• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Регистар локацијских дозвола за 2013. годину

Редни број Број предмета Датум издавања Локацијска дозвола Инвеститор
1 353-18/2013-III-04 18.01.2013. Изградња стамб.пословног објекта на кат.парц.бр. 3468, к.о.Нова Пазова Кнежевић Мирко, Нова Пазова,Раде Кончара 12
2 353-18/2013-III-04 11.01.2013. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 58/1, к.о. Нови Бановци Милешевић Зоран, Нови Бановци, Железничка 4
3 353-29/2013-III-04 11.01.2013. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 1121/4, к.о.Белегиш Тркуља Радован, Имсовац, РХ
4 353-30/2013-III-04 11.01.2013. Доградња помоћног објекта на кат.парц.бр. 3080/135, к.о. Ст.Пазова Ђуричић Радослав, Стара Пазова, Његошева
5 353-31/2013-III-04 16.01.2013. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3538/24, к.о. Стари Бановци Спасић Александар, Београд,Страхињића Бана 21
6 353-32/2013-III-04 09.01.2013. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3549/10, к.о. Стари Бановци Ђокић Милан, Београг
7 353-26/2013-III-04 20.02.2013. Доградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2997, к.о.Нова Пазова Којовић Душица, Београд,Франца Позмана 10
8 353-33/2013-III-04 01.02.2013. Изградња стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр. 1206/5, к.о. Ст. Бановци ,,ЛК НЕКРЕТНИНЕ,, Земун, Јована Кулунџића 19
9 353-35/2013-III-04 11.02.2013. Доградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2538/1, к.о.Стара Пазова Гаврановић Срђан, Стара Пазова, Професора Михала Филипина 12
10 353-20/2013-III-04 06.03.2013. Изградња магацинског објекта на кат.парц.бр. 727/41, к.о.Нова Пазова Јовановић Драгољуб, Нова Пазова, Бранка Ћопића бр. 6
11 353-40/2013-III-04 13.03.2013. Уређење центра у Ст. Бановцима на кат.парц.бр. 1934, 1103, 4711, к.о. Ст. Бановци Дирекција за изградњу, Стара Пазова, Светосавска бр. 11
12 353-34/2013-III-04 15.03.2013. Изграднја канализације уп.вода у блоку 9, Нова Пазова Дирекција за изградњу, Стара Пазова, Светосавска бр. 11
13 353-54/2013-III-04 01.04.2013. Измена дела лок. дозволе бр. 353-88/2012-III-04 од 13.06.2012. на кат.парц.бр. 1652, к.о.Голубинци Котур Душко, Голубинци, Гробљанска бр. 31
14 353-38/2013-III-04 09.04.2013. Изградња склад. – послов. комп., намењеног за цент. дистриб. складиште прехрам. робе на кат.парц.бр. 5167, к.о. Н.Пазова ,,DELTA AGRAR,, doo Београда, ул. Милентија Поповића бр.7б
15 353-39/2013-III-04 03.04.2013. Изградња посл. објекта са склон. на кат.парц.бр. 735/49, к.о.Нова Пазова ,,Izoterm“, doo Нова Пазова, Сарајевска бр. 35
16 353-15/2013-III-04 04.04.2013. Доградња магацина на кат.пар.бр. 728/2 к.о. Нови Бановци Перић Дејан, Нови Бановци, Бранка Радичевића бр. 12
17 353-36/2013-III-04 08.04.2013. Реконст. и доградња дела пута Ст. Пазова - Ст. Бановци Дирекција за изградњу, Стара Пазова, Светосавска бр. 11
18 353-47/2013-III-04 11.04.2013. Изградња стамбеног објекта на кат. парц.бр.806/2 к.о.Белегиш, Св.Милетића Јазић Милан, Белегиш, Краља Петра I 87
19 353-64/2013-III-04 22.04.2013. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. бр. 1655/1 к.о. Ст.Пазова, Бр.Радичевића 55 Николић Синиша, Стара Пазова, Под. Парт. Одреда бб
20 353-27/2013-III-04 24.04.2013. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. бр. 5820/10 к.о. Нова Пазова Пејовић Мирослав, Стара Пазова, ул. Георгија Михајловића бр. 2
21 353-57/2013-III-04 24.04.2013. Изградња стамбено-помоћног објекта на кат. парц. бр. 1421/1 к.о. Ст. Бановци, З. Јекића 67 Јанко Личина, Батајница, Милице Ракић бр. 96
22 353-66/2013-III-04 25.04.2013. Измена лок. дозволе –скл. посл. ком. према Реш. о л. д. бр. 353-146/2012 од 09.04.2013. „DELHAIZE SERBIA“ doo, Нови Београд, Јурија Гагарина бр. 14
23 353-41/2013-III-04 07.05.2013. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3544/19, к.о. Ст. Бановци, Банатска бб Андрић Марина, Београд, Н. Гвозденовића бр. 37/3
24 353-70/2013-III-04 17.05.2013. Изградња посл. склад. об. за трговину на кат.парц.бр. 4813/21, к.о. Ст. Пазова „ИТАЛ ЦЕНТАР“ доо Батајница, ул. Мајора Зорана Радосављевића бр. 283Е
25 353-71/2013-III-04 13.05.2013. Пословн. објекат на кат. парц.бр. 375, к.о. Стара Пазова, Ћирила и Методија 97 АУТО СЕРВИС „НЕША“ Голубинци, Пазовачка 3
26 353-11/2013-III-04 20.05.2013. За изградњу моста са пратећим саобраћајницама и инфраструктуром на каналу Голубинци – Бановци у Старој Пазови – одустанак од захтева Дирекција за изградњу ј.п. Стара Пазова
27 353-49/2013-III-04 30.05.2013. За изградњу производно магацинског објекта на кат.парц.бр. 3141/1 к.о. Стара Пазова „Грубин експорт-импорт“ д.о.о. Стара Пазова
28 353-42/2013-III-04 05.06.2013. Изградња логистичког центра-Просторне целине 11 на кат.парц.бр. 2142/8, к.о. Н. Бановци LOG CENTAR, Нови Београд, Булевар А. Чарнојевића бр. 94/II/06
29 353-58/2013-III-04 25.06.2013. Изградњу стамбено пословног објекта Пд+П+Пк на кат.парц.бр. 1435/43 к.о. Стари Бановци Владо Савић , Стари Бановци, Иве Андрића 13
30 353-63/2013-III-04 10.06.2013. Рушење постојећег стамбеног објекта спратности П+0 и изградња стамбеног објекта спратности П+0 на кат.парц.бр. 2551 к.о. Нова Пазова Лазар Бурсаћ, Нова Пазова, Хиландарска 92
31 353-74/2013-III-04 17.06.2013. Изградња стамбеног објекта на кат.парц. бр. 3465/10 к.о. Стари Бановци Милана Ракића бр. 10а Столе Црномарковић, Стари Бановци, Милана Ракића бр. 10
32 353-78/2013-III-04 14.06.2013. Изградња пословно производног објекта намењеног за прераду и израду готових производа од стакла, на кат.парц.бр. 4810/26 к.о. Стара Пазова у Ист.рад. зони Ст.Пазова „Стакло Зорић“ д.о.о. Земун, Алтина, Раденка Мишевића 4
33 353-80/2013-III-04 28.06.2013. За изградњу стамбеног објекта П+Пк и рушење оба објекта на кат.парц.бр. 3048/1 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, Ј. Чмелика бр. 86 Павел Домоњи, Стара Пазова, Сама Халупке 1
34 353-72/2013-III-04 01.07.2013. За изградњу самоуслужне перионице и сервис за замену пнеуматике и рушење 2 постојећа објекта на кат.парц.бр. 1971/2 к.о. Стара Пазова К.Петра I бр. 78 „Новомак-Експорт“ д.о.о. Стара Пазова, Краља Петра I 78
35 353-76/2013-III-04 03.07.2013. Доградња постојећег комплекса на кат.парц.бр. 5519/1 к.о. Нова Пазова Стара Пазова, Бановачки пут бб "ПАНОНИЈА ПРОМЕТ" доо Стара Пазова, Вука Караџића 29
36 353-28/2013-III-04 09.07.2013. Изградња стамбеног објекта к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима к.п.бр. 163/43 ул. Београдска бб Гордана Јанић Београд, Браће Барух бр. 11/20
37 353-53/2013-III-04 12.07.2013. За изградњу бензинске станице, уградња инсталације за ТНГ на к.п.бр. 3497/3 к.о. Нови Бановци „Лукоил Србија“ а.д. Н. Београд, Б. Михајла Пупина 165 Д
38 353-61/2013-III-04 15.07.2013. За изградњу стамбеног објекта на кат.парц.бр. 748/1 к.о. Н.Бановци у Н. Банвоцима Банатска бб Бешлић Ђорђе Батајница, Ј. Бранковића 15
39 353-91/2013-III-04 15.07.2013. За промену имена инвеститора у к.о. Н.Пазова к.п.б. 735/95 Блок 25 Индустр. зона бб Extra tropic trade Нови Београд, Милутина Миланковића 1б
40 353-91/2013-III-04 15.07.2013. За промену имена инвеститора у к.о. Н.Пазова к.п.б. 735/95 Блок 25 Индустр. зона бб Extra tropic trade Нови Београд, Милутина Миланковића 1б
41 353-90/2013-III-04 18.07.2013. За изградњу надстрешнице на кат.парц.бр. 4886/2 к.о. Стара Пазова, Воларско поље бб, која ће користити за складиштење резервних делова, моторног уља и спољних гума Делмакс д.о.о. Стара Пазова, Воларско поље бб
42 353-98/2013-III-04 19.07.2013. Изградња стамбеног објекта П+1 са уградњом гасне инсталације, на кат.парц.бр. 636/2 к.о. Нова Пазова Владимир Зелић Нова Пазова, Св. Саве 8
43 353-7/2013-III-04 24.07.2013. Изградња магацинског простора на к.п. бр. 1224/19 к.о. Стара Пазова ЈП „Чистоћа“ Стара Пазова, Змај Јовина бб
44 353-75/2013-III-04 24.07.2013. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2488 к.о.Голубинци Железничка бр. 69 Нада Вујичић Голубинци, Железничка бр. 69
45 353-100/2013-III-04 24.07.2013. Изградња производног комплекса “Streit nova“ д.о.о. (производни обј. за израду металних делова за аутоиндустрију са админ.делом и надстрешн. портир.са тех..блоком укопани резервоар емулзије и укоп.сепаратор масти и уља) у две фазе – ПРВА ФАЗА “Streit nova“ д.о.о. Нова Пазова, Краља Петра I Карађорђевића br. 156
46 353-89/2013-III-04 25.07.2013. Захтев за издавање локацијске дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат.парц.бр. 5832/12 к.о. Нова Пазова Десанке Максимовић бб Рауковић Марко Нова Пазова, ул. Стевана Синђелића бр. 14
47 353-82/2013-III-04 26.07.2013. За реконструкцију и доградњу стамб.посл.обј. спр. П+1 у стамб.посл. складишни П+1/П+0 намена посл. складиштење хране за псе и мачке и рушење објекта бр. 2. на парц. складишт за продају боца техн.гасова и бутан гаса пов. 39м2 изграђен 1996. године на кат.парц.бр. 930 к.о. Ст.Пазова у Старој Пазови 21.октобра бр. 31 Шицар Ива и Лара Стара Пазова, 21. октобра 31
48 353-65/2013-III-04 31.07.2013. Изградња пословног објекта са складиштем (регално складиште) на кат.парц.бр. 2139/3 к.о. Нови Бановци Урб. Целина 11 Нови Бановци Лог центар“ д.о.о. Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 15
49 353-83/2013-III-04 31.07.2013. За изградњу гараже и проширење постојеће терасе на кат.парц.бр. 1265/44 к.о. Белегиш у Белегишу, Живана Богуновића бр. 3 Билкић Душан Београд, Нушићева 18 и Гордана Ружић Београд, Пролетерске солидарности бр.55/3
50 353-99/2013-III-04 05.08.2013. За изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта Пд+П+4 на кат.парц.бр. 2457/2 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, Ћирила и Методија бр. 2 Ј.П. Општинска стамбена агенција, Стара Пазова, Светосавска бр. 11
51 353-60/2013-III-04 09.08.2013. За изградњу стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3091/103 к.о. Стара Пазова, ул. Јована Поповића бб Бршка Власта, Стара Пазова, ул. Јанка Бака бр. 85
52 353-56/2013-III-04 12.08.2013. За изградњу отворене перионице за самопослуживање на кат.парц.бр. 3346/1 к.о. Стара Пазова, Новосадска бр. 53а „Пионир петрол“ д.о.о. Стара Пазова, Ћирила и Методија бр. 2
53 353-95/2013-III-04 12.08.2013. За изградњу стамбеног објекта Пд+П и уградња унутрашње гасне инсталације КМРС Г-4 у Старим Бановцима З. Јовина бр. 12, на кат.парц.бр. 3477/10 к.о. Стари Бановци Јока Бојан Нови Бановци, Земунска бр. 56
54 353-43/2013-III-04 05.09.2013. Издавање локацијске дозволе за монтажу силоса за складиштење гранулата на ка.парц.бр. 1873/2 к.о. Крњешевци „Енергопројект индустрија“ а.д. Београд, Михајла Пупина бр. 12
55 353-110/2013-III-04 10.09.2013. За изградњу пословно производног објекта и гасном инсталацијом на кат.парц.бр. 735/44 Индустријска зона Пета берберничка бб, Нова Пазова Promaschinen д.о.о. Београд, Земун, Бранка Живковића бр. 61
56 353-81/2013-III-04 11.09.2013. Изградња стамбеног објекта у Новим Бановцима к.п.бр. 2342/41 к.о. Нови Бановци Пухаловић Војислав, Стари Бановци, Саве Ковачевића 23
57 353-109/2013-III-04 12.09.2013. За изградњу стамбеног и помоћног - објекта, на ка.т.парц.бр. 3008 и 3009, к.о. Стара Пазова Јовић Горан, Стара Пазова, Трг Слободе 1/ц (Срђан 063/52-86-83)
58 353-105/2013-III-04 25.09.2013. За изградњу стамбеног објекта на кат.парц.бр. 644/4, 647/3 к.о. Нови Бановци Паљ Евгениј, Руска Федерација, са боравиштем у Р. Србији, Нови Бановци, улица Светосавска 1Б/19
59 353-88/2013-III-04 04.10.2013. Захтев за издавање лок.дозволе за изградњу моста на каналу Голубинци – Бановци у Фрушкогорској улици у Старој Пазови накат.парц.бр. 3086/58, 3103/1, 3103/2, 3103/4 и 3099 к.о. Стара Пазова „Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова“ ј.п. Стара Пазова
60 353-10/2013-III-04 07.10.2013. Изградња стамбеног објекта на к.п.654/1 К.о. Голубинци у Голубинцима Ул. Шимановачка бр.146. Видосава и Љубо Вујовић Нови Београд Бул. Арсенија Чарнојевића207
61 353-37/2013-III-04 08.10.2013. Изградња стамбено пословног објекта У Новим Бановцима На к.п. бр 208/1 к.о. Нови Бановци У Новим Бановцима ул. Београдска бб Исток Кресовић Нови Бановци Ул. Љубомира Штековића бр. 13
62 353-116/2013-III-04 08.10.2013. За изградњу пословног објекта – супермаркет на кат.парц.бр. 3282 к.о. Војка у Војки,ул. Карађорђева бр.17 „Медиус“ д.о.о. Нова Пазова
63 353-69/2013-III-04 09.10.2013. За изградњу стамбеног објекта на кат.парц.бр. 1259/154 к.о. Стара Пазова, Стара Пазова, ул. Браће Бабин Козлица Срђан Стара Пазва Ул. Н. Момчиловића бр. 18
64 353-117/2013-III-04 09.10.2013. За изградњу стамбеног објекта на кат.парц.бр. 4894/2 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови, Ул.Радничка бб Радојка Радиновић Нова Пазова, Радничка бб
65 353-118/2013-III-04 10.10.2013. За рушење и изградњу стамбеног објекта на кат.парц.бр. 329/3 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, Ул. Ферде Клаћика бр.9 Андро Багоје Стара Пазова, ул. Хвјездославова бр.4
66 353-121/2013-III-04 11.10.2013. Изградња стамбеног објекта на Кат.парц.бр. 3089/161 к.о. Стара Пазовa У Старој Пазови Ул. Пере Нинковића бр.80 Владимир Бабик Стара Пазова, ул. Андреја Мишика бр.15
67 353-121/2013-III-04 24.10.2013. За изградњу гараже, летње кухиње на кат.парц бр. 600/172 к.о. Нови Бановци, у новим Бановцима, ул. Земунска бр. 9. Андрић Алекса Нови Бановци, ул. Земунска бр. 9
68 353-113/2013-III-04 24.10.2013. За изградњу стамбеног објекта са 2 стана на кат.парц.бр. 1637/2 к.о. Стара Ул. Пазова Калинчјакова 16. Стара Пазова Издавачко предузеће „Нова школа“ Београд, Ул. Господар Јованова бр.16
69 353-48/2013-III-04 25.10.2013. За доградњу стамбено-пословног објекта, спратности П+1 на кат.парц.бр. 1678 к.о. Голубинци у Голубинцима Ул. Марадичка вр. 18 „Бубић“ д.о.о. Стари Бановци, ул. Младена Стојановића бр.1
70 353-102/2013-III-04 25.10.2013. За изградњу оптичког приводног кабла за базу станицу СМУ 101 преко кат.парц.бр. 1620/1 и 1620/2 к.о. Стари Бановци у Ст. Бановцима у ул.М.Певца бр.31 Телеком Србија а.д. Београд
71 353-120/2013-III-04 25.10.2013. Изградња стамбеног објекта на Кат.парц.бр. 5834/13 к.о. Нова Пазова Сока Пијевац Нова Пазова, ул. Добровољачка бр. 2
72 353-51/2013-III-04 01.11.2013. Изградња породичне куће на кат.парц.бр. 3089/11 к.о. Стара Пазова Ђорђе Булат Стара Пазова ул. Ј. Поповића 28
73 353-111/2013-III-04 05.11.2013. Рушење и изградња пословно-производно-складишног објекта На кат.парц.бр.727/20, к.о.Н.Пазова Ул. Индустријска зона бб Нова Пазова ,,DRINA PLASTIKA-86,,d.o.o. Нова Пазова ул. Индустријска зона бб
74 353-112/2013-III-04 07.11.2013. Рушење стамбеног објекта и изградња пословног објекта на кат.парц.бр. 3086/43 к.о. Стара Пазова, ул. Новосадска бр. 11 Joјић Божо Стара Пазова ул. Новосадска бр.9
75 353-133/2013-III-04 22.11.2013. Изградња саобраћајнице у Централној радној зони у Старој Пазови – I ФАЗА на к.п.бр. 5643/6, 6461 к.о. Нова Пазова Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова ЈП Стара Пазова ул.Светосавска бр.11
76 353-134/2013-III-04 22.11.2013. Изградња канализације употребљених вода у Централној радној зони у Старој Пазови –I ФАЗА На к.п.бр. 5643/6, 6461 к.о. Нова Пазова Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова ЈП Стара Пазова ул.Светосавска бр. 11
77 353-135/2013-III-04 22.11.2013. Изградња водоводне мреже у Централној радној зони у Старој Пазови I ФАЗА На к.п.бр. 5643/6, 6461 к.о. Нова Пазова Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова ЈП Стара Пазова ул.Светосавскабр. 11
78 353-119/2013-III-04 26.11.2013. Рушење и изградња стамбено- пословног објекта на кат.парц.бр. 2417 к.о. Војка, ул. Ц.Душана бр.61 ,,ITELCOM-ITC,, d.o.o. Нова Пазова ул. Јанка Чмелика бр.19
79 353-114/2013-III-04 27.11.2013. Захтев за издавање локацијске дозволе за изградњу пристуне мреже на Воларском пољу у Старој Пазови, 4870, 4871, 4813/8, 4813/17, 4813/10.... к.о. Ст.Пазова „Телеком Србија“ а.д. Београд
80 353-114/2013-III-04 27.11.2013. За изградњу 57 паркинг места, Интерних саобраћајница и бетонског комплекса у оквиру комплекса на кат.парц.бр. 9384/280 „GORENJE TIKI“ д.о.о. Стара Пазова ул. Голубиначки пут бб
81 353-123/2013-III-04 27.11.2013. Доградња и претварање постојећег стамбеног објекта у пословно стамбени објекат на кат.парц.бр. 2367 к.о. Војка у Војки Раде Росић, Војка ул. Војводе Мишића бр. 18
82 353-92/2013-III-04 03.12.2013. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 723/1 к.о. Нови Бановци Иван Станисављевић Београд ул. Видиковачки венац 12 К
83 353-124/2013-III-04 03.12.2013. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. бр. 301 к.о. Голубинци Миливој Маћешић Голубинци ул. Пазовачка 100а
84 353-9/2013-III-04 06.12.2013. Изградња оптичког кабла на релацији АТЦ Стари Бановци до ЦВ Стари Бановци преко кат.парц.бр. 1092, 1962, 1944/1, 1944/3, 1945, 2692, 2795/1, 2740/1 к.о. Стари Бановци ,,ТЕЛЕФОНКАБЛ“ а.д. Београд Бул. Краља Александра 219
85 353-108/2013-III-04 06.12.2013. За изградњу стам.посл.објекта на ка.т.парц.бр. 836 к.о. Голубинци, Путиначка 27 СЗТР ,,ЂУРЂЕВИЋ,, Суботиште
86 353-59/2013-III-04 12.12.2013. За изградњу стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3091/104 Зоркић Драган Стара Пазова, ул.Владимира Хурбана 26/1
87 353-130/2013-III-04 16.12.2013. Реконструкција и доградња стамбено пословног објекта, на кат.парц.бр. 1124 , к.о. Стара Пазова, Стара Пазова, Ул. Карађорђева бр.9 СТАМЕВСКИ Д.О.О. ТОМЧЕ СТАМЕВСКИ Стара Пазова Ул. Карађирђева бр.9
88 353-136/2013-III-04 20.12.2013. Изградња водоводне мреже у Централној радној зони у Старој Пазови – На к.п.бр. 6461, 6035/1, 6037/4, 6142 к.о. Нова Пазова Дирекција за изградњу општине Стара Пазова, Стара Пазова, Ул.Светосавска бр.11
89 353-137/2013-III-04 20.12.2013. Изградња канализације употребљених вода у Централној радној зони у Старој Пазови – На к.п.бр. 6461, 6035/1, 6037/4, 6142 к.о. Нова Пазова Дирекција за изградњу општине Стара Пазова, Стара Пазова, Ул.Светосавска бр.11
90 353-126/2013-III-04 24.12.2013. Реконструкција и доградња постојећег стамб. посл. Објекта (угоститељство и трговина 2 локала) на кат. парц. бр. 3412 к.о Нова Пазова, Његошева бр. 6 Гавран Драган и др., Нова Пазова, Ул. Мајора Гавриловића бр.44
91 353-77/2013-III-04 25.12.2013. Изградња стамбеног објекта, на кат.парц.бр.3081/38, к.о.Стара Пазова, Његошева 114 Димитрије Путник, Београд, Ул. Јована Стојсављевића бр.3
92 353-144/2013-III-04 26.12.2013 За измену лок.дозволе за кат.парц.бр. 1981 к.о. Голубинци Влатко Штрапајевић, Голубинци, Ул. Ђурђевска бр.139
93 353-115/2013-III-04 27.12.2013. За изградњу помоћног објекта две гараже и две надстрешнице, постављање соларних ћелија за производњу соларне енергије око 10kW на кат.парц.бр. 1595/1 Владица Јанковић, Београд, Рудо 1 ст. 163
94 353-103/2013-III-04 27.12.2013. За изградњу интерне бенз.станице са праоницом и тех.преглед за доставна возила и камионе, помоћног обј. за одмор радника и возача, интер.кол.. ваге и резерв. за склад.CO2 за потребе расхл.система хладњача све на к.п.бр. 5643/4 к.о. Н.Пазова „Делезе Србија“ д.о.о., Београд, Ул. Ј.Гагарина 14, - LDK consultants d.o.o. Bgd.
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије