• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbNa osnovu člana 14. i 15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ("Sl. glasnik RS" br. 104/2009 i 99/2011), tačke 8. 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ("Sl. glasnik RS" br. 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021, 16/2022, 34/2024), a u vezi sa Odlukom o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS" br. 36/2024), raspisanih za 02. jun 2024. godine, Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje obaveštenje građanima opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21, 62/23) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Javna prezentacija urbanističkog projekta za urbanističko–arhitektonsku razradu lokacije poslovno–skladišnog kompleksa na kat.parc.br. 5466/3 i 9562 k.o. Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21, 62/23) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta na GP1 koja se sastoji od kat.parc.br. 4569, 4570, 4571, 4573, 4574 k.o. Nova Pazova, opština Stara Pazova.

grb thumbPoštovani poljoprivrednici, na linku iz priloga možete se informisati o subvencijama Vlade Republike Srbije za zaštitne ramove za traktore.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se 26.04.2024. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji naše opštine.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se 10.05.2024. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji naše opštine.

grb thumbObaveštavamo poljoprivredne proizvođače koji su podneli zahtev za podsticaje putem portala ePodsticaji da redovno proveravaju svoje eSanduče na portalu eUprave https://euprava.gov.rs/ kako bi prihvatili rešenja, koja na taj način postaju pravosnažna i izvršna, što omogućava isplatu sredstava.

grb thumbPoštovani roditelji naših najmlađih sugrađana, podsećamo vas da je Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u periodu od 01. aprila – 31. decembra 2023. godine završen, kao i da je doneto Rešenje o dodeli besplatnih dečijih auto sedišta koje možete pogledati na sajtu opštine Stara Pazova putem linka.

grb thumbPokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je spisak 12 aktuelnih konkursa za poljoprivrednike, za kreditnu podršku sa kamatnom stopom od jedan odsto na godišnjem nivou, a za koje mogu aplicirati u periodu od 30. marta do 31. oktobra.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. i člana 51b. stav 3. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 -odluka UC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20-dr. zakon, 52/2021 i 62/23) oglašava Ponovljeni javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Nova Pazova.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije