• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 i 25/2020), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Stara Pazova (u daljem tekstu: Komisija) raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

grb thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 i 25/2020), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Stara Pazova, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

grb thumbNa osnovu, člana 12. Pravilnika o radu komisije br. 110-15/2020-II od 02.06.2020.godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala (u daljem tekstu: Komisija), dana 02.06.2020.godine, raspisuje Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja.

grb thumbPoštovani poljoprivredni proizvođači, sa linkova u prilogu možete se informisati o javnim pozivima koji su raspisani od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

grb thumbPoštovani poljoprivredni proizvođači, sa linka u prilogu možete se informisati o IPARD meri 7 - podsticajima za seoski turizam.

grb thumbNa osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon i 9/2020), člana 19. Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema” broj 9/17), i Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova broj 464-7/2020-II od 26.05.2020.godine, Odeljenje za investicije Opštinske uprave Opštine Stara Pazova raspisuje oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovno skladišnog kompleksa na kat. parc. br. 5250/5 k.o. Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za uređenje lokacije za izgradnju stambenog kompleksa tipa "KONDOMINIJUM" na kat. parc. br. 1519 i 1520/1 k.o. Stari Banovci.

grb thumbNa osnovu tačke 2. Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova o obrazovanju Komisije za pripremu i obradu konkursne dokumentacije za raspodelu sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova broj 020-7/20 19-11 od 05.03.2019. godine, Programa lokalno ekonomskog razvoja opštine Stara Pazova 2018-2023 godina ("Službeni list opština Srema", br. 32/17), a u vezi člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2020. godinu ("Službeni list op ština Srema", br. 40/19) i Rešenja o opravdanosti dodele državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) broj 020-30/2020-11 od 18.05.2020. godine, Komisija raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih pravnih lica.

soc ekon savetDana 18.05.2020. godine sa početkom u 11,00 časova, u Staroj Pazovi, održana je 12. sednica Radne grupe za borbu protiv sive ekonomije i rada na crno, Socijalno - ekonomskog Saveta opštine Stara Pazova.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije