• Facebook page
 • Twitter page
 • YouTube page
 • RSS
 • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Odeljenje za opštu upravu obavlja upravne i stručne poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa čije je neposredno sprovođenje povereno opštini u oblasti državljanstva, matičnih knjiga, ličnog imena, braka, biračkih spiskova, overe potpisa, rukopisa i prepisa i prati propise za koje je nadležna lokalna samouprava.

Odeljenje vrši poslove na izdavanju radnih knjižica, poslove pisarnice i arhive, poslove radnih odnosa u Opštinskoj upravi, stručne i administrativno-tehničke poslove koji se odnose na primenu propisa iz oblasti javnih nabavki, slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja kao i pružanje pravne pomoći građanima opštine.

Priprema nacrte akata koje donosi skupština opštine, predsednik opštine, opštinsko veće i načelnik opštinske uprave.

Vrši stručne, organizacione, prevodilačke i administrativne poslove za skupštinu opštine i opštinsko veće koji se donose na: pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama, čuvanje i objavljivanje izvornih akata i dokumenata o radu Skupštine opštine i njenih tela, predsednika opštine i opštinskog veća i njegovih radnih tela, pripremu predloga i izradu nacrta rešenja koje donosi opštinsko veće prilikom rešavanja u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u pravnim stvarima iz nadležnosti opštine, pribavljanje odgovora na odbornička pitanja kao i vođenje zapisnika i evidencije o održanim sednicama.

Vrši administrativne i stručne poslove za radna tela skupštine opštine kao i one koji se odnose na predstavke i predloge građana.

Pruža stručnu pomoć odborničkim grupama u pripremi predloga koje podnose skupštini i njenim radnim telima, kao i stručnu pomoć odbornicima u vršenju njihove funkcije.

Odeljenje vrši i poslove koji se odnose na fizičko obezbeđivanje objekta, redovno održavanje, čišćenje, spremanje i zagrevanje radnih prostorija, održavanje i rukovanje sredstvima opreme i sredstvima veze, održavanje vozila za potrebe Opštinske uprave, dostavne poslove, pružanje ugostiteljskih usluga za potrebe organa Opštine i zaposlene u Opštinskoj upravi, poslove ekonomata za Opštinsku upravu.

Za izvršavanje određenih poslova iz izvorne nadležnosti opštine kao i poverenih poslova državne uprave i stvaranje uslova da se ti poslovi obavljaju efikasnije i bliže mestu stanovanja i rada građana obrazuju se Mesne kancelarije i to za sledeća područja:

 • Mesna kancelarija Belegiš za naseljeno mesto Belegiš
 • Mesna kancelarija Vojka za naseljeno mesto Vojka
 • Mesna kancelarija Golubinci Za naseljeno mesto Golubinci
 • Mesna kancelarija Krnješevci za naseljeno mesto Krnješevci
 • Mesna kancelarija Nova Pazova za naseljeno mesto Nova Pazova
 • Mesna kancelarija Novi Banovci za naseljeno mesto Novi Banovci
 • Mesna kancelarija Stari Banovci za naseljeno mesto Stari Banovci
 • Mesna kancelarija Surduk za naseljeno mesto Surduk

Mesne kancelarije vrše poslove koji se odnose na lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, praćenje biračkih spiskova, overu rukopisa, prepisa i potpisa, izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određeno Zakonom, vrši poslove prijemne kancelarije za opštinske organe uprave i vodi drugu evidenciju kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima.

Mesne kancelarije mogu da vrše i druge poslove koje im iz svoje nadležnosti poveri Opštinska uprava.

Mesne kancelarije vrše poslove prema stručnim uputstvima po nalogu Predsednika opštine i načelnika Opštinske uprave.

Odeljenje vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama opštine, po nalogu Predsednika opštine, načelnika Opštinske uprave i načelnika Odeljenja, a u delu koji se odnosi na obavljanje skupštinskih poslova i poslova opštinskog veća pruža neophodnu pomoć sekretaru Skupštine opštine u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica skupštine i njenih radnih tela i sednica opštinskog veća.

Načelnik odeljenja: Aleksandar Mijić

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije