• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbNa osnovu, člana 9. stava 1. Pravilnika o radu Komisije broj 110-1/2024-II od 26.01.2024. godine, Komisija za izbor korisnika pomoći za dodelu sredstava namenjenih integraciji najugroženijih izbeglica kroz dodelu pomoći za kupovinu seoskih domaćinstava u okviru humanitarne akcije doplatna poštanska marka „KROV 2023“ obrazovana Rešenjem predsednika opštine broj 205-90/2023-II od 15.12.2023. godine, (u daljem tekstu Komisija ), dana 29.januara 2024. godine raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za kupovinu seoskog domaćinstva u okviru humanitarne akcije „KROV 2021”.

grb thumbU skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019-dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19) i čl. 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 88/10) Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglašava Javni uvid u nacrt izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“ i izveštaj o strateškoj proceni uticaja izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“ na životnu sredinu.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnih stambeno poslovnih objekata - Objekat A i Objekat B spratnosti Pd+P+4+Ps na kat.parc. br. 1133/2, 1134/2, 1137/5, 1137/8, 1137/9, 1137/10 i 1138/1 k.o. Stara Pazova.

grb thumbU skladu sa čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 88/10) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19) oglašava Javni uvid u Nacrt prostornog plana područja posebne namene za projekat Beogrid 2025 i Izveštaj o strateškoj proceni uticajaprostornog plana područja posebne namene za projekat Beogrid 2025 na životnu sredinu.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21, 62/23) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata - Objekat 1 i Objekat 2 spratnosti PD+P+4+PS na kat.parc. br. 3026, 3027/1, 3027/2 i 3028 k.o. Nova Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju u pet faza stambeno-poslovnog kompleksa koji čini ukupno 5 objekata, spratnosti PO+P+2+PK na kat.parc.br. 1213/1, 1213/2, 1214/1, 1214/2, 1215/1, 1215/2 i 1216 k.o. Nova Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 78. stav 1. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 09/19) i člana 10. Odluke o javnim raspravama ("Sl. list opština Srema" 11/23) Predsednik opštine Stara Pazova donosi sledeći Zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu Programa unapređenja položaja mladih opštine Stara Pazova za period 2024. - 2026. godine.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da je donet novi red vožnje u prigradskom saobraćaju za period od 30.11.2023. do 31.05.2024. godine.

naslovna kzm opstine stara pazova potpisala ugovor sa ministarstvom turizma i omladine o finansiranju projekta izrade strategije za mladeMladi su ključni resurs zajednice i njihov razvoj je i razvoj same lokalne zajednice u kojoj žive.

grb thumbU skladu sa članom 3. Ugovora o regresiranju prevoza studenata iz budžeta AP Vojvodine za 2023. godinu, zaključenim između Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Opštine Stara Pazova, Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, Odeljenje za društvene delatnosti, raspisuje Javni konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za školsku 2023/2024. godinu.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije