• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Obaveštenja

grb-thumbNa osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Razvojne banke Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa - Potprojekat br. 5 (u daljem tekstu: Potprojekat br. 5), Ugovora o realizaciji stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Društva sa ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd, sada Jedince za upravljanje projektom u javnom sektoru (u daljem tekstu: JUP) i Opštine Stara Pazova (u daljem tekstu:Opština), zavedenim kod Komesarijata pod brojem 9-9/229-1-2014 od 29.10.2015. godine, kod JUP-a pod brojem 6546 od 30.10.2015. godine, kod Opštine pod brojem 400-1458/2015-II od 28.10.2015. godine (u daljem tekstu: Ugovor o realizaciji stambene izgradnje) i člana 7. stav 1., člana 8. stav 1. tačka 3) i člana 14. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 400-1458/2015-II (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Komisija za izbor korisnika formirana Rešenjem predsednika opštine Stara Pazova br. 020-115/2015-II od 16.11,2015,godine (u daljem tekstu: Komisija), na sednici održanoj 21.avgusta 2018.godine donosi Odluku o izboru korisnika stambenih jedinica namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću otkupa sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenih uslova i broja bodova.

grb-thumbNa osnovu člana 47. i 48. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 72/09, 20/ 14-Odluka US, 55/ 14 i 47/ 18) člana 7. Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine ("Službeni glasnik Renublike Srbije", br. 61/18) a u vezi Odluke o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 63/18) raspisanih za 04.11.2018. godine, Opštinska unrava opštine Stara Pazova objavljuje Obaveštenje o uvidu u poseban birački spisak.

grb-thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se u periodu od 07.08.2018. – 14.08.2018. godine obaviti tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 12. stav 1. Pravilnika o radu Komisije broj 110-28/2017-II od 31.07.2017.godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a nakon sprovedenog postupka za dodelu pomoći po raspisanom Javnom pozivu za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz dodelu paketa pomoći u građevinskom materijalu na teritoriji opštine Stara Pazova broj 205-81/2017-II od 31.07.2017.godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu porodicama interno raseljenih lica na sednici održanoj dana 01.08.2018.godine, utvrdila je Predlog liste korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu na osnovu reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba.

grb-thumbNa osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Razvojne banke Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa - Potprojekat br. 5 (u daljem tekstu: Potprojekat br. 2), Ugovora o realizaciji stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat),

grb-thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se u periodu od 02.07.2018. – 09.07.2018. godine sa početkom u 10h obaviti tretman suzbijanja krpelja sa zemlje na sledećim lokacijama:

grb-thumbPoštovani poljoprivrednici, i ove godine Opštinska uprava opštine Stara Pazova i PSS Sremska Mitrovica d.o.o. su putem javne nabavke potpisale ugovor koji se odnosi na uzorkovanje i analizu kontrole plodonosti zemljišta kao i davanje preporuke za đubrenje za željene kulture. Uzorkovanje će se vršiti u svim katastarskim opštinama opštine Stara Pazova.

grb-thumbKomisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala ili kućnih aparata/nameštaja u okviru potprojekta 7 - Regionalni stambeni program u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu člana 19. stav 7. i 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 ― SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10, u daljem tekstu: Zakon) i člana 9 stav 3 Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala ili kućnih aparata/nameštaja, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika u okviru potprojekta - (u daljem tekstu: Pravilnik o radu Komisije), donosi 9.maja 2018. godine Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova.

Odluka Nadzornog odbora JP Čistoća Stara PazovaNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11 i 104/16) stavlja se na uvid Odluka Nadzornog odbora JP Čistoća Stara Pazova broj 1504/1 od 27.04.2018. godine, o usvajanju izmena i dopuna cenovnika komunalnih usluga, radi dobijanja saglasnosti za obavljanje komunalnih usluga.

grb-thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se u periodu od 30.04.2018. – 05.05.2018. godine obaviti tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova. Tretmanom će biti obuhvaćena sledeća naselja: Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk i Belegiš.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije