• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbPokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je spisak 12 aktuelnih konkursa za poljoprivrednike, za kreditnu podršku sa kamatnom stopom od jedan odsto na godišnjem nivou, a za koje mogu aplicirati u periodu od 30. marta do 31. oktobra.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. i člana 51b. stav 3. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 -odluka UC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20-dr. zakon, 52/2021 i 62/23) oglašava Ponovljeni javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Nova Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 3. i člana 17. Pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu (''Službeni list APV“, broj 19/06 i 66/20), Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglih, raseljenih i prognanih lica kroz nabavku građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine.

grb thumbNa osnovu člana 11. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“br.129/2007,83/2014-dr.zakon,101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon) člana 48. stav 1. tačka 19. i člana 77. stav 1 Statuta opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema“br.9/19),člana 6 . stav 1. tačka 3. i člana 10. Odluke o javnim raspravama Skupštine opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema“br. 11/23), Predsednik opštine Stara Pazova, donosi Zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Stara Pazova za period od 2024. do 2026. godine.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da je produžen rok za prijavu na Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u periodu APRIL – DECEMBAR 2023. godine do 01. aprila 2024. godine.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju objekta autoperionice sa prostorom za negu vozila P+0 na kat. parc. 1032/1 k.o. Belegiš ul. Kralja Petra I Karađorđevića 12 u Belegišu.

grb thumbU četvrtak 14. marta 2024.godine u prostorijama Opštine Stara Pazova – Sala za venčavanje - sa početkom u 10 časova PSSS Sremska Mitrovica održaće predavanje o aktuelnim temama u poljoprivredi vezanim za eAgrar i biljnu proizvodnju.

grb thumbNa osnovu člana 32. stav 6. i člana 44. stav 1. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Sl. glasnik RS“ broj 36/2006), člana 48. Statuta opštine Stara Pazova ( „Sl.list opština Srema“ broj 9/19), člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2024. godinu ( „Sl.list opština Srema“ broj 41/23) i člana 6. stav 1. Pravilnika o kriterijumima u postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama broj 453-2/15 od 13.03.2015. godine i 453-1/17-IV od 06.03.2017. godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 13.marta 2024.godine raspisuje: Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2024. godini.

grb thumbNa osnovu člana 3. i 17. Pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu („Službeni list APV", broj 19/06 i 66/20) i člana 19. Statuta Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu raspisuje Javni poziv za dodelu finansijske pomoći najupešnijim učenicima srednjih škola iz izbeglih i raseljenih porodica na teritoriji AP Vojvodine.

grb thumbNa osnovu člana 3. i člana 17. Pokrajinske skupštinske Odluke o osnivanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu („Službeni list Autonomne Pokrajine Vojvodine“, broj 19/06 i broj 66/20) i člana 19. Statuta Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu raspisuje Javni poziv za dodelu finnansijske pomoći najuspešnijim studentima iz izbeglih i raseljenih porodica na teritoriji AP Vojvodine.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije