• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbNa osnovu člana 3. i člana 17. Odluke o osnivanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu („Službeni list Autonomne Pokrajine Vojvodine", broj 19/06 i broj 66/20 -izmene i dopune) i člana 19. Statuta Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu raspisuje Javni poziv za dodelu finansijske pomoći najuspešnijim učenicima srednjih škola iz izbeglih i raseljenih porodica na teritoriji AP Vojvodine.

naslovna izmena zakona o izbeglicama korisnicima sirp programa donosi mogucnost otkupa stanovaPredsednik Opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, zamenica predsednika opštine, Marina Savić i direktor JP Opštinska stambena agencija, Vladimir Jovanović, održali su sastanak u prostorijama Opštinske uprave opštine Stara Pazova u petak, 04. februara, a povodom ranije održanog sastanka predstavnika svih lokalnih samouprava u kojima se realizuju Habitat programi (Valjevo, Kraljevo, Čačak, Niš, Kragujevac, Stara Pazova i Pančevo), koji je održan u Predsedništvu Srbije, čija je tema bila rešavanje problema izbeglih i raseljenih lica korisnika stanova iz SIRP programa, tokom izmena Zakona o izbeglicama, koji treba da se nađe u skupštinskoj proceduri.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta Pd+P+2+Pe na kat. parc. br. 2383/36 k.o. Novi Banovci.

grb thumbObaveštavaju se poljoprivredni proizvođači da će se održati predavanja PSS „Sremska Mitrovica“ .

grb thumbNa osnovu čl. 76. Zakona o kulturi ( „Sl.glasnik RS“, broj 72/09, 13/16, 30/16-ispr., 6/20, 47/21 i 78/21) i člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2022. godinu („Sl. list opština Srema“, br. 49/21), Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, dana 02. februara 2022. godine raspisuje Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanja kulturnih manifestacija, projekata i programa od interesa za opštinu Stara Pazova za 2022. godinu.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno poslovnog kompleksa Celina 7 na kat. parc. br. 2342/16 k.o. Novi Banovci.

grb thumbNa osnovu tačke 2. Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova o obrazovanju Komisije za pripremu i obradu konkursne dokumentacije za raspodelu sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova broj 020-7/20 19-11 od 05.03.2019. godine, Programa lokalno ekonomskog razvoja opštine Stara Pazova 2018-2023 godina ("Službeni list opština Srema", br. 32/17), a u vezi člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2022. godinu ("Službeni list opština Srema", br. 49/21) i Rešenja o opravdanosti dodele državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) broj 400-582/2021-II od 10.01.2022. godine, Komisija raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih pravnih lica.

grb thumbNa osnovu, člana 12. stava 1. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći br. 110-3/2022-II od 21.01.2022.godine, Komisija za izbor korisnika sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuća sa okućnicom iz sredstava budžeta RS i APV bez sredstava namenjenih za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće (u daljem tekstu: Komisija), na sednici održanoj 21.01.2022.godine, raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja izbeglica nabavkom građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju kuća sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuća sa okućnicom iz sredstava budžeta RS ili APV bez dodatnog paketa pomoći u građevinskom materijalu.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta – proizvodni deo P+1 i magacinski deo – regalno skladište P+O na kat.parc.br. 4813/25 k.o. Stara Pazova.

naslovna ubedljiva vecina glasom potvrdila da na referendumuPredsednik Opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, istakao je zadovoljstvo zbog odziva građana i rezultata glasanja na teritoriji opštine Stara Pazova, na juče održanom referendumu radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije