• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Obaveštenja

grb thumbKomisija za izbor programa i rangiranje u oblasti sporta na teritoriji opštine Stara Pazova objavljuje Obaveštenje sportskim organizacijama o obavezi dostavljanja izveštaja sa fotokopijama dokumentacije o utrošku sredstava najkasnije do 23.10.2023. god.

grb thumbObaveštavaju se poljoprivredni proizvođači da je produžen rok zaključno sa 8. decembrom 2023. godine za dodelu subvencionisanih zaštitnih ramova za traktore, u okviru javnog poziva za podnošenje zahteva za dodelu subvencionisanih zaštitnih ramova za traktore.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da ćemo u periodu od 09.10.2023. do 15.10.2023. godine izvršiti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11, 104/2016 i 95/2018) i Odluke o pijacama objavljene u ("Službenom listu opštine Srema" br.38/13, 13/14, 46/20"), stavlja se na uvid Zahtev za davanje saglasnosti broj 3309/7-1 od 29.09.2023. godine. i Odluka nadzornog odbora, broj 3309/7 od 29.09.2023 godine.

grb thumbZavršen je konkurs o dodeli besplatnih auto sedišta za decu rođenu u periodu od 01. Oktobra – 31.decembra 2022.godine i od 01.januara. do 31. marta 2023. godine.

grb thumbNa osnovu člana 361. stav 1. i člana 363. stav 4. Zakona o energetici ("S. glasnik RS" broj 145/14, 95/18-dr. zakon, 40/21, 63/23), člana 28. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS" broj 88/11, 46/14-odluka US, 104/16, 95/18), člana 48. tačka 14. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 9/19), člana 46. stav 1. Odluke o isporuci toplotne energije ("Sl. list opština Srema" broj 15/15, 26/15, 21/16, 31/17, 32/18, 31/19, 37/20) i tačke 10.3 Metodologije koja je sastavni deo Uredbe o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom ("Sl. glasnik RS" br. 63/15), Predsednik opštine Stara Pazova dana 15. septembra 2023. godine, doneo je rešenje o odobravanju cena toplotne energije za krajnje kupce za grejnu sezonu 2023/2024. godine.

grb thumbNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11, 104/2016. i 95/2018.), stavlja se na uvid Zahtev za davanje saglasnosti broj: 8115. od 15.09.2023. god. i Odluka Nadzornog odbora broj: 8026. od 13.09.2023. god. JKP "Vodovod i kanalizacija" j.p. Stara Pazova.

grb thumbSkupština opštine Stara Pazova obaveštava zainteresovanu javnost o početku izrade Programa za unapređenja položaja mladih opštine Stara Pazova, za period 2024 – 2026. godine, u skladu sa čl. 32. i 34. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18).

grb thumbNa osnovu člana 24. stav 3 Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" 15/16 i 88/19), člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 - dr. zakon i 48/17 i 111/21 - dr. zakon), člana 27. tačka 10. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 9/19) po sprovedenom javnom konkursu za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana Stara Pazova" Stara Pazova, Skupština opštine Stara Pazova na sednici održanoj 8. septembra 2023. godine donela je Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana Stara Pazova" Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima( Sl. glasnik RS, br. 88/11, 104/2016 i 95/2018) i Uredbe o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom (Sl. glasnik RS br. 63/2015), stavlja se na uvid Zahtev za davanje saglasnosti broj 1432 od 22.08.2023. godine na Odluku o ceni toplotne energije broj: 1429/23 od 22.08.2023. godine Nadzornog odbora JKP "Toplana Stara Pazova" Stara Pazova sa prilozima, u postupku ishodovanja saglasnosti na utvrđivanje cena isporuke toplotne energije.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije