• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbNa osnovu tačke 2. Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova o obrazovanju Komisije za pripremu i obradu konkursne dokumentacije za raspodelu sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova broj 020-1/2024-II od 10.01.2024. godine, Programa lokalno ekonomskog razvoja opštine Stara Pazova 2024-2026 godina ("Službeni list opština Srema", br. 27/23), a u vezi člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2024. godinu ("Službeni list opština Srema", br. 40/23, 12/24) i Rešenja o opravdanosti dodele državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) broj 400-885/2024-II od 06.06.2024. godine, Komisija raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih pravnih lica.

grb thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20, 63/21 i 63/23), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Komisija) Opštine Stara Pazova, raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

grb thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20, 63/21 i 63/23), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Komisija) opštine Stara Pazova, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se u periodu 14.06.-28.06.2024. god. izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji naše opštine.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21, 62/23) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta sa arhitektonsko–urbanističkom razradom lokacije za izgradnju objekata skladišnog kompleksa u funkciji proizvodnje u Krnješevcima na parcelama broj 1899, 1900 i 1901/1 k.o.krnješevci opština Stara Pazova.

naslovna ministarka vujovic obisla radove na sanaciji regionalnog kolektora u novoj pazoviPotpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka zaštite životne sredine, gospođa Irena Vujović, danas je boravila u radnoj poseti u opštini Stara Pazova. Povod posete je obilazak radova na lokaciji gde su u toku radovi na sanaciji havarisanog regionalnog, zajedničkog kolektora, koji pripada opštinama Inđija i Stara Pazova.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se 31.05.2024. god. izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji naše opštine.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se u periodu 23.05.-31.05.2024. god. izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji naše opštine.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se 24.05.2024. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji naše opštine.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se 17.05.2024. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji naše opštine.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije