• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbNa osnovu člana 11. Pravilnika o radu Komisije, broj: 110-4/2024-II od 13.02.2024. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene za ekonomsko osnaživanje porordica interno raseljenih lica, imenovana od strane predsednika opštine Stara Pazova rešenjem br.205-93/2023-II od 15.12.2023.godine (u daljem tekstu Komisija). dana 19.02.2024. godine raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći za pokretanje, razvoj dohodovnih aktivnosti.

grb thumbNa osnovu člana 11. Pravilnika o radu Komisije, broj: 110-3/2024-II od 07.02.2024. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjene za ekonomsko osnaživanje porordica izbeglica, imenovana od strane predsednika opštine Stara Pazova rešenjem br.205-94/2023-II od 15.12.2023.godine (u daljem tekstu Komisija). dana 19.02.2024. godine raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21, 62/23) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Opštinska uprava opštine Stara Pazova Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju za urbanističko – arhitektonsku razradu lokacije na kat.parc.br. 9603 k.o. Stara Pazova, za potrebe izgradnje dva porodična stambena objekta spratnosti P+1 i promenu namene postojećeg stambenog u pomoćni objekat uz izvođenje radova, spratnosti Po+P+Pk u staroj pazovi, ul. Vladimira Hurbana br. 129.

grb thumbSavet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u periodu APRIL – DECEMBAR 2023. godine.

grb thumbNa osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“ broj 51/2009, 99/11 i dr. zakoni), člana 48. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 9/19), Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2024. godinu ("Sl. list opština Srema" broj 41/23) i člana 6. stav 1. Pravilnika o izmeni pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta opštine Stara Pazova organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa br. 453-2/2017-IV od 06.03.2017. godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 12.02.2024. raspisuje Javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa od javnog interesa na teritoriji opštine Stara Pazova u 2023. godini.

grb thumbNa osnovu člana 5. Odluke o bližim uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost ( „Sl. list opština Srema“, br.11/15 ) Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, dana 7. februara 2024. godine raspisuje: Javni poziv za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost.

naslovna predsednik radinovic ministarka djedovic handanovicPredsednik Opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, zajedno sa svojim saradnicima dočekali su ministarku rudarstva i energetike, Dubravku Đedović Handanović. Povod posete ministarke našoj opštini je svečana dodela ugovora građanima o subvencijama za energetsku efikasnost.

grb thumbNa osnovu čl. 76. Zakona o kulturi ( „Sl.glasnik RS“, broj 72/09, 13/16, 30/16-ispr., 6/20, 47/21 78/21 i 76/23) i člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2024. godinu („Sl. list opština Srema“, br. 41/23), Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, dana 23. januara 2024. godine raspisuje: Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanja kulturnih manifestacija, projekata i programa od interesa za opštinu Stara Pazova za 2024. godinu.

grb thumbPoštovani poljoprivrednici, sa linka u prilogu možete se informisati o pravilniku o osnovnim podsticajima u biljnoj proizvodnji i Javnom pozivu za 2024. godinu.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. i člana 51b. stav 3. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 -odluka UC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20-dr. zakon, 52/2021 i 62/23) oglašava Ponovljeni javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Nova Pazova.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije