• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbNa osnovu člana 11. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“br.129/2007,83/2014-dr.zakon,101/2016-dr.zakon,47/2018 i 111/2021-dr.zakon) člana 48. stav 1. tačka 19. i člana 77. stav 1 Statuta opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema“br.9/19),člana 6 . stav 1. tačka 3. i člana 10. Odluke o javnim raspravama Skupštine opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema“br. 11/23), Predsednik opštine Stara Pazova, donosi Zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja opštine Stara Pazova za period 2023 - 2031. godine.

1. Upućuje se javni poziv, građanima,udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti sa teritorije opštine Stara Pazova,za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Plana razvoja opštine Stara Pazova za period od 23.11.2023.godine do 07.12.2023.godine.

2. Tekst Nacrta plana razvoja opštine Stara Pazova za period 2023- 2031.godine biće postavljen na zvaničnoj internet stranici opštine Stara Pazova.

3. Javna rasprava se organizuje radi prikupljanja predloga, sugestija i mišljenja građana i njihovih udruženja, predstavnika zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, stručne i ostale javnosti.

4. Predlozi, primedbe, sugestije građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti putem elektronske pošte na mail adresu nina.asceric@starapazova.rs , poštom na adresu: Svetosavska br. 11 Stara Pazova ili ličnom dostavom na pisarnicu Opštine Stara Pazova - sa napomenom na koverti „Za javnu raspravu o Nacrtu Plana razvoja opštine Stara Pazova za period od 2023.-2031.godine“, najkasnije do 06.12.2023.godine do 14,00 časova, na posebnom obrascu koji će se objaviti na internet stranici opštine Stara Pazova.

5. Javna rasprava za zainteresovane koji nisu u mogućnosti da primedbe i sugestije dostave u pisanom ili elektronskom obliku organizovaće se u zgradi Opštinske Uprave Stara Pazova u svečanoj sali (prizemlje) dana 04.12.2023.godine u periodu od 11,00 do 13,00 časova.

6. Po okončanju javne rasprave opština Stara Pazova će analizirati sve predloge, primedbe i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Plana u skladu sa članom 11. Odluke o javnim raspravama („Službeni list opština Srema“br. 11/23), koji će biti objavljen na internet stranici Opštine u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave.

Preuzmite dokumenta:

Plan razvoja opštine Stara Pazova 2023. - 2031. god.

Obrazac za predloge i sugestije

Zaključak

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije