• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Obaveštenja

grb-thumbNa osnovu člana 52. a u vezi člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" broj 15/16) i člana 33. tačka 10. Statuta opštine Stara Pazova (“Sl. list opština Srema” broj 26/08 i 5/13) Skupština opštine Stara Pazova na sednici održanoj 04. oktobra 2016. godine, donela je Rešenje o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora javnog urbanističkog preduzeća "Urbanizam" Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 33. tačka 29. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl.list opština Srema", broj 26/08 i 5/13) i člana 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivredenog zemljišta u državnoj svojini („Sl. list opština Srema“ broj 26/06) a u vezi člana 62. i 64. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik RS" broj 62/06, 65/08 - dr. zakon 41/09 i 112/15) Skupština opštine Stara Pazova, na sednici održanoj dana 04. oktobra 2016. godine, donela je Rešenje o razrešenju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

grb-thumbNa osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju naziva ulica i trgova na teritoriji opštine Stara Pazova, ("Sl. list opština Srema" broj 21/09, 33/10, 12/11) Skupština opštine Stara Pazova, na sednici održanoj 04. oktobra 2016. godine, donela je Rešenje o razrešenju i imenovanju Komisije za nazive ulica i trgova.

grb-thumbNa osnovu člana 39. stav 1., člana 35. stav 1. u vezi sa članom 36. Zakona o kulturi ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 13/16 i 30/16-ispravka), člana 33. tačka 10. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 26/08 i 5/13) i člana 10. stav 1. Odluke o osnivanju Centra za kulturu u Staroj Pazovi ("Sl. list opština Srema" broj 11/94, 33/10 i 28/16), Skupština opštine Stara Pazova na sednici održanoj 04. oktobra 2016. godine, donela je Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju direktora Centra za kulturu Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 363. stav 4. Zakona o energetici ("S. glasnik RS" broj 145/14), člana 28. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS" broj 88/11, 46/14-odluka US), člana 64. tačka 10a. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 26/08 i 5/13) i taćke 10.3 Metodologije koja je sastavni deo Uredbe o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom ("Sl. glasnik RS" br. 63/15), a u vezi Zaključka Opštinskog veća opštine Stara Pazova broj 06-74-4/2016-IV od 30. septembra 2016. godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 30. septembra 2016. godine, doneo je Rešenje o odobravanju cena toplotne energije za krajnje kupce za grejnu sezonu 2016/2017 godine.

grb-thumbNa osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u okviru Regionalnog stambenog programa - Potprojekat 2. i člana 7.broj 7.2. Ugovora o grantu u okviru potprojekta 2. u okviru Regionalnog stambenog programa, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), „JUP - Istraživanje i razvoj” d.o.o. (u daljem tekstu: JUP) i Opštine Stara Pazova,u daljem tekstu: Opština), broj: 9-9/327 od 14.10.2015. godine, i člana 9. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodele paketa pomoći, a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj: 18/92, „Službeni list SRJ”, broj: 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj: 30/10), Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodele paketa pomoći dana 26.05.2016. godine donosi Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova.

grb-thumbNa osnovu člana 52. a u vezi člana 24. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" broj 15/16) i člana 33. tačka 10. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 26/08 i 5/13) Skupština opštine Stara Pazova na sednici održanoj 09. septembra 2016. godine, donela je Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća "Opštinska stambena agencija Stara Pazova".

grb-thumbObaveštavaju se građani naseljenih mesta opštine Stara Pazova i to: Surduk, Belegiš, Stari Banovci i Novi Banovci da će se vanredna akcija suzbijanja sa zemlje odraslih formi komaraca izvršiti u vremenskom periodu od 02.09. do 04.09.2016. godine od 19:00 do 22:00. sati ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi.

grb-voj-praviU četvrtak, 18. avgusta 2016. godine u opštini Stara Pazova održan je sastanak sa predstavnicima Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine. Tema sastanka bila je unapređenje saradnje Opštine i Fonda u pogledu pružanja informacija i tehničke podrške privrednicima i poljoprivrednicima o javnim konkursima koje raspisuje Fond.

grb-thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se akcija suzbijanja sa zemlje i iz vazduha odraslih formi komaraca izvršiti u vremenskom periodu od 19.08. do 21.08.2016. godine na teritoriji opštine Stara Pazova i to u sledećim naseljenim mestima: Golubinci, Krnješevci, Vojka, Nova Pazova, Stara Pazova, Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš i Surduk, uključujući i priobalje Dunava.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije