• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

naslovna ministarstvo opstina i kompanija mtu kreiraju novi dualni model u ts stara pazova 1Za potrebe nemačke kompanije „MTU“, jednog od najvećih avio lidera u svetu, u Tehničkoj školi u Staroj Pazovi će, od sledeće godine, biti otvoreni novi obrazovni profili po dualnom modelu: bravar–zavarivač i operater mašinske obrade. U cilju doprinosa lokalnoj zajednici u kojoj posluje i stvaranja adekvatnih kadrova ova kompanija će pomoći tehničko opremanje radionice za nastavu, što je i bila tema razgovora predstavnika Ministarstva prosvete, Opštine Stara Pazova, Vazduhoplovne akademije, Tehničke škole i predstavnika kompanije „MTU“.

naslovna u mestima golubinci vojka nova pazova i u belegisu podeljena poklon auto sedista za decu do petka opstina urucuje ukupno 230 sedistaOpština Stara Pazova, u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i bezbednosti putnika u motorizovanim vozilima, sa opštinskim Savetom za bezbednost saobraćaja, uz podršku prvog čoveka staropazovačke lokalne samouprave Đorđa Radinovića, sprovela je nabavku auto sedišta za svu provorođenu decu u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020 godine. U skladu sa pomenutom akcijom u toku je podela 230 auto-sedišta roditeljima dece, čime se podstiče briga o bezbednosti namlađih putnika, i podiže svest roditelja i staratelja o neophodnim merama bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

3 grb srbijeNa osnovu člana 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 i 29/21), na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, Ministar zdravlja donosi NAREDBU o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19.

grb thumbNa osnovu strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2015. do 2025. godine ( „službeni glasnik RS“, broj 26/2016-4), Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2021. godinu ( „sl. List opština Srema“, br. 46/20), Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u opštini Stara Pazova („Službeni list opština Srema“ broj: 9/17), Načelnik odeljenja za društvene delatnosti dana 5. aprila 2021. godine raspisuje Javni konukrs za finasiranje i sufinansiranje programa udruženjima građana radi realizacije Loklanog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u opštini Stara Pazova u 2021. godini.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovno-proizvodno-skladišnog objekta na P+1/P+0 na kat. parc. br. 3130/1 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi.

3 grb srbijeU skladu sa čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglašava Javni uvid u Nacrt prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu.

naslovna jos 11 porodica izbeglickog statusa ubrojeno medju 330 porodica koje su zalaganjem opstine stara pazova dobile konacni krov nad glavom30. mart ove godine ostaće dugo u pamćenju za 11 porodica koje su se usled ratova na području bivše Jugoslavije doselile u opštinu Stara Pazova. Na ovaj dan pomenutih 11 porodica, kao učesnice Regionalnog stambenog programa, dobile su trajni krov nad glavom. Tim povodom predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović uručio je ugovore kojim se vlasništvo nad kućama porodicama pravno potvrđuje.

naslovna staropazovacka lokalna samouprava i opstinski savet za bezbednost saobracaja dodeljuju auto sedista za svako prvorodjeno dete u 2020 godiniRukovodstvo Opštine najavilo nastavak akcije, te će u cilju doprinosa bezbednosti najmlađih putnika u saobraćaju i podrške bračnim parovima, auto sedišta za decu biti dodeljivana i tokom 2021. godine.

naslovna od aprila meseca moguca prijava dece u predskolskim ustanovama na teritoriji opstine stara pazova poletarac i radost elektronskim putem POLETARACPoštovani roditelji, uskoro se otvara KONKURS za upis dece u predškolske ustanove “Poletarac” Stara Pazova i "Radost" Novi Banovci, za radnu 2021/2022. godinu.

grb thumbPoštovani poljoprivredni proizvođači, sa linkova u prilogu možete se informisati o bespovratnim podsticajnim sredstvima za poljoprivredu u saradnji sa Svetskom bankom.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije