• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

grb thumbНа основу чл. 36. став 1. тачка 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), у даљем тексту: Закон, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набаке број: 404-02-1280/19 од 29.03.2019. године, запримљено на писарници Општинске управе 08.04.2019. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-26/19-III од 12.04.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-26/19-III од 23.04.2019. године, припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 404-26/19-III-набавка услуге одржавања софтвера, за партију 6-редни број 11-1.2.10/19 Преговарачки поступак без објављивања позива.

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Јавна набавка услуга – анализа земљишта са узорковањем, дел. број 404-29/19-III, ред. бр. 9-1.2.13/19.

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке мале вредности услуге-осигурања, дел. број 404-28/19-III ред. бр.10.1.2.16/2019.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-23-III од 10.04.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-23/19-III од 10.04.2019. године припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-23/19-III набавка услуге – сузбијање крпеља и одраслих форми комараца на територији општине Стара Пазова

grb-thumb На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-21/19-III од 09.04.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-21/19-III од 09.04.2019. године припремљена је конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-21/19-III, набавка добра - нафтних деривата за потребе општине Стара Пазова

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац председник општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ред. бр. 6 -1.2.24/2019 услуге – Јавна набавка услуге стручног надзора за извођење грађевинских радова на територији општине Стара Пазова у циљу закључивања оквирног споразума.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општина Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга ред. бр. 5-1.2.22 – Јавна набавка геодетских услуга у циљу закључивања оквирног споразума.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општина Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 3-1.3.9/19 - јавна набавка радова – реконструкција и доградња основне школе "Никола Тесла" у Новим Бановцима.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општина Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 2-1.3.2/19 - јавна набавка радова – адаптација дела објекта – санитарни чвор за децу Предшколске установе "Полетарац" Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општина Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 1-1.3.1/19-јавна набавка радова–на текућем одржавању зграде општине Стара Пазова.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије