• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javni pozivi i konkursi

grb thumbSavet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova, u skladu sa Programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Stara Pazova za 2023. godinu, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u periodu od 01.10.2022. do 31.03.2023. godine.

grb thumbNa osnovu člana 22. a u vezi člana 55. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta ("Sl. list opština Srema" br. 14/23) na predlog Komisije za izbor programa i rangiranje u oblasti sporta formirane rešenjem predsednika opštine broj 020-36/2023-II od 13. juna 2023. godine, Opštinsko veće opštine Stara Pazova, na sednici održanoj 07. jula 2023. godine objavljuje Javno obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za finansiranje polugodišnjih programa u oblasti sporta u opštini Stara Pazova za 2023. godinu.

grb thumbNa osnovu čl. 76. Zakona o kulturi („Sl.glasnik RS“, broj 72/09, 13/16, 30/16-ispr., 6/20, 47/21 i 78/21) i člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2023. godinu („Sl. list opština Srema“, br. 49/22 i 11/23), Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, dana 26. juna 2023. godine raspisuje Drugi javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje učešća ili organizovanja kulturnih manifestacija, projekata i programa od interesa za opštinu Stara Pazova za 2023. godinu.

grb thumbNa osnovu člana 13, 14. i 18. Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija („Službeni list opština Srema broj:14/23) a u vezi člana 25. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta („Službeni list opština Srema broj: 14/23) i Rešenja o formiranju Komisija za izbor programa i rangiranje u oblasti sporta na teritoriji opštine Stara Pazova broj 020-36/2023-II od 13.06.2023. godine Komisija za izbor programa i rangiranje u oblasti sporta na teritoriji opštine Stara Pazova objavljuje Javno obaveštenje sportskim organizacijama o kategorizaciji sportskih organizacija u opštini Stara Pazova za 2023. godinu.

grb thumbOpština Stara Pazova u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, objavila je dva Javna poziva i to:
1. Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2023. godini,
2. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2023. godini.

grb thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 i 63/21) Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Stara Pazova, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

grb thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 i 63/21), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Komisija) opštine Stara Pazova, raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

grb thumbOpština Stara Pazova zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, raspisuje Konkurs za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija.

grb thumbNa osnovu člana 36. stav 3. i 4. a u vezi člana 37. i člana 39. Zakona o javnim preduzećima (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 15/16 i 88/19) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća ''Toplana Stara Pazova'' Stara Pazova, broj 011-12/2023-I od 27. aprila 2023. godine Skupština opštine Stara Pazova, oglašava Javni konkurs za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana Stara Pazova" Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu tačke 2. Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova o obrazovanju Komisije za pripremu i obradu konkursne dokumentacije za raspodelu sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova broj 020-7/20 19-11 od 05.03.2019. godine, Programa lokalno ekonomskog razvoja opštine Stara Pazova 2018-2023 godina ("Službeni list opština Srema", br. 32/17), a u vezi člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2023. godinu ("Službeni list opština Srema", br. 40/2022) i Rešenja o opravdanosti dodele državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) broj 400-384/2023-II od 12.04.2023. godine, Komisija raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih pravnih lica.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije