• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbU skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20, 63/21 i 63/23), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Komisija) Opštine Stara Pazova, raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

1) da se za korišćenje bez plaćanja naknade za poljoprivrednu proizvodnju može dati poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u površini koja je primerena delatnosti kojom se bave i to:
- obrazovnim ustanovama - škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove najviše do 100 hektara;
- visokoobrazovnim ustanovama - fakulteti i naučni instituti čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija najviše do 1.000 hektara;

2) da se za korišćenje bez plaćanja naknade u cilju pošumljavanja može dati poljoprivredno zemljište u državnoj svojini pravnim licima u državnoj svojini koja su registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Stara Pazova za 2025. godinu do 31.oktobra 2024. godine.

Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnom pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija/nadležni organ će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici opštine/grada ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2025. godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Stara Pazova za 2024. godinu, na adresu: Opština Stara Pazova, ul. Svetosavska br. 11. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Miloš Zelić, telefon: 022/310-170, lokal 140 email: milos.zelic@starapazova.rs ili lično u prostorijama Odeljenja za poljoprivredu Opštinske uprave Stara Pazova, ulica Svetosavska, br. 11, sprat IV, kancelarija broj 1.

Preuzmite dokumenta:

Tekst oglasa

Zahtev

Izjava o saglasnosti

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije