• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju distributivnog centra na kat. parc. br. 5643/1 k.o. Nova Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 12. Zakona o ugostiteljstvu („Službeni glasnik RS", br. 17/19) ugostitelj koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu dužan je da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, na propisan način podnese prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

grb thumbPredsednik Opštine Stara Pazovana na osnovu člana 19. Odluke o privremenim objektima („Službeni list opština Srema“ broj 9/2017 i 40 /2019), raspisuje Konkurs za davanje lokacija na korišćenje za postavljanje planskih privremenih objekata - kioska na javnim površinama na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 10. Odluke o načinu pružanja pomoći mladim talentima u oblasti obrazovanja ("Službeni list optšina Srema", br. 17/10 i 30/14), Komisija za pomoć mladim talentima u oblasti obrazovanja upućuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima u oblasti obrazovanja.

1-grb-opstineNa osnovu člana 10. Odluke o načinu pružanja pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti ("Službeni list opština Srema", br. 17/10 i 44/10), Komisija za pomoć mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti upućuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti.

grb-thumbNa osnovu člana 5. Odluke o bližim uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost („Sl. list opština Srema“, br.11/15) Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, dana 07. februara 2020. godine raspisuje Javni poziv za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost.

grb thumbNa osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u opštini Stara Pazova za period 2017-2021. godine ("Službeni list opština Srema" br. 9/17), člana 9. Odluke o budžetu ("Službeni list opština Srema" br. 40/19) i Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava između Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Opštine Stara Pazova, zaključenog dana 16.12.2019. godine, broj: 400-1686/2019-II, Načelnik odeljenja za društvene delatnosti dana 21.02.2020. godine raspisuje Javni konkurs za dodelu građevinskog materijala romskim porodicama.

naslovna podrska opstine stara pazova porodicama sa troje i vise deceVođeni brigom o prirodnom priraštaju u opštini, stalnim praćenjem broja rođenih i umrlih lica, građana naše opštine, početkom ove godine na inicijativu predsednika Opštine Stara Pazova, Đorđa Radinovića, lokalna samouprava je oformila Savet za populacionu politiku.

grb thumbNa osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS" broj 129/0, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i 47/18) i člana 76. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 9/19) Odeljenje za opštu upravu Opštinske uprave opštine Stara Pazova objavljuje Obaveštenje o početku rada na pripremi Odluke o opštinskom veću opštine Stara Pazova.

grb thumbMinistarstvo poljoprivrede planira da u ovoj godini objavi pet javnih poziva iz IPARD programa pomoći EU. Podsticaji iznose oko 57,6 miliona evra.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije