• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambene zgrade P0+P+4+PS u Staroj Pazovi, ulica Svetosavska br.59, kat.parc.br. 1478, 1480/1 i 1480/3 k.o. Stara Pazova.

naslovna pobratimili se opstina stara pazova i opstina miliciOpština Stara Pazova i Opština Milići iz Republike Srpske potpisale su u petak, 10. decembra Sporazum o bratimljenju. Ovim činom potpisnici, predsednik Opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović i načelnik Opštine Milići, Marko Savić, saglasili su se da se bratimljenjem dveju opština i dva naroda, koja su neraskidivo povezana duhovnim, rodbinskim, socijalnim i kulturnim vezama, još više jačaju veze srpskog naroda sa obe strane reke Drine.

naslovna zahvaljujuci inicijativi opstinskog rukovodstva 430 najmladjih pazovcana imaju nova auto sedistaJedan od koraka, koje Opština Stara Pazova preduzima u cilju podrške roditeljstvu, kako bi se na teritoriji naše opštine trend povećanja nataliteta i dalje nastavio kretati uzlaznom putanjom, jeste nabavka i podela auto sedišta za naše najmlađe sugrađane. Sa ovom merom podsticaja i pomoći roditeljima, opštinsko rukovodstvo je krenulo početkom ove godine, kada je za prvorođenu decu u 2020. godini, a čiji roditelji imaju stalno prebivalište u nekom od naselja naše opštine, podeljeno preko 250 najkvalitetnijih i najsigurnijih auto sedišta.

grb thumbNa osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18– dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 i 63/2021) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opština Srema» broj 26/6), Predsednik opštine STARA PAZOVA je dana 02.12.2021. godine, doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Stara Pazova i raspisao Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Stara Pazova.

grb thumbU skladu sa članom 3. Ugovora o regresiranju prevoza studenata iz budžeta AP Vojvodine za 2021. godinu, zaključenim između Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Opštine Stara Pazova, Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, Odeljenje za društvene delatnosti, raspisuje Javni konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za školsku 2021/2022. godinu.

grb thumbOpštinska uprava opštine Stara Pazova na osnovu člana 14. stav. 1. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, broj 104/2009 i 99/2011), tačke 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, broj 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 i 90/2021), člana 3. stav 3. i 4. Uputstva za obaveštavanje glasača o republičkom referendumu („Službeni glasnik RS“, broj 113/2021), izdaje sledeće obaveštenje o izlaganju na uvid dela biračkog spiska za područje opštine Stara Pazova.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. i člana 51b. stav 3. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 -odluka UC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20-dr. zakon i 52/2021) oglašava Javni uvid u plan detaljne regulacije centralne radne zone opštine Stara Pazova sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije centralne radne zone opštine Stara Pazova na životnu sredinu.

naslovna svetski dan secanja na zrtve saobracajnih nezgodaSvake godine, treće nedelje u novembru mesecu obeležava se Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Taj dan je posvećen sećanju na milione onih koji su izgubili život ili bili povređeni u saobraćajnim nezgodama na putevima širom sveta, njihovim porodicama, kao i  odavanju počasti svim pripadnicima hitnih službi  i drugim profesionalcima koji se svakoga dana susreću i bore za živote nastradalih u saobraćajnim udesima.

naslovna u toku nova infrastrukturna investicija za kompletnu rekonstrukciju puta stara pazova golubinci u duzini od 12 kilometaraNa putnom pravcu koji povezuje Staru Pazovu i Golubince, nakon detaljne rekonstrukcije puta i asfaltiranja, ovih dana povoljne vremenske prilike bez padavina, putari su iskoristili za postavljanje završnog sloja asfalta. Mehanizacija za izvođenje radova je na terenu i kompletan pravac od 12 km bi trebalo da bude završen u narednih petnaest dana, što sa velikim nestrpljenjem očekuju meštani ovog sela.

grb thumbNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11, 104/2016 i 95/2018) i Odluke o pijacama objavljene u "Službenom listu opštine Srema" br.38/13, 13/14, 46/20, stavlja se na uvid Zahtev za davanje saglasnosti broj 4863 od 05.11.2021. godine. i Odluka nadzornog odbora, broj 4459/2 od 05.11.2021 godine.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije