• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Obaveštenja

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da ćemo u periodu od 21.08.2023. do 26.08.2023 godine, izvršiti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se u periodu od 16.08. do 25.08.2023. god. izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji opštine.

grb thumbZakonom o ugostiteljstvu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva, da izvrši kategorizaciju tih objekata.

grb thumbObaveštavaju se građani da će se u periodu od 26.06. do 04.07.2023. godine, izvršiti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se u periodu od 17.06. do 22.06.2023. god. izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji opštine.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se u periodu od 11.06.2023. do 18.06.2023. godine, izvršiti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 20.stav 1. tačka 7. i 32. stav 1. tačka 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016- dr. zakon, 47/2018 i 111/2021- dr. zakon), člana 38. stav 3. u vezi sa članom 10. stav 2. tačka 4. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Sl.glasnik RS“, br. 30/2018), člana 41. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl.glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17- dr.zakon i 49/21) i člana 17. stav 1. tačka 1. Statuta opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema“ br. 9/19) Skupština opštine Stara Pazova, na sednici održanoj dana 2. juna 2023. godine donela je Odluku o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Stara Pazova za period od 2024. do 2026. godine.

grb thumbNa osnovu člana 20. stav 1. tačka 7. i 32. stav 1. tačka 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016- dr. zakon, 47/2018 i 111/2021- dr. zakon), člana 38. stav 3. u vezi sa članom 10. stav 2. tačka 2. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Sl.glasnik RS“, br. 30/2018), člana 11. stav 2. i 3. i članu 17. st. 1 i st. 3. Zakona o ulaganjima („Sl.glasnik RS“, br. 89/2015 i 95/2018) i člana 17. stav 1. tačka 1 Statuta opštine Stara Pazova („Službeni list opština Srema“ br. 9/19) Skupština opštine Stara Pazova na sednici održanoj dana 2. juna 2023. godine donela je Odluku o pristupanju izradi Programa Lokalnog ekonomskog razvoja opštine Stara Pazova za period od 2024. do 2026. godine.

grb thumbObaveštavaju se građani da će se u utorak 23.05.2023. godine vršiti tretman krpelja na teritoriji opštine Stara Pazova na osnovu zaključenog ugovora sa preduzećem "Delco" d.o.o. iz Novog Sada.

grb thumbNa osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS" 129/07, 83/14- dr.zakon, 101/16- dr.zakon, 47/18 i 111/21-dr. zakon) i člana 76. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 9/19) Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje obaveštenje o početku rada na pripremi odluke o javnim raspravama.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije