• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Одељење за урбанизам и грађење врши управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је спровођење поверено Општини у области урбанизма, грађења и саобраћаја. Учествује у изради Програма за израду Просторног плана општине, врши јавно оглашавање ради уступања израде планских докумената, стара се о излагању планског документа на јавни увид, обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског плана и дигиталних записа, катастра подземних и надземних водова, обезбеђује ажурирање катастарских подлога, прикупља податке за потребе израде предлога и одлука о изради урбанистичких планова, информације о локацији, прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге прописане услове, издаје локацијске дозволе, издаје грађевинске дозволе, издаје решења за изградњу помоћних и економских објеката, решења за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката, решење за реконструкцију, адаптацију, санацију, промену намене објеката без извођења грађевинских радова, промену намене објеката уз извођење грађевинских објеката, решења за изградњу унутрашњих инсталација у постојећи објекат, издаје потврде о усаглашености изграђених темеља са главним пројектом, издаје решења за легализацију објеката чије је грађење одн.реконструкција завршена без грађевинске дозволе, организује технички преглед објеката, издаје употребне дозволе за објекте, доноси решења о рушењу објеката на захтев странке.

Врши послове инспекцијског надзора у области изградње објеката и у области друмског саобраћаја. Врши управно правне послове у вези инспекцијског надзора изградње објеката и друмског саобраћаја и спроводи поступак извршења по извршним одлукама донетим у првостепеном поступку из ових области.

Предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће из ове области и непосредно спроводи прописе општине у овим областима. Прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта.

Врши послове у области имовинско правних односа утврђене законом који регулише грађевинско земљиште и јавну својину, спроводи поступак експропријације, враћања земљишта, спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са законом о становању и води евиденцију непокретности општине.

Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

Начелник одељења: Душанка Грозданић Миловић

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије