. Miloša Davidovića u Starim Banovcima blok 27 Milaš Nemanja
Nova Pazova
11 ROP-SPZ-39734-LOC-1/2017 19.01.2018. Lokacijski uslovi za izmeštanje dela trase nadzemnog voda u Novim Banovcima Opština Stara Pazova
12 ROP-SPZ-33997-LOC-1/2017 22.01.2018. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju i dogradnju stambenog objekta na kat. parc. br. 136/2 k.o. Belegiš ul. Nikole Marinkovića u Belegišu Jančić Vidoje
Belegiš
13 ROP-SPZ-25770-GR-2/2018 23.01.2018. Doneto rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju elektroenergetskog objekta montažno betonske trafo stanice MBTS "Prezident" u Novoj Pazovi u ul. Kralja Petra Prvog Karađorđevića 44-46 EPS distribucija d.o.o.
Beograd
14 ROP-SPZ-638-LOC-1/2018 23.01.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju elektroenergetskog objekta montažno betonske trafo stanice MBTS "Prezident" u Novoj Pazovi u ul. Kralja Petra Prvog Karađorđevića 44-46 EPS distribucija d.o.o.
Beograd
15 ROP-SPZ-28048-LOCA-2/2017 05.02.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju saobraćajnica sa pratećom infrastrukturom u tri faze namenjene za funkcionisanje bloka 62 u Staroj Pazovi u k.o. Stara Pazova Opštinska stambena agencija j.p.
Stara Pazova
16 ROP-SPZ-3185-LOCA-3/2018 21.02.2018. Izmena lokacijskih uslova za izgradnju dvostrukog kablovskog voda 20kV od TS 110/20kV "Krnješevci" do postojećeg dvostrukog kablovskog voda 20kV za TS 20/0,4 kV "BOŠ" na kat. parc. br. 1665/3, 1665/5, 1665/6, 1663/2 i 1662/2 k.o. Krnješevci u Krnješevcima EPS distribucija d.o.o.
Beograd
17 ROP-SPZ-22214-LOCA-3/2018 22.02.2018. Izmena lokacijskih uslova za izgradnju crpne stanice sa potisnim cevovodom i izlivnom građevinom preko kat. parc. 217, 174/1, 650 , 1966 i 1928/1 sve u k.o. Stari Banovci "Vode Vojvodine" j.v.p.
Novi Sad
18 ROP-SPZ-28048-LOCH-3/2018 23.02.2018. Izmena lokacijskih uslova br. rop-spz-28048-loc-1/2017 za izgradnju saobraćajnica sa pratećom infrastrukturom i rešenjem meliracionog kanala mala umka u tri faze k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi "Opštinska stambena agencija" j.p.
Stara Pazova
19 ROP-SPZ-1187-LOC-1/2018 23.02.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta na kat. parc. br. 40/2 k.o. Stara Pazova ul. Učiteljskoj bb u Staroj Pazovi Grujić Drahoslava
Stara Pazova
20 ROP-SPZ-37547-LOC-1/2017 27.02.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju zgrade za zdravstvenu i socijalnu zaštitu na kat. parc. 937 k.o. Nova Pazova, u ulici Marka Kraljevića bb "UDRUŽENjE CRVENI KRST STARA PAZOVA"
Stara Pazova
21 ROP-SPZ-39065-LOC-1/2017 09.03.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju trase javne rasvete u koridoru deonice puta drugog reda br. 127 Putinci – Stara Pazova – Stari Banovci ulica Vuka Karadžića, ulica Banovačka i deo ispred petlja E-75 Opština Stara Pazova
22 ROP-SPZ-37649-LOC-1/2017 12.03.2018. Lokacijski uslovi za dogradnju proizvodnog prostora uz postojeći proizvodni objekat u okviru kompleksa za proizvodnju termofolije u dve faze na kat. parc. 735/102 k.o. Nova Pazova u ulici Šesta Industrijska br. 13, u Bloku 25, u Novoj Pazovi "MOTO-PLAST" d.o.o.
Nova Pazova
23 ROP-SPZ-22790-GR-11/2018 15.03.2018. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju - rekonstrukciju stambenog objekta na kat. parc. 1607/3 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima Kalezić Mladen
Beograd
24 ROP-SPZ-5132-GR-2/2018 15.03.2018. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju distributivnog gasovoda u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi "GAS FEROMONT" a.d.
Stara Pazova
25 ROP-SPZ-22790-GR-11/2018 15.03.2018. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju - rekonstrukciju stambenog objekta na kat. parc. 607/3 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima Kalezić Mladen
Beograd
26 ROP-SPZ-14564-LOC-1/2018 16.03.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta u k.o. Stara Pazova u ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 44-46 u Novoj Pazovi Opština Stara Pazova
27 ROP-SPZ-4919-LOC-1/2018 20.03.2018. Lokacijski uslovi za dogradnju stambenog prostora uz postojeći stambeni objekat na kat. parc. br. 1928 k.o. Nova Pazova, ul. Marka Oreškovića 60 u Novoj Pazovi Bajić Milan
Nova Pazova
28 ROP-SPZ-2332-LOCH-1/2018 21.03.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izmenu lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta br. ROP-SPZ- 24724-LOCA-2/2017 od dana 21.12.2017. god. Nedeljković Nikola
Beograd
29 ROP-SPZ-3621-LOC-1/2018 27.03.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta sa pomoćnim objektom na kat. parc. 1689 k.o. Nova Pazova ul. Kneza mihaila br. 108 u Novoj Pazovi Skoko Aleksandar
Nova Pazova
30 ROP-SPZ-39568-GR-3/2018 28.03.2018. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju sistem video nadzora za automatsko prepoznavanje registarskih tablica motornih vozila i detekciju saobraćajnih prekršaja – prolazak kroz upaljeno crveno svetlo semafora i prekoračenje zadate – limitirane brzine kretanja vozila Opština Stara Pazova
31 ROP-SPZ-17708-LOC-3/2018 28.03.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju pomoćnog pratećeg objekta zatveorenog bazena na kat. parc. 276/3 i 276/3 k.o. Surduk u Surduku "MRG EXPORT-IMPORT"
Beograd
32 ROP-SPZ-3930-LOC-1/2018 29.03.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta na kat. parc. 2647 k.o. Vojka ul. Radivoja Bukureckog bb u Vojki Skopljak Luka
Vojka
33 ROP-SPZ-8212-LOC-1/2018 04.04.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambeno poslovnog objekta u tri lamele u Novoj Pazovi u ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 44-46 "PREZIDENT" d.o.o.
Novi Sad
34 ROP-SPZ-1791-LOC-1/2018 11.04.2018. Lokacijski uslovi za dogradnju stambenog objekta uz postojeći stambeni objekat na kat. parc. br. 3976 k.o. Nova Pazova, ul. Kralja Milutina 30 u Novoj Pazovi Krnjaić Boja
Nova Pazova
35 ROP-SPZ-1791-LOC-1/2018 16.04.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na kat. parc. br. 443/41 k.o. Stara Pazova, ul. Branislava Nušića 9 u Staroj Pazovi Veljanovski Zoran
Stara Pazova
36 ROP-SPZ-628-LOC-1/2018 18.04.2018. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju i dogradnju stambeno poslovnog objekta u stambeni objekat sa četiri stambene jedinice sa zajedničkim prostorom i garažama na kat. parc. br. 282/4 k.o. Novi Banovci, ul. Dunavska br. 1 u Novim Banovcima "LK Nekretnine Plus" d.o.o.
Zemun
37 ROP-SPZ-739-GR-2/2018 23.04.2018. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju saobraćajnica u bloku 20 u Novoj Pazovi Opština Stara Pazova
38 ROP-SPZ-6407-LOC-1/2018 23.04.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju distributivnoga gasovod u ulici Fruškogorskoj u Staroj Pazovi Opština Stara Pazova
39 ROP-SPZ-9671-LOC-1/2018 23.04.2018. Lokacijski uslovi za dogradnju objekta javne namene trenažne hale u Novoj Pazovi Opština Stara Pazova
40 ROP-SPZ-1837-LOC-1/2018 24.04.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Starim Banovcima Marko Marić
Novi Banovci
41 ROP-SPZ-9702-GR-2/2018 26.04.2018. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju tampon ćelije za pšenicu i ćelije za brašno u Staroj Pazovi "ŽITOPROMET MLINPEK" d.o.o.
Stara Pazova
42 ROP-SPZ-1409-LOC-1/2018 30.04.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Surduku Nikolić Saša
Surduk
43 ROP-SPZ-1735-LOC-1/2018 30.04.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Vojki Seović Nikola
Vojka
44 ROP-SPZ-1542-LOC-1/2018 30.04.2018. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju i dogradnju poslovnog objekta u Novoj Pazovi "HERKULES" d.o.o.
Nova Pazova
45 ROP-SPZ-3622-LOC-1/2018 03.05.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju interne stanice za snabdevanje viljuškara dizel gorivom u Novoj Pazovi "ALUMIL YU INDUSTRY" a.d.
Nova Pazova
46 ROP-SPZ-8306-LOC-1/2018 09.05.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskih objekata MBTS 20/0,4 kV "PREZIDENT" u Novoj Pazovi "EPS distribucija" d.o.o.
Beograd
47 ROP-SPZ-1528-LOC-1/2018 10.05.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju elektroenergetskih objekata STS EV-3 20/0,4kV "Centar 2" sa kablovskim 0,4kV vodom za napajanje u Golubincima "EPS distribucija" d.o.o.
Beograd
48 ROP-SPZ-1023-LOC-1/2018 10.05.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju elektroenergetskog objekta MBTS 20/0,4kV "Ive Lole Ribara 2" sa srednjenaponskim SN i niskonaponskim NN raspletom u Staroj Pazovi "EPS distribucija" d.o.o.
Beograd
49 ROP-SPZ-2413-LOC-1/2018 14.05.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju elektroenergetskog objekta kabliranje mešovitog voda 20 i 0,4kV u Staroj Pazovi "EPS distribucija" d.o.o.
Beograd
50 ROP-SPZ-8212-LOCH-2/2018 15.05.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambeno poslovnog objekta u tri lamele sa pratećim objektima: kotlarnicom, garažom i otvorenim manipulativnim površinama sa parkinzima u Novoj Pazovi "PREZIDENT" d.o.o.
Novi Sad
51 ROP-SPZ-5811-LOC-1/2018 17.05.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju MBTS 20/0,4KV "Fruškogorska" sa dvostrukim priključnim 20 kV kablovskim vodom za napajanje kompleksa zgrada za socijalno stanovanje u Staroj Pazovi "EPS distribucija" d.o.o.
Beograd
52 ROP-SPZ-4854-LOC-1/2018 18.05.2018. Lokacijski uslovi za dogradnju magacinskog prostora uz proizvodno magacinski deo postojećeg proizvodno poslovnog objekta u Novoj Pazovi "ACM INT" d.o.o.
Nova Pazova
53 ROP-SPZ-10734-LOC-1/2018 25.05.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju objekata za prijem i skladištenje zrnastih kultura, skladišta za žito, silosa za brašno i rekonstrukciju mlina na kompleksu "ŽITOPROMET – MLINPEK" u zapadnoj radnoj zoni naselja Stara Pazova "ŽITOPROMET - MLINPEK" d.o.o.
Stara Pazova
54 ROP-SPZ-9756-LOC-1/2018 29.05.2018. Lokacijski uslovi za rušenje tri postojeća objekta i izgradnju dva stambeno poslovna objekta u nizu i otvorenim manipulativnim površinama sa parkinzima u Novoj Pazovi "BOMAKS BUILDING" d.o.o.
Nova Pazova
55 ROP-SPZ-6180-LOC-1/2018 31.05.2018. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju stambeno poslovnog objekta u poslovni objekat u Staroj Pazovi "PIONIR PETROL" d.o.o.
Stara Pazova
56 ROP-SPZ-9172-GR-2/2018 01.06.2018. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova za rušenje postojećeg objekta i izgradnju novog stambeno poslovnog objekta u Novoj Pazovi Komazec Đorđe
Nova Pazova
57 ROP-SPZ-9026-LOC-1/2018 04.06.2018. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju objekata za proizvodnju stočne hrane na kompleksu 2 "NAPREDAK" u zapadnoj radnoj zoni naselja Stara Pazova "NAPREDAK" a.d.
Stara Pazova
58 ROP-SPZ-9412-LOC-1/2017 04.06.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju distributivnog centra "BEOGRAD" u Novoj Pazovi "ABS Capital investments" d.o.o.
Novi Beograd
59 ROP-SPZ-32255-LOC-10/2018 07.06.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju MBTS 20/0,4KV "IREKS" priključnog gasovoda i uvođenje unutrašnje gasne instalacije na poslovnom kompleksu "IREKS" u Staroj Pazovi "IREKS" d.o.o.
Beograd
60 ROP-SPZ-4521-LOC-1/2018 08.06.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambeno poslovnog objekta u Starim Banovcima Todorović Rajko
Stari Banovci
61 ROP-SPZ-4588-LOC-1/2018 11.06.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Golubincima Kotur Duško
Golubinci
62 ROP-SPZ-5043-LOC-1/2018 13.06.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Radulović Ivan
Stara Pazova
63 ROP-SPZ-10522-LOC-1/2018 15.06.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Opština Stara Pazova
64 ROP-SPZ-10522-LOC-1/2018 15.06.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju verskog objekta Srpske pravoslavne crkve Hrama Prepodobne Majke Angeline u Novim Banovcima Opština Stara Pazova
65 ROP-SPZ-8663-LOC-1/2018 15.06.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova a sistem video nadzora za automatsko prepoznavanje registarskih tablica motornih vozila i detekciju saobraćajnih prekršaja u Staroj Pazovi Opština Stara Pazova
66 ROP-SPZ-8092-LOC-1/2018 18.06.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Novoj Pazovi Milošević Milojko
Beograd
67 ROP-SPZ-9415-LOC-1/2018 18.06.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Branko Ilić
Beograd
68 ROP-SPZ-4378-LOC-1/2018 29.06.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju hidrograđevinskog objekta za navodnjavanje-magistralnog kanala SB-0 sa ramovskim propustom u Starim Banovcima "VODE VOJVODINE" j.v.p.
Novi Sad
69 ROP-SPZ-4589-LOC-1/2018 29.06.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju poslovnog objekta-trgovina na malo u Staroj Pazovi Tadić Branko
Tadić Jasmina
Stara Pazova
70 ROP-SPZ-5725-LOC-1/2018 04.07.2018. Lokacijski uslovi za rušenje postojećeg stambenog objekta i izgradnju novog stambenog objekta u Staroj Pazovi Nađ Martina
Stara Pazova
71 ROP-SPZ-13501-LOC-1/2018 09.07.2018. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju i dogradnju postojećih objekta za osnovno obrazovanje – osnovne škole "Nikola Tesla" u Novim Banovcima Opština Stara Pazova
72 ROP-SPZ-11875-LOC-1/2018 10.07.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Čanji Vladimir
Stara Pazova
73 ROP-SPZ-12395-LOC-1/2018 11.07.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Maslarević Aleksandar
Vojka
74 ROP-SPZ-16000-GR-2/2018 12.07.2018. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova pod brojem ROP-SPZ-16000-LOC-1/2018 "AC gradnja 2016" d.o.o.
Stara Pazova
75 ROP-SPZ-11142-GR-12/2018 12.07.2018. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje izmene lokacijskih uslova pod brojem ROP-SPZ-11142-LOCA-8/2018 od 25.05.2018.god "AC gradnja 2016" d.o.o.
Stara Pazova
76 ROP-SPZ-19713-GR-2/2018 13.07.2018. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova pod brojem ROP-SPZ-19713-LOC-1/2018 od 11.07.2018 god. Opština Stara Pazova
77 ROP-SPZ-7079-LOC-1/2018 16.07.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskog objekta priključnog kablovskog voda 20 kV za napajanje MBTS 20/0,4 kV "Bovest" u Vojki EPS distribucija d.o.o.
Beograd
78 ROP-SPZ-7122-LOC-1/2018 17.07.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskog objekta priključnog kablovskog voda 20 kV za napajanje MBTS 20/0,4 kV "Kubečka" u Staroj Pazovi EPS distribucija d.o.o.
Beograd
79 ROP-SPZ-17795-LOC-1/2018 18.07.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju kompleksa za proizvodnju plastične ambalaže u Centralnoj radnoj zoni u K.O. Nova Pazova "Jokey BG Invest" d.o.o.
Nova Pazova
80 ROP-SPZ-12427-LOC-1/2018 19.07.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Novim Banovcima Drakula Slavko
Novi Banovci
81 ROP-SPZ-12493-LOC-1/2018 25.07.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Mihajlović Slobo
Stara Pazova
82 ROP-SPZ-12493-LOC-1/2018 25.07.2018. Lokacijski uslovi za faznu izgradnju na zemlji fotonaponske solarne elektrane u Surduku Vesna Šarac
Dragoljub Kerečki
Beograd
83 ROP-SPZ-20689-LOC-1/2018 06.08.2018. Lokacijski uslovi za rušenje postojećeg objekta – zgrade škole i izgradnju objekta za osnovno obrazovanje osnovne škole „Vera Miščević“ i rekonstrukciju postojećih objekata ulaznog dela i fiskulturne sale u Belegišu Opština Stara Pazova
84 ROP-SPZ-20689-LOC-1/2018 06.08.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju zanatskog objekta - mini pivare u Starim Banovcima "Crna Ovca Craft Brewerz" d.o.o.
Novi Sad
85 ROP-SPZ-16906-LOC-1/2018 10.08.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju proizvodno poslovnog kompleksa u Novoj Pazovi "PUT INŽENjERING" d.o.o.
Niš
86 ROP-SPZ-16695-LOC-1/2018 10.08.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju nadstrešnice za poljoprivredne mašine u Golubincima Dušan Skorupan
Golubinci
87 ROP-SPZ-17795-LOCH-2/2017 13.08.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju kompleksa za proizvodnju plastične ambalaže u Novoj Pazovi "Jokey BG Invest" d.o.o.
Nova Pazova
88 ROP-SPZ-10740-LOC-1/2018 13.08.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za nadgradnju potkrovlja na dva stambeno-poslovna objekta u Novoj Pazovi Božanić Aleksandar
Nova Pazova
89 ROP-SPZ-11799-LOC-1/2018 14.08.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju objekta za skladištenje u Staroj Pazovi Sestak Jožef
Ada
90 ROP-SPZ-13610-LOC-1/2018 21.08.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Starim Banovcima Vladimir Đerić
Kula
91 ROP-SPZ-13949-LOC-1/2018 22.08.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju izgradnju stambenog i pomoćnog objekta sa garažom u Staroj Pazovi Goran Mandić
Stara Pazova
92 ROP-SPZ-19849-LOC-1/2017 23.08.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju kolske vage sa pristupnim internim saobraćajnicama i podzemnog rezervoara za pijaću vodu u sklopu distributivnog centra "LIDL SRBIJA" u Novoj Pazovi "LIDL SRBIJA" k.d.
Nova Pazova
93 ROP-SPZ-13221-LOC-1/2017 28.08.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju dva stambena objekta u dve faze u Starim Banovcima Antić Koviljka
Beograd
94 ROP-SPZ-13280-LOC-1/2017 28.08.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju dva stambena objekta u Starim Banovcima Todorović Miloš
Beograd
95 ROP-SPZ-21308-LOC-1/2018 29.08.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju hidrotehničkog objekta bunara B-4A, opremanje i povezivanje sa postojećim vodovodom na izvorištu u naselju Belegiš Opština Stara Pazova
96 ROP-SPZ-11142-GR-15/2018 31.08.2018. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova pod brojem ROP-SPZ-11142-LOCA-14/2018 od 07.08.2018.god. "AS gradnja 2016" d.o.o.
Stara Pazova
97 ROP-SPZ-13696-GR-2/2018 31.08.2018. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova pod brojem ROP-SPZ-13696-LOC-1/2018 od 23.05.2018.god. Branislav Pejović
Duško Čavić
Novi Beograd
Novi Banovci
98 ROP-SPZ-25257-LOC-1/2018 31.08.2018. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova pod brojem ROP-SPZ-13696-LOC-1/2018 od 23.05.2018.god. "NAPREDAK" a.d.
Stara Pazova
99 ROP-SPZ-8900-LOC-1/2018 11.09.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Belanović Jelena
Stara Pazova
100 ROP-SPZ-11793-LOC-1/2018 12.09.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambeno poslovnog objekta u Staroj Pazovi "ELEMKA KOMERC" d.o.o.
Stara Pazova
101 ROP-SPZ-25848-LOC-1/2018 12.09.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju unutrašnjih gasnih instalacija za potrebe grejanja višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta sačinjenog od tri lamele u Novoj Pazovi "PREZIDENT" d.o.o.
Novi Sad
102 ROP-SPZ-23587-LOC-1/2018 18.09.2018. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju tavanskog prostora na postojećem stambenom objektu u stambeni prostor u podkrovlju u Staroj Pazovi Brnjica Željko
Stara Pazova
103 ROP-SPZ-23973-GR-2/2018 24.09.2018. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova pod brojem broj: ROP-SPZ-23973-LOC-1/2018 Petrović Miljan
Stara Pazova
104 ROP-SPZ-37649-LOCA-2/2018 24.09.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za dogradnju proizvodnog objekta uz postojeći proizvodni objekat i izgradnju podzemnog rezervoara za protivpožarnu vodu u okviru kompleksa za proizvodnju termofolije u Novoj Pazovi "MOTO-PLAST" d.o.o.
Nova Pazova
105 ROP-SPZ-17047-LOC-1/2018 26.09.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Novoj Pazovi Goran Gajić
Nova Pazova
106 ROP-SPZ-14674-LOC-1/2018 26.09.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju poslovnog objekta-servisa sopstvenih građevinskih mašina sa magacinom u Starim Banovcima "DAMI" d.o.o.
Beograd
107 ROP-SPZ-15798-LOC-1/2018 27.09.2018. Lokacijski uslovi za rušenje stambenog objekta i izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Paunović Dušan
Beograd
108 ROP-SPZ-20424-LOC-1/2018 28.09.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta spratnosti P+0 sa gasifikacijom u Starim Banovcima Ćulibrk Dragan
Stari Banovci
109 ROP-SPZ-18089-LOCH-2/2018 04.10.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju poslovnog objekta-mini pivare u Starim Banovcima "Crna Ovca Craft Brewerz" d.o.o.
Novi Sad
110 ROP-SPZ-28489-LOC-1/2018 09.10.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju objekta 1 faze poslovno magacinskog kompleksa u Staroj Pazovi "SINOFARM" d.o.o.
Beograd
111 ROP-SPZ-10740-LOCH-2/2018 16.10.2018. Lokacijski uslovi za nadgradnju dva postojeća stambeno poslovna objekta u nizu u Novoj Pazovi Aleksandar Božanić
Nova Pazova
112 ROP-SPZ-745-LOC-1/2018 16.10.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za rekonstrukciju postojeće trokrake raskrsnice u Novim Banovcima Opština Stara Pazova
113 ROP-SPZ-29965-LOC-1/2018 16.10.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za dogradnju postojećeg objekta-skladišta u Novoj Pazovi "RM Alkon Stahl" d.o.o.
Beograd
114 ROP-SPZ-18911-LOC-1/2018 16.10.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za rekonstrukciju postojećeg proizvodnog objekta za proizvodnju keksa u Staroj Pazovi Vladislav Todosijević
Užice
115 ROP-SPZ-19684-LOC-1/2018 17.10.2018. Lokacijski uslovi za rušenje stambeno-poslovne zgrade i izgradnju stambeno-poslovnog objekta i unutrašnje gasne instalacije u Novoj Pazovi Komazec Đorđe
Komazec Maja
Nova Pazova
116 ROP-SPZ-25823-LOC-1/2018 22.10.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Novim Banovcima Srpska pravoslavna crkvena opština Novi Banovci
Novi Banovci
117 ROP-SPZ-27620-LOC-1/2018 25.10.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Novim Banovcima "KUĆA STIL" d.o.o.
Kruševac
118 ROP-SPZ-25848-LOCH-2/2018 26.10.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju unutrašnjih gasnih instalacija u kotlarnici stambeno-poslovnog objekta u tri lamele u Novoj Pazovi "PREZIDENT" d.o.o.
Novi Sad
119 ROP-SPZ-27626-LOC-1/2018 29.10.2018. Lokacijski uslovi za rušenje postojećeg porodičnog stambenog objekta i izgradnju višeporodičnog stambeno poslovnog obojekta u Novim Banovcima "KUĆA STIL" d.o.o.
Kruševac
120 ROP-SPZ-16276-LOC-1/2018 06.11.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju pomoćnog objekta u Vojki Dragan Stojković
Beograd
121 ROP-SPZ-22737-LOC-1/2018 06.11.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta u Novoj Pazovi "MEDIUS" d.o.o.
Nova Pazova
122 ROP-SPZ-21489-LOC-1/2018 09.11.2018. Lokacijski uslovi za uklanjanje i dogradnju dela postojećeg stambenog objekta u Novoj Pazovi Zdravković Dragiša
Đurić Gordana
Nova Pazova
123 ROP-SPZ-14878-LOC-1/2018 13.11.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Novim Banovcima Španović Željko
Španović Ljiljana
Beograd
124 ROP-SPZ-23382-LOC-1/2018 13.11.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Surduku Vasić Snežana
Beograd
125 ROP-SPZ-27513-LOC-1/2018 19.11.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta u Novoj Pazovi "INTERCROWN-PLASTIC" s.r.
Nova Pazova
126 ROP-SPZ-28200-LOC-1/2018 19.11.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju hladnjače za skladištenje jabuka u Vojki "FORMA–BM" d.o.o.
Irig
127 ROP-SPZ-27290-LOC-1/2018 20.11.2018. Lokacijski uslovi za rušenje dve postojeće porodične zgrade, četiri postojeća skladišna objekta i za izgradnju višeporodičnog stambeno poslovnog objekta u Staroj Pazovi "AS gradnja 2016" d.o.o.
Stara Pazova
128 ROP-SPZ-31307-LOC-1/2018 23.11.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskih objekata u Novoj Pazovi "EPS distribucija" d.o.o.
Beograd
129 ROP-SPZ-24811-LOC-1/2018 27.11.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju sistema video nadzora za automatsko prepoznavanje registarskih tablica motornih vozila i detekciju saobraćajnih prekršaja u Staroj Pazovi Opština Stara Pazova
130 ROP-SPZ-26303-LOC-1/2018 28.11.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju poslovno servisnog objekta u Krnješevcima "BEO TEHNOLOGY" d.o.o.
Beograd
131 ROP-SPZ-8153-LOC-4/2018 28.11.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog prostora u Staroj Pazovi Iveta Ošer
Stara Pazova
132 ROP-SPZ-25030-LOC-1/2018 03.12.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Krnješevcima Jovan Lazić
Krnješevci
133 ROP-SPZ-31742-LOC-1/2018 03.12.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta nizu u Novoj Pazovi Aleksandar Božanić
Nova Pazova
134 ROP-SPZ-30138-LOC-1/2018 04.12.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskih objekata u Krnješevcima "EPS distribucija" d.o.o.
Beograd
135 ROP-SPZ-20717-LOC-1/2018 05.12.2018. Lokacijski uslovi za rušenje pomoćnog objekta i izgradnju stambenog objekta u Novim Banovcima Vladan Kristić
Beograd
136 ROP-SPZ-22450-LOC-1/2018 06.12.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Surduku Borka Ćeranić
Beograd
137 ROP-SPZ-26331-LOC-1/2018 07.12.2018. Lokacijski uslovi za rušenje postojećeg stambenog objekta i izgradnju poslovno stambenog objekta u Starim Banovcima Igor Krnjaić
Milan Krnjaić
Beograd
138 ROP-SPZ-32238-LOC-1/2018 07.12.2018. Lokacijski uslovi za rušenje dva objekta i izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Petrović Miljan
Stara Pazova
139 ROP-SPZ-18911-LOCH-2/2018 07.12.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za rekonstrukciju postojećeg proizvodnog objekta za proizvodnju keksa u Staroj Pazovi Teodosijević Vladislav
Užice
140 ROP-SPZ-18911-LOCH-2/2018 10.12.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju objekta za skladištenje u Staroj Pazovi "MASTER FLEX" d.o.o.
Vršac
141 ROP-SPZ-18808-LOC-1/2018 17.12.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskog objekta u Starim Banovcima "EPS distribucija" d.o.o.
Beograd
142 ROP-SPZ-21947-LOC-1/2018 17.12.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskih objekata u Vojki "EPS distribucija" d.o.o.
Beograd
143 ROP-SPZ-20424-LOCH-2/2018 17.12.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Starim Banovcima Ćulibrk Dragan
Stari Banovci
144 ROP-SPZ-32900-LOC-1/2018 17.12.2018. Lokacijski uslovi za rušenje stambenog objekta i izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Paunović Dušan
Beograd
145 ROP-SPZ-23051-LOC-1/2018 20.12.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Knjisa Miroslav
Stara Pazova
146 ROP-SPZ-10090-LOC-1/2018 25.12.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju objekta za skladištenje u sklopu proizvodno-poslovnog kompleksa fabrike konditorskih proizvoda u Staroj Pazovi Teodosijević Vladislav
Beograd
147 ROP-SPZ-37649-LOCH-3/2018 26.12.2018. Lokacijski uslovi za dogradnju proizvodnog prostora uz postojeći proizvodni objekat i izgradnju podzemnog rezervoara za protivpožarnu vodu u okviru kompleksa za proizvodnju termofolije u Novoj Pazovi "MOTO-PLAST" d.o.o.
Nova Pazova
148 ROP-SPZ-35679-LOC-1/2018 31.12.2018. Lokacijski uslovi za dogradnju postojećih i rekonstrukciju postojećih stambeno poslovnih objekata u Novoj Pazovi Milivojević Miloš
Beograd
149 ROP-SPZ-37005-LOC-1/2018 31.12.2018. Lokacijski uslovi za izgradnju poslovnog objekta ugostiteljski objekat - GARNI HOTEL u Novoj Pazovi "GRBIĆ MD" d.o.o.
Nova Pazova
150 ROP-SPZ-38365-LOC-1/2018 31.12.2018. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje okacijskih uslova za rekonstrukciju tj. promenu namene stambeno-poslovnog objekta u Novim Banovcima "DRAWING" d.o.o.
Novi Banovci
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije