• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbNa osnovu člana 22. a u vezi člana 56. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta ("Sl. list opština Srema" br. 14/23) na predlog Komisije za izbor programa i rangiranje u oblasti sporta formirane rešenjem predsednika opštine broj 020-36/2023-II od 13. juna 2023. godine, Opštinsko veće opštine Stara Pazova, na sednici održanoj 14. februara 2024. godine objavljuje Obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u opštini Stara Pazova za 2025. godinu.

grb thumbNa osnovu člana 10. Odluke o načinu pružanja pomoći mladim talentima u oblasti obrazovanja (''Službeni list optšina Srema'', br. 17/10 i 30/14), Komisija za pomoć mladim talentima u oblasti obrazovanja upućuje upućuje Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima u oblasti obrazovanja.

grb thumbNa osnovu člana 10. Odluke o načinu pružanja pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti (''Službeni list opština Srema, br. 17/10 i 44/10 ), Komisija za pomoć mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti upućuje Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. i člana 51b. stav 3. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 -odluka UC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20-dr. zakon 52/2021 i 62/23) oglašava Javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Krnješevci.

grb thumbMinistarstvo za brigu o porodici i demografiju ocenilo je da je, u cilju obezbeđivanja blagovremenog, celovitom, jednakog i zakonitog postupanja opštinskih – gradskih uprava u primeni i sprovođenju Odluke Ustavnog suda br. IVz-60/2021, a u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, neophodno doneti posebnu Instrukciju kojom se uređuju obaveze opštinskih – gradskih uprava u postupku ostvarivanja prava na prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.

grb thumbObaveštavamo sve poljoprivredne proizvođače da je rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji od 18.000 dinara po hektaru produžen do 1. aprila 2024. godine, a danas je počela i isplata te vrste subvencije.

grb thumbНа основу члана 11. Правилника о раду Комисије, број: 110-4/2024-II од 13.02.2024. године, Комисијa за избор корисника за доделу помоћи намењене за економско оснаживањe порордица интерно расељених лица, именована од стране председника општине Стара Пазова решењем бр.205-93/2023-II од 15.12.2023.године (у даљем тексту Комисија). дана 19.02.2024. године расписује Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу помоћи за покретање, развој доходовних активности.

grb thumbNa osnovu člana 11. Pravilnika o radu Komisije, broj: 110-3/2024-II od 07.02.2024. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene za ekonomsko osnaživanje porordica izbeglica, imenovana od strane predsednika opštine Stara Pazova rešenjem br.205-94/2023-II od 15.12.2023.godine (u daljem tekstu Komisija). dana 19.02.2024. godine raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21, 62/23) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Opštinska uprava opštine Stara Pazova Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju za urbanističko – arhitektonsku razradu lokacije na kat.parc.br. 9603 k.o. Stara Pazova, za potrebe izgradnje dva porodična stambena objekta spratnosti P+1 i promenu namene postojećeg stambenog u pomoćni objekat uz izvođenje radova, spratnosti Po+P+Pk u staroj pazovi, ul. Vladimira Hurbana br. 129.

grb thumbSavet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u periodu APRIL – DECEMBAR 2023. godine.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije