• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

1-grb-opstineНа основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015); Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-63/18-II од 01.10. 2018.године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-63/18-II од 01.10.2018. године припремљена је конкурсна документација у отвореном поступку бр. 404-63/18-II-Јавна набавке радова-Изградња водоводне мреже у насељу Војка IV фаза целине Ц (улица Браће Кочијашевић) Д и Е.

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке број набавке 404-59/18-III, редни број 26-1. 2.29/18 - јавна набавка услуга - сервисирање и одржавање возила за потребе општине Стара Пазова (Партија II).

grb-thumbНа основу члана 36.став 1.тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015); Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-58/18-II од 10.09.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-58/18-II од 10.09.2018. године припремљена је конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење позива за подношење понуда јавна набавка бр. 404-58/18-II - јавна набавка радова-канализација употребљених вода са кућним прикључцима у делу улице Јана Сикоре и улици др Георгија Михајловића у насељу Стара Пазова деоница улица Јана Сикоре РС1-РС15, РС15-РС26.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке ред. бр. 24.1.3.16/2018 - јавна набавка радова – израда и монтажа ограде и надстрешнице на објекту ПУ „Херој мајор Горан Савић“ у Новим Бановцима.

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује у поступку јавне набавке број набавке 404-55/18-III, редни број 23-1. 2.29/1 8 - јавна набавка услуга - сервисирање и одржавање возила за потребе општине Стара Пазова (Партије I и II).

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Општинска управа Општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 19-1.2.1/18 - јавна набавка услуге - организација “Дванаестог Регионалног Сајма привреде 2018. године“.

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Општинска управа Општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке број набавке 404-51/18-III, редни број 22-1.2.29/18 - јавна набавка услуга - сервисирање и одржавање возила за потребе општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 39. члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности редни број 21-1.2.9/18 услуге – штампа промо материјала за потребе општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке – набавка радова – канализацијa употребљених вода са кућним прикључцима у делу улице Јана Сикоре и улици др Георгија Михајловића у насељу Стара Пазова деоница улица Јана Сикоре РС1-РС15, РС15-РС26.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у Поступак јавне набавке – набавка услуге – регресираног превоза ученика на релацији Стара Пазова–Петровић Салаш, дел. број 404-47/18-III ред. бр.18-1.2.3/2018

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије