• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

naslovna delegacija grckog ostrva krf u prijateljskoj poseti predsedniku radinovicuPredsednik Opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović primio je u petak, 12. novembra delegaciju uprave grčkog ostrva Krf u prostorijama opštinske uprave. Ovo je uzvratna, druga poseta predstavnika ovog grčkog ostrva, koje sa Srbijom spajaju istorijski događaji, ali i sadašnja veoma uspešna saradnja sa Opštinom Stara Pazova koja traje deceniju.

naslovna nova stolarija izolacija solarni kolektori i novi kotlovi za grejanje za 214 porodicaVlasnici kuća i stanova na teritoriji opštine Stara Pazova, kojima su odobrene subvencije za realizaciju mera energetske sanacije, potpisali su danas ugovore u Pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Ukupno 214 građana će, pomoću Ministarstva rudarstva i energetike i Opštine Stara Pazova, imati priliku da povoljnije izvrši neku od mera energetske efikasnosti na svojim domovima, bilo da je reč o ugradnji termičke izolacije spoljnih zidova i krovova, nabavci i ugradnji prozora i spoljnih vrata sa pratećim građevinskim radovima, nabavci i instalaciji kotlova/peći na prirodni gas ili biomasu kao i nabavci i instalaciji solarnih kolektora za grejanje sanitarne potrošne tople vode.

grb thumbNa osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći broj 110- 36/2020-II od 01.11.2018. godine, Komisija za izbor korisnika donatorskih projekata pomoći u paketima hrane/ogrevu/jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja su trenutno nastanjena na teritoriji opštine Stara Pazova obrazovane Rešenjem predsednika br. 205-127/2018-II (u daljem tekstu: Komisija) raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći broj 110- 36/2020-II od 01.11.2018. godine, Komisija za izbor korisnika donatorskih projekata pomoći u paketima hrane/ogrevu/jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja su trenutno nastanjena na teritoriji opštine Stara Pazova obrazovane Rešenjem predsednika br. 205-127/2018-II (u daljem tekstu: Komisija) raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za nabavku ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbU skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna plana generalne regulacije Stara Pazova.

grb thumbSavet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova, u skladu sa Programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Stara Pazova za 2021. godinu, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u mesecu maju 2021. godine.

grb thumbNa osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS" 129/07, 83/14- dr.zakon, 101/16- dr.zakon i 47/18) i člana 76. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 09/19) Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Obaveštenje o početku rada na pripremi odluke o izmenama i dopunama odluke o snabdevanju vodom.

grb thumbNa osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS" 129/07, 83/14- dr.zakon, 101/16- dr.zakon i 47/18) i člana 76. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 09/19) Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Obaveštenje o početku rada na pripremi odluke o održavanju javnih zelenih površina.

grb thumbNa osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“ broj 51/2009, 99/11 i 44/2018-dr. zakoni), člana 48. Statuta opštine Stara Pazova („Sl.list opština Srema“ broj 9/19), člana 7. Odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2021. godinu („Sl.list opština Srema“ broj 46/20, 27/21 i 39/21) i člana 6. stav 1. Pravilnika o izmeni pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta opštine Stara Pazova organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa broj 453-2/2017-IV od 06.03.2017. godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 01.11.2021. godine raspisuje Treći javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa od javnog interesa na teritoriji opštine Stara Pazova u 2021. godini.

grb thumbNa osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“ broj 51/2009, 99/11 i 44/2018-dr. zakoni), člana 48. Statuta opštine Stara Pazova („Sl.list opština Srema“ broj 9/19), člana 7. Odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2021. godinu („Sl.list opština Srema“ broj 46/20, 27/21 i 39/21) i člana 6. stav 1. Pravilnika o izmeni pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta opštine Stara Pazova organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa broj 453-2/2017-IV od 06.03.2017. godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 01.11.2021. godine raspisuje Treći javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa od javnog interesa na teritoriji opštine Stara Pazova u 2021. godini.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije