• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Registar lokacijskih uslova za 2020. godinu

Redni brojBroj predmetaDatum izdavanjaLokacijska dozvolaInvestitor
1 ROP-SPZ-24829-LOC-1/2019 09.01.2020. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju i dogradnju Milunka Miljuš
Belegiš
2 ROP-SPZ-40019-LOCH-2/2019 10.01.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "F:C:G"
Beograd
3 ROP-SPZ-31663-LOCH-2/2019 13.01.2020. Lokacijski uslovi za rušenje i izgradnju "GRUBIN EXPORT-IMPORT" d.o.o.
Stara Pazova
4 ROP-SPZ-123-LOC-1/2020 13.01.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Predrag Jelenković
Stara Pazova
5 ROP-SPZ-32263-LOC-1/2019 14.01.2020. Lokacijski uslovi za rušenje i izgradnju Nikola Bulić
Nova Pazova
6 ROP-SPZ-37223-LOC-1/2019 16.01.2020. Lokacijski uslovi za rušenje i izgradnju Milojko Milošević
Beograd
7 ROP-SPZ-22843-LOCH-2/2019 23.01.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Dragana Knežević
Beograd
8 ROP-SPZ-31845-LOCH-2/2019 23.01.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "SM GLASS" d.o.o.
Beograd
9 ROP-SPZ-29724-LOC-1/2019 23.01.2020. Lokacijski uslovi za dogradnju Opština Stara Pazova
10 ROP-SPZ-33552-LOC-1/2019 24.01.2020. Lokacijski uslovi za dogradnju Zora Radinović Lukić
Beograd
11 ROP-SPZ-34506-LOC-1/2019 24.01.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Dragan Lazarević
Beograd
12 ROP-SPZ-32049-LOC-1/2019 24.01.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Milan Koluvija
Novi Sad
13 ROP-SPZ-34268-LOC-1/2019 27.01.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Milan Pavlović i Snežana Pavlović
Novi Banovci
14 ROP-SPZ-30100-LOCH-2/2019 27.01.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Mikica Panić
Stara Pazova
15 ROP-SPZ-30476-GR-3/2020 27.01.2020. Zaključak o ispravljanju tehničke greške u lokacijskim uslovima "RESA GRADNJA" d.o.o.
Novi Banovci
16 ROP-SPZ-71-LOC-1/2020 27.01.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova "MERIDIJAN ŠPED" d.o.o.
Šid
17 ROP-SPZ-33617-LOC-1/2019 28.01.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Dejan Milanović
Surduk
18 ROP-SPZ-1926-LOC-1/2020 29.01.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova "BSN ENERGY" d.o.o.
Stara Pazova
19 ROP-SPZ-284-LOC-1/2020 03.02.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "F.C.G." d.o.o.
Beograd
20 ROP-SPZ-1926-LOCH-2/2020 04.02.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "F.C.G." d.o.o.
Beograd
21 ROP-SPZ-33961-LOC-1/2019 05.02.2020. Lokacijski uslovi za rušenje i izgradnju "AGRO BREZA" d.o.o.
Beograd
22 ROP-SPZ-36243-LOC-1/2019 06.02.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Saša Petrović
Stari Banovci
23 ROP-SPZ-2362-LOC-1/2020 06.02.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "DRAGIS PHARM"
Beograd
24 ROP-SPZ-2362-LOC-1/2020 06.02.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "DRAGIS PHARM"
Beograd
25 ROP-SPZ-71-LOCH-2/2020 07.02.2020. Lokacijski uslovi za dogradnju "MERIDIJAN ŠPED" d.o.o.
Šid
26 ROP-SPZ-39564-LOC-1/2019 10.02.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
27 ROP-SPZ-37688-LOC-1/2019 10.02.2020. Lokacijski uslovi za dogradnju "KOVAČ MONT" d.o.o.
Stari Banovci
28 ROP-SPZ-37058-LOC-1/2019 10.02.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "TIM SISTEM" d.o.o.
Nova Pazova
29 ROP-SPZ-36948-LOC-1/2019 12.02.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju i rušenje "DBS KONSEL SECURITY SERVICE" d.o.o.
Beograd
30 ROP-SPZ-3903-LOC-1/2020 18.02.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Desa Marjanović
Stara Pazova
31 ROP-SPZ-38769-LOCH-2/2019 19.02.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "EUROSTROJ" d.o.o.
Stara Pazova
32 ROP-SPZ-35738-LOC-1/2019 19.02.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju NIS a.d.
Novi Sad
33 ROP-SPZ-1732-GR-2/2019 24.02.2020. Rešenje o obustavi postupka za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju BIOC d.o.o.
Beograd
34 ROP-SPZ-34268-GR-4/2020 25.02.2020. Rešenje o obustavi postupka za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Milan Pavlović
Novi Banovci
35 ROP-SPZ-4394-LOC-1/2020 26.02.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Nikola Narančić
Stara Pazova
36 ROP-SPZ-39496-GR-3/2020 27.02.2020. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova za dogradnju Marina Krnojelac
Nova Pazova
37 ROP-SPZ-35419-LOCH-2/2019 27.02.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju i rušenje S.R. "MONTER"
Stara Pazova
38 ROP-SPZ-38356-LOC-1/2019 27.02.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Branislav Đorđev
Nova Pazova
39 ROP-SPZ-4366-LOC-1/2020 27.02.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Dejan Crnomarković
Stara Pazova
40 ROP-SPZ-5060-LOC-1/2020 28.02.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju IPPS d.o.o.
Beograd
41 ROP-SPZ-39155-LOC-1/2019 03.03.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "Telekom Srbija" a.d.
Beograd
42 ROP-SPZ-38356-LOC-1/2019 05.03.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Gordana Ilić i Čedomir Ilić
Beograd
43 ROP-SPZ-668-LOC-1/2020 05.03.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Marija Lalović
Surduk
44 ROP-SPZ-2671-LOC-1/2020 09.03.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Marija Lalović
Surduk
45 ROP-SPZ-38810-LOCH-2/2019 10.03.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju i rušenje "BOMAKS BUILDING" d.o.o.
Nova Pazova
46 ROP-SPZ-6063-LOC-1/2020 10.03.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju M99 d.o.o.
Stara Pazova
47 ROP-SPZ-5647-GR-3/2020 11.03.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju M99 d.o.o.
Stara Pazova
48 ROP-SPZ-3283-LOC-1/2020 11.03.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
49 ROP-SPZ-4074-LOC-1/2020 16.03.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju i rušenje "BIREMA" d.o.o.
Nova Pazova
50 ROP-SPZ-32514-LOCH-2/2019 16.03.2020. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju "ENERGO – PET" d.o.o.
Beograd
51 ROP-SPZ-38550-LOC-1/2019 23.03.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Katarina Đogo
Nova Pazova
52 ROP-SPZ-6897-LOC-1/2020 23.03.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Radojka Kresović
Novi Banovci
53 ROP-SPZ-527-LOC-1/2020 24.03.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju i rušenje "KARANOVIĆ GRADNjA" d.o.o.
Novi Banovci
54 ROP-SPZ-189-LOC-1/2020 30.03.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju i rušenje Milorad Peslać
Stara Pazova
55 ROP-SPZ-123-LOCH-2/2020 31.03.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Predrag Jelenković
Stara Pazova
56 ROP-SPZ-1522-LOC-1/2020 31.03.2020. Lokacijski uslovi za kanalizaciju upotrebljenih voda Opština Stara Pazova
57 ROP-SPZ-7861-LOC-1/2020 31.03.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izgradnju "MONTING-GROUP-S" d.o.o.
Loznica
58 ROP-SPZ-7464-GR-2/2020 01.04.2020. Rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova Nemanja Jajić
Surduk
59 ROP-SPZ-7789-LOC-1/2020 01.04.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
60 ROP-SPZ-7522-LOC-1/2020 02.04.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "TORTUGA" d.o.o.
Beograd
61 ROP-SPZ-1515-LOC-1/2020 06.04.2020. Lokacijski uslovi za dogradnju Boja Krnjajić
Nova Pazova
62 ROP-SPZ-2860-LOC-1/2020 07.04.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za rekonstrukciju dela vodovodne mreže Opština Stara Pazova
63 ROP-SPZ-3903-LOCN-2/2020 08.04.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Marijanović Desa
Stara Pazova
64 ROP-SPZ-2671-LOCH-2/2020 10.04.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Goran Mitrović
Stara Pazova
65 ROP-SPZ-8379-LOC-1/2020 12.04.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Bojan Rudić
Golubinci
66 ROP-SPZ-2757-LOC-1/2020 13.04.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
67 ROP-SPZ-3678-LOC-1/2020 14.04.2020. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju Opština Stara Pazova
68 ROP-SPZ-2918-LOC-1/2020 14.04.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Milanka Momčilović i Sveto Momčilović
Nova Pazova
69 ROP-SPZ-2918-LOC-1/2020 14.04.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Milanka Momčilović i Sveto Momčilović
Nova Pazova
70 ROP-SPZ-8772-LOC-1/2020 16.04.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "NAPREDAK" d.o.o.
Stara Pazova
71 ROP-SPZ-38284-LOC-1/2019 22.04.2020. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju Miroslav Radišić
Stara Pazova
72 ROP-SPZ-4827-LOC-1/2020 23.04.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova "DELHAIZE SERBIA" d.o.o.
Beograd
73 ROP-SPZ-1088-LOC-1/2020 27.04.2020. Lokacijski uslovi za rušenje, rekonstrukciju i dogradnju Svetomir Milinković
Nova Pazova
74 ROP-SPZ-1088-LOC-1/2020 27.04.2020. Lokacijski uslovi za rušenje, rekonstrukciju i dogradnju Svetomir Milinković
Nova Pazova
75 ROP-SPZ-3137-LOC-1/2020 27.04.2020. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju Zoran Nagradić i Branka Nagradić
Nova Pazova
76 ROP-SPZ-4877-LOC-1/2020 27.04.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za rušenje i izgradnju "BIOC" d.o.o.
Beograd
77 ROP-SPZ-6834-LOC-1/2020 28.04.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "MEDIUS" d.o.o.
Nova Pazova
78 ROP-SPZ-6102-LOC-1/2020 30.04.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju i rušenje "EUROSTROJ" d.o.o.
Stara Pazova
79 ROP-SPZ-6897-LOCH-2/2020 30.04.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Radojka Kresović
Novi Banovci
80 ROP-SPZ-8323-LOC-1/2020 13.05.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "UMPROM" d.o.o.
Stara Pazova
81 ROP-SPZ-5399-LOC-1/2020 18.05.2020. Lokacijski uslovi za dogradnju Živko Markić i Ljubica Markić
Stara Pazova
82 ROP-SPZ-10688-LOC-1/2020 18.05.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "LIDL SRBIJA" k.d.
Nova Pazova
83 ROP-SPZ-7831-LOC-1/2019 20.05.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju i rušenje "MNP 05" d.o.o.
Nova Pazova
84 ROP-SPZ-2833-LOC-1/2020 25.05.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Davor Radojičić
Beograd
85 ROP-SPZ-8564-LOC-1/2020 25.05.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Jovica Mažibrada
Novi Banovci
86 ROP-SPZ-3693-LOC-1/2020 25.05.2020. Lokacijski uslovi za dogradnju "Talija union" d.o.o.
Stara Pazova
87 ROP-SPZ-7874-LOC-1/2020 25.05.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Bzovski Vjerka i Tubin Duško
Stara Pazova i Prijedor
88 ROP-SPZ-2566-LOC-1/2020 26.05.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Slavko Veselinović
Čačak
89 ROP-SPZ-8772-LOCH-2/2020 28.05.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "NAPREDAK" d.o.o.
Stara Pazova
90 ROP-SPZ-8966-LOC-1/2020 03.06.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Nikola Vranić
Stara Pazova
91 ROP-SPZ-4394-LOCH-2/2019 04.06.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Nikola Narančić
Stara Pazova
92 ROP-SPZ-7861-LOCH-2/2020 05.06.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "MONTING-GROUP-S" d.o.o.
Loznica
93 ROP-SPZ-10906-LOC-1/2020 08.06.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "CONCRETE LAND" d.o.o.
Stari Banovci
94 ROP-SPZ-4366-LOC-1/2020 08.06.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Dejan Crnomarković
Stara Pazova
95 ROP-SPZ-4827-LOC-1/2020 08.06.2020. Lokacijski uslovi za dogradnju i adaptaciju "DELHAIZE SERBIA" d.o.o.
Beograd
96 ROP-SPZ-11605-LOC-1/2019 08.06.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
97 ROP-SPZ-10890-LOC-1/2020 09.06.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Slobodan Vujović
Pančevo
98 ROP-SPZ-7543-LOC-1/2020 10.06.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "DRAGIS-PHARM" d.o.o.
Beograd
99 ROP-SPZ-13440-LOC-1/2020 10.06.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "CONCRETE LAND" d.o.o.
Stari Banovci
100 ROP-SPZ-13344-LOC-1/2020 10.06.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Dalibor Čigoja
Novi Banovci
101 ROP-SPZ-8679-LOC-1/2020 11.06.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju NIS a.d.
Novi Sad
102 ROP-SPZ-5813-LOC-1/2020 16.06.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Radojka Rončević
Novi Karlovci
103 ROP-SPZ-8910-LOC-1/2020 17.06.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Goran Stupar
Nova Pazova
104 ROP-SPZ-13153-GR-2/2020 22.06.2020. Doneto rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova Petar Ašćerić
Stari Banovci
105 ROP-SPZ-11121-LOC-1/2020 23.06.2020. Lokacijski uslovi za dogradnju "DELMAX" d.o.o.
Stara Pazova
106 ROP-SPZ-15026-LOC-1/2020 23.06.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Ružica Milenković
Beograd
107 ROP-SPZ-7149-LOC-1/2020 23.06.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za rekonstrukciju i dogradnju Zlatko Uzur
Novi Beograd
108 ROP-SPZ-9853-LOC-1/2020 25.06.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
109 ROP-SPZ-6658-LOC-1/2020 26.06.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Milena Jojić
Stari Banovci
110 ROP-SPZ-10856-LOC-1/2020 01.07.2020. Lokacijski uslovi za dogradnju Dragoslav Bošnjačić
Nova Pazova
111 ROP-SPZ-15989-LOC-1/2020 02.07.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
112 ROP-SPZ-10475-LOC-1/2020 03.07.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
113 ROP-SPZ-12744-LOC-1/2020 03.07.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "SOFTNET" d.o.o.
Beograd
114 ROP-SPZ-9357-LOC-1/2020 07.07.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Klanica i prerada 808 d.o.o.
Stara Pazova
115 ROP-SPZ-16452-LOC-1/2020 08.07.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Živko Ilić
Golubinci
116 ROP-SPZ-5060-LOCH-2/2020 13.07.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju i rušenje "IPPS" d.o.o.
Beograd
117 ROP-SPZ-8630-LOC-1/2020 13.07.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju i rušenje Jana Vuković
Beograd
118 ROP-SPZ-12346-LOC-1/2020 13.07.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju i rušenje Jovica Komazec
Nova Pazova
119 ROP-SPZ-9217-LOC-1/2020 13.07.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Nemanja Mirčetić
Belegiš
120 ROP-SPZ-17347-LOC-1/2020 14.07.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Goran Stupar
Nova Pazova
121 ROP-SPZ-16864-LOC-1/2020 14.07.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za dogradnju Miško Jašo
Stara Pazova
122 ROP-SPZ-11085-LOC-1/2020 16.07.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju i rušenje Nemanja Jajić
Surduk
123 ROP-SPZ-6073-LOC-1/2020 20.07.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
124 ROP-SPZ-17665-LOC-1/2020 21.07.2020. Lokacijski uslovi za dogradnju i rekonstrukciju Petar Preočanin
Stari Banovci
125 ROP-SPZ-11696-LOC-1/2020 27.07.2020. Lokacijski uslovi za rušenje i izgradnju "MEGABRICK" d.o.o.
Beograd
126 ROP-SPZ-18385-LOC-1/2020 27.07.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Jovana Radmilović
Stara Pazova
127 ROP-SPZ-18977-LOC-1/2020 31.07.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "H.S.B." d.o.o.
Beograd
128 ROP-SPZ-11762-LOC-1/2020 03.08.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Aleksandar Bjelivuk
Novi Banovci
129 ROP-SPZ-10675-LOC-1/2020 03.08.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju i rušenje "S PROJECT 019" d.o.o.
Stara Pazova
130 ROP-SPZ-19242-LOC-1/2020 03.08.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za rušenje Miloš Keler i Katarina Keler
Beograd
131 ROP-SPZ-18505-LOC-1/2020 18.08.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju i dogradnju "CONCRETE LAND" d.o.o.
Stari Banovci
132 ROP-SPZ-20110-LOC-1/2020 20.08.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Nikola Pavlović
Beograd
133 ROP-SPZ-20113-LOC-1/2020 20.08.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "GAS FEROMONT" a.d.
Stara Pazova
134 ROP-SPZ-22214-LOC-4/2020 24.08.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju JVP "VODE VOJVODINE"
Novi Sad
135 ROP-SPZ-12995-LOC-1/2020 03.09.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "DRINA PLASTIKA-86" d.o.o.
Nova Pazova
136 ROP-SPZ-22259-LOC-1/2020 04.09.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Mlađen Brežančić i Dragica Brežančić
Nova Pazova
137 ROP-SPZ-6063-LOCH-2/2020 07.09.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "MM 99" d.o.o.
Stara Pazova
138 ROP-SPZ-6063-LOCH-2/2020 08.09.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
139 ROP-SPZ-12946-LOC-1/2020 09.09.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
140 ROP-SPZ-15989-LOCH-2/2020 10.09.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
141 ROP-SPZ-13440-LOCH-2/2020 11.09.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "CONCRETE LAND" d.o.o.
Stari Banovci
142 ROP-SPZ-13989-LOC-1/2020 14.09.2020. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju Opština Stara Pazova
143 ROP-SPZ-20301-LOC-1/2020 15.09.2020. Lokacijski uslovi za dogradnju "ENERGO – PET" d.o.o.
Beograd
144 ROP-SPZ-13000-LOC-1/2020 17.09.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
145 ROP-SPZ-13004-LOC-1/2020 17.09.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
146 ROP-SPZ-14376-LOC-1/2020 17.09.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
147 ROP-SPZ-11605-LOCH-2/2020 18.09.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
148 ROP-SPZ-22694-LOC-1/2020 18.09.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za rekonstrukciju SOL SRBIJA d.o.o.
Nova Pazova
149 ROP-SPZ-22829-LOCA-1/2020 18.09.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Vladimir Đorđević i Predrag Đorđević
Beograd
150 ROP-SPZ-24421-LOC-1/2020 21.09.2020. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju Nedeljko Zagorac
Novi Banovci
151 ROP-SPZ-26069-LOC-1/2020 22.09.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Branislav Krstić
Stari Banovci
152 ROP-SPZ-13568-LOC-1/2020 23.09.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Tijana Elez i Nemanja Elez
Nova Pazova
153 ROP-SPZ-36948-LOCA-4/2020 23.09.2020. Izmena lokacijskih uslova za rušenje i izgradnju "DBS KONSEL SECURITY SERVICE" d.o.o.
Beograd
154 ROP-SPZ- 19874-LOC-1/2020 23.09.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za rekonstrukciju Srđan Jović
Stara Pazova
155 ROP-SPZ-13440-CPI-4/2020 23.09.2020. Rešenje o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju "CONCRETE LAND" d.o.o.
Stari Banovci
156 ROP-SPZ-26282-LOC-1/2020 23.09.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "UNO GRADNJA" d.o.o.
Novi Banovci
157 ROP-SPZ-13344-LOCH-2/2020 23.09.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Dalibor Čigoja
Novi Banovci
158 ROP-SPZ-8679-LOCH-2/2020 25.09.2020. Lokacijski uslovi za spoljnu kanalizaciju - priključenje "Naftna industrija Srbije" a.d.
Novi Sad
159 ROP-SPZ-20455-LOC-1/2020 25.09.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "SOPHARMA TRADING" d.o.o.
Beograd
160 ROP-SPZ-24370-LOC-1/2020 05.10.2020. Lokacijski uslovi za rušenje Davor Zoljan
Stara Pazova
161 ROP-SPZ-18516-LOC-1/2020 05.10.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Stevo Kotaraš
Stari Banovci
162 ROP-SPZ-19254-LOC-1/2020 06.10.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Miloš Jokić
Zemun
163 ROP-SPZ-22530-LOC-1/2020 08.10.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "EURO ROAD 111" d.o.o.
Beograd
164 ROP-SPZ-14538-LOC-1/2020 12.10.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Marija Vučković
Stari Banovci
165 ROP-SPZ-14538-LOC-1/2020 12.10.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Slobodanka Pačanin
Beograd
166 ROP-SPZ-25953-LOC-1/2020 12.10.2020. Rešenje o obustavi postupka za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "EUROPAK" d.o.o.
Stari Banovci
167 ROP-SPZ-18385-LOC-3/2020 13.10.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Jovana Radomilović
Stara Pazova
168 ROP-SPZ-12510-LOC-1/2020 13.10.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Mihal Sladok
Stara Pazova
169 ROP-SPZ-18886-LOC-1/2020 14.10.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Damir Oklobdžija
Stara Pazova
170 ROP-SPZ-25128-LOC-1/2020 15.10.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "ENERGO – PET" d.o.o.
Beograd
171 ROP-SPZ-19242-LOCH-2/2020 19.10.2020. Lokacijski uslovi za rušenje, rekonstrukciju i dogradnju Katarina Keler
Miloš Keler
Beograd
172 ROP-SPZ-16864-LOCH-1/2020 19.10.2020. Lokacijski uslovi za dogradnju Miško Jašo
Stara Pazova
173 ROP-SPZ-17102-LOC-1/2020 19.10.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Mistislav Vučković
Beograd
174 ROP-SPZ-24693-LOC-1/2020 21.10.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Mlađen Brežančić i Dragica Brežančić
Beograd
175 ROP-SPZ-18357-LOC-1/2020 28.10.2020. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju, dogradnju i promenu namene Petar Preočanin
Stari Banovci
176 ROP-SPZ-20578-LOC-1/2020 30.10.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Poljoprivredno gazdinstvo „Mobilsistemi“ d.o.o.
Novi Sad
177 ROP-SPZ-20193-LOC-1/2020 02.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju EPS Distribucija d.o.o.
Beograd
178 ROP-SPZ-26282-LOCH-2/2020 02.11.2020. Lokacijski uslovi za rušenje i izgradnju "UNO GRADNJA" d.o.o.
Novi Banovci
179 ROP-SPZ-27802-LOC-1/2020 03.11.2020. Lokacijski uslovi za rušenje i izgradnju "M.B.S.N. KOMERC" d.o.o.
Golubinci
180 ROP-SPZ-21510-LOC-1/2020 04.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju NIKSAN d.o.o.
Nova Pazova
181 ROP-SPZ-20474-LOC-1/2020 05.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Bidoje Mikavica
Nova Pazova
182 ROP-SPZ-20453-LOC-1/2020 09.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Aleksandar Šipka
Stara Pazova
183 ROP-SPZ-26069-LOCH-2/2020 09.11.2020. Lokacijski uslovi za rušenje i izgradnju Branislav Kristić
Stari Banovci
184 ROP-SPZ-13729-LOC-1/2020 09.11.2020. Lokacijski uslovi za rušenje i izgradnju Opština Stara Pazova
185 ROP-SPZ-27204-LOC-1/2020 09.11.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
186 ROP-SPZ-17078-LOC-1/2020 10.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Opština Stara Pazova
187 ROP-SPZ-17078-LOC-1/2020 12.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Nemanja Džepina
Novi Banovci
188 ROP-SPZ-19911-LOC-1/2020 16.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Ivica Kriška
Novi Banovci
189 ROP-SPZ-29978-LOC-1/2020 17.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "M99" d.o.o.
Stara Pazova
190 ROP-SPZ-18977-LOC-2/2020 17.11.2020. Lokacijski uslovi za rušenje i izgradnju "H.S.B." d.o.o.
Beograd
191 ROP-SPZ-33478-LOC-1/2020 17.11.2020. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
192 ROP-SPZ-22032-LOC-1/2020 20.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
193 ROP-SPZ-28922-LOC-1/2020 24.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Vladimir Smuđa
Golubinci
194 ROP-SPZ-28322-LOC-1/2020 24.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Aleksandra i Vojin Zorić
Golubinci
195 ROP-SPZ-24402-LOC-1/2020 24.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
196 ROP-SPZ-22829-LOCH-3/2020 25.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Vladimir i Predrag Đorđević
Beograd
197 ROP-SPZ-27952-LOC-1/2020 26.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "PERIĆ TRANS COMPANY" d.o.o.
Beograd
198 ROP-SPZ-27802-LOCA-2/2020 30.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju i rušenje "M.B.S.N. KOMERC" d.o.o.
Golubinci
199 ROP-SPZ-28200-LOCA-9/2020 30.11.2020. Izmena lokacijskih uslova za izgradnju "FORMA – BM" d.o.o.
Irig
200 ROP-SPZ-22950-LOC-1/2020 30.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "VODE VOJVODINE" j.v.p.
Novi Sad
201 ROP-SPZ-22952-LOC-1/2020 30.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "VODE VOJVODINE" j.v.p.
Novi Sad
202 ROP-SPZ-22956-LOC-1/2020 30.11.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "VODE VOJVODINE" j.v.p.
Novi Sad
203 ROP-SPZ-29331-GR-2/2020 02.12.2020. Rešenje o obustavi postupka za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju Opština Stara Pazova
204 ROP-SPZ-25147-LOC-1/2020 07.12.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Marija Ćorić
Beograd
205 ROP-SPZ-24723-LOC-1/2020 07.12.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Nikola Pavlović
Zemun
206 ROP-SPZ-10692-GR-3/2020 09.12.2020. Rešenje o obustavi postupka za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju "Tortuga" d.o.o.
Beograd
207 ROP-SPZ-33131-LOC-1/2020 11.12.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Nebojša Vujasin/Metaloprerađivačka radnja Dalma
Novi Banovci
208 ROP-SPZ-31129-LOC-1/2020 14.12.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "MILŠPED NEKRETNINE" d.o.o.
Stara Pazova
209 ROP-SPZ-20455-LOCH-2/2020 16.12.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "SOPHARMA TRADING" d.o.o.
Beograd
210 ROP-SPZ-27580-LOC-1/2020 18.12.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Đura Škaljak
Vojka
211 ROP-SPZ-527-LOCA-5/2020 20.12.2020. Izmena lokacijskih uslova za izgradnju "KARANOVIĆ GRADNjA" d.o.o.
Novi Banovci
212 ROP-SPZ-24904-LOC-1/2020 23.12.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju "PONS GRADNJA" d.o.o.
Stara Pazova
213 ROP-SPZ-34281-LOC-1/2020 24.12.2020. Lokacijski uslovi za rušenje Budimir Malović
Beograd
214 ROP-SPZ-33849-LOC-1/2020 24.12.2020. Lokacijski uslovi za izgradnju Solar Ilijana, Solar Soka, Živanović Aleksandar
Golubinci
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije