• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Obaveštenja

grb thumbObaveštavaju se građani da će se u periodu 23.06.2022. - 26.06.2022. godine, izvršiti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbU skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10–US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19- i dr.zakon, 9/20 i 52/21), čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19) i čl. 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 88/10) oglašava Javnu sednicu Komisije za javni uvid u Nacrt regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu.

grb thumbNa osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS" 129/07, 83/14- dr.zakon, 101/16- dr.zakon, 47/18 i 111/21- dr.zakon) i člana 76. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 09/19) Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Obaveštenje o početku rada na pripremi Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbObaveštavamo poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Stara Pazova da je planirano preuzimanje ambalažnog otpada od poljoprivrednika.

grb thumbObaveštavaju se građani da će se u petak 20.05.2022. godine vršiti tretman krpelja na teritoriji opštine Stara Pazova na osnovu zaključenog ugovora br. 404-25/22-III.

grb thumbPoštovani, obaveštavamo Vas da se ranije objavljen termin održavanja javne sednice Komisije za javni uvid u Nacrt Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine na životnu sredinu za 11.05.2022. godine odlaže.

grb thumbPoštovani roditelji naših najmlađih sugrađana, završen je konkurs o dodeli besplatnih auto sedišta za decu rođenu u periodu od 01. juna do 31. decembra 2021. godine.

grb thumbObaveštavaju se građani da će se 06.05.2022. god. izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Stara Pazova, sa početkom u 08:00 časova.

grb thumbObaveštavaju se građani da će se 29.04.2022. god. izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Stara Pazova, sa početkom u 08:00 časova.

grb thumbSavet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova, u skladu sa Programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Stara Pazova za 2022. godinu, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u periodu jun - decembar 2021. godine.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije