• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

naslovna otvoren 15 regionalni sajam privredeSa 1.300 privrednih društava i više od 3.000 preduzetnika Opština Stara Pazova ostvarila je za sedam meseci ove godine robnu razmenu od skoro milijardu evra, a vodeće mesto po ekonomskim rezultatima među lokalnim samoupravama nastojaće da kruniše dobijanjem statusa Grada, rečeno je danas na otvaranju 15. Regionalnog sajma privrede. Otvarajući sajam, na kome je svoje proizvode i usluge u Kompleksu sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi, ponudilo više od 100 izlagača, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalni saradnju i lokalnu samoupravu AP Vojovdine Aleksandar Sofić ukazao je da opština Stara Pazove ima status prve kategorije razvijenosti lokalne samouprave po parametrima Vlade Srbije, a da iz godine u godinu podiže standarde.

naslovna sajam 2022 vestU četvrtak i petak na bazenima između Stare i Nove Pazove održava se 15. Regionalni sajam privrede.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno poslovne zgrade Po+P+4+Ps u Staroj Pazovi na uglu ulica Karađorđeve i Vladimira Hurbana na kat.parc.br. 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 I 8/8 k.o. Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+4+Ps na kat. parc. 1487 k.o. Stara Pazova.

naslovna u cetvrtak 29 septembra pocinje 15 regionalni sajam privredeU sredu, 21. septembra u prostorijama novoizgrađenog kompleksa nemačke kompanije „MTU Maintenance“, vodećeg svetskog proizvođača avio motora i globalnog igrača u avioindustriji, održana je konferencija za novinare na kojoj je najavljen ovogodišnji, 15. po redu, Regionalni sajam privrede. Opština Stara Pazova i Regionalna privredna komora Sremskog okruga organizuju u četvrtak, 29. i petak 30. septembra Regionalni sajam privrede u prostoru Kompleksa sportsko-rekreativnih bazena između Stare i Nove Pazove.

grb thumbObaveštavaju se poljoprivrednici da je Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao 13 konkursa 17.09.2022. godine i traju do 31.10.2022. godine

grb thumbNa osnovu člana 361. stav 1. i člana 363. stav 4. Zakona o energetici ("S. glasnik RS" broj 145/14, 95/18-dr. zakon, 40/21), člana 28. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS" broj 88/11, 46/14-odluka US, 104/16, 95/18), člana 48. tačka 14. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 9/19), člana 46. stav 1. Odluke o isporuci toplotne energije ("Sl. list opština Srema" broj 15/15, 26/15, 21/16, 31/17, 32/18, 31/19, 37/20) i tačke 10.3 Metodologije koja je sastavni deo Uredbe o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom ("Sl. glasnik RS" br. 63/15), Predsednik opštine Stara Pazova dana 19. septembra 2022. godine, doneo je Rešenje o odobravanju cena toplotne energije za krajnje kupce za grejnu sezonu 2022/2023. godine.

naslovna jos novih radnih mesta za staropazovcane kompanija transfera ulozila 14 miliona eura 1U nedelju, 11. septembra u najperspektivnijoj industrijskoj zoni u opštini Stara Pazova, otvoren je jedan od najvećih logističkih centara na Balkanu. Domaća kompanija „Transfera“, u objekat od 30000m2 uložila je 14 miliona evra i on je završen u rekordnih devet meseci. Pored ove investicije, kompanija „Transfera“, koja broji 360 otvara novih radnih mesta, među kojima i 100 mladih inženjera, najavila je nastavak izgradnje logističkog parka, čija je sledeća faza radova predviđena za sledeću godinu.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju fotonaponske solarne elektrane u tri faze, I-faza "Surduk-1" instalisane snage do 990 kw, II-faza "Surduk-2" instalisane snage do 990 KW i III-faza "Surduk-3" instalisane snage do 990 KW, na kat.parc.br. 3375/1 u k.o. Surduk.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta stambeno-poslovnog i stambenog objekta spratnosti SU+P+4+PE na kat.parc.br. 2117 k.o. Stara Pazova.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije