• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

1-grb-opstineNa osnovu člana 10. Odluke o načinu pružanja pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti ("Službeni list opština Srema", br. 17/10 i 44/10), Komisija za pomoć mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti upućuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti.

grb thumbSavet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova, u skladu sa Programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Stara Pazova za 2022. godinu, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u periodu jun - decembar 2021. godine.

naslovna opstina republicke i pokrajinske institucije zajednicki pomazu agrarMinistar poljoprivrede u Vladi Republike Srbije, Branislav Nedimović, posetio je u petak, 18. februara, opštinu Stara Pazova. Zajedno sa pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Čedomirom Božićem i predsednikom Opštine Stara Pazova, Đorđem Radinovićem, obišao je poljoprivredno gazdinstvo „Lončar“ u Belegišu, kao primer uspešnog poljoprivrednog proizvođača koji koristi pametnu mehanizaciju.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na kat. parc. 2390/188 k.o. Novi Banovci.

grb thumbOpštinska uprava opštine Stara Pazova na osnovu člana 14. stav. 1. i člana 15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, broj 104/2009 i 99/2011), Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike („Sl.glasnik RS“ br. 22/2022) , tačke 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, broj 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 i 16/2022 ), izdaje sledeće Obaveštenje o izlaganju na uvid dela biračkog spiska za područje opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno poslovne zgrade P0+P+4+Ps u Staroj Pazovi, ulica Svetosavska 59, kat. parc. 1478, 1480/1 i 1480/3 k.o. Stara Pazova.

naslovna jos jedna znacajna privredna investicija u staroj pazoviPredsednik Opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović i generalni direktor kompanije Transfera doo, Duško Radović, obišli su danas radove na izgradnji impozantnog objekta najveće domaće špediterske kompanije. Objekat od 30.000 kvadratnih metara, prvi logistički centar (TLC1) u budućem logističkom parku (TLP) ove kompanije, trebalo bi da bude zavšen za mesec dana, kada se očekuje i početak poslovanja ove domaće kompanije u industrijskoj zoni u Novim Banovcima.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za uređenje lokacije za izgradnju proizvodno poslovnog objekta radionice za mašinsku obradu metala i proizvodnju ambalaže na kat.parc.br. 3114/3 k.o. Stara Pazova u Severnoj radnoj zoni naselja Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za uređenje lokacije za izgradnju kompleksa višeporodičnog stanovanja na kat.parc.br. 306/1, 306/2, 306/3, 305/2, 305/1, 305/5, 305/4, 305/3, 307/1, 307/2, 307/3, 308/1 i 308/2 k.o. Stara Pazova u Bloku 9 naselja Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 3. i člana 17. Odluke o osnivanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu („Službeni list Autonomne Pokrajine Vojvodine“, broj 19/06 i broj 66/20- izmene i dopune) i člana 19. Statuta Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu raspisuje Javni poziv za dodelu finansijske pomoći najuspešnijim studentima iz izbeglih i raseljenih porodica na teritoriji AP Vojvodine.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije