• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Буџет Општине Стара Пазова за 2024. годину 
Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2024. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2024. годину Преузмите документ »
План поступног увођења родно одговорног буџетирања и поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2025. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2024. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2024. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2024. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2023. годину 
Одлука о четвртом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2023. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о четвртом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2023. годину Преузмите документ »
Одлука о трећем ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2023. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о трећем ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2023. годину Преузмите документ »
Одлука о другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2023. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2023. годину Преузмите документ »
Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину Преузмите документ »
Одлука о првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2023. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2023. годину Преузмите документ »
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2024. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2023. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2023. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2023. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2022. годину 
Одлука о другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2022. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2022. годину Преузмите документ »
Одлука о првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2022. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2022. годину Преузмите документ »
Годишњи извештај о учинку програма за 2021. годину Преузмите документ »
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2023. годину Преузмите документ »
Годишњи извештај о учинку програма за 2021. годину - образац Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2022. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2022. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2022. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2021. годину 
Одлука о другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2021. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2021. годину Преузмите документ »
Одлукa о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2021. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2021. годину Преузмите документ »
Полугодишњи извештај о учинку програма за 2021. годину - образац Преузмите документ »
Годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину Преузмите документ »
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2022. годину Преузмите документ »
Годишњи Извештај о учинку програма за 2020. годину - образац Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2021. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2021. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2021. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2020. годину 
Одлукa о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2020. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2020. годину Преузмите документ »
Годишњи Извештај о учинку програма за 2019. годину Преузмите документ »
План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2021. годину Преузмите документ »
Годишњи Извештај о учинку програма за 2019. годину - образац Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2020. годину Преузмите документ »
Нацрт одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2020. годину Преузмите документ »
Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину Преузмите документ »
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2020. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2019. годину 
Одлука о Другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2019. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о Другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2019. годину Преузмите документ »
Полугодишњи извештај о учинку програма Преузмите документ »
Одлука о Првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2019. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о Првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2019. годину Преузмите документ »
План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2020. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2019. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2019. годину Преузмите документ »
Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину Преузмите документ »
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2019. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2019. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2018. годину 
Одлука о Другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2018. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о Другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2018. годину Преузмите документ »
Полугодишњи извештај о учинку програма Преузмите документ »
Одлука о Првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2018. годину Преузмите документ »
План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења Одлуке о буџету Општине Стара Пазова за 2019. годину Преузмите документ »
Извештај о учинку програма Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2018. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2018. годину Преузмите документ »
Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора за програмску структуру буџета Преузмите документ »
Обрасци за програмски буџет 2018. Преузмите документ »
Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину Преузмите документ »
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018. годину Преузмите документ »
Упутство за припрему Нацрта буџета општине Стара Пазова за 2018. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2017. годину 
Одлука о Другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2017. годину Преузмите документ »
Одлука о Првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2017. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о Првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2017. годину Преузмите документ »
План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења одлуке о буџету Општине Стара Пазова за 2018. годину Преузмите документ »
Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2017. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2017. годину Преузмите документ »
Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате Преузмите документ »
Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета Преузмите документ »
Образац за програмски буџет - нови Преузмите документ »
Припрема буџета за 2017. годину Преузмите документ »
Нацрт одлуке о II ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2017. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2016. годину 
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2016. годину II Преузмите документ »
Нацрт одлуке о Другом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2016. годину Преузмите документ »
Одлука о Првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2016. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о Првом ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2016. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2016. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2016. годину Преузмите документ »
Преглед броја запослених и средстава за плате Преузмите документ »
Припрема буџета за 2016. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2015. годину 
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2015. годину III Преузмите документ »
Обрасци за припрему Финансијских планова Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2015. годину Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2015. годину II Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2015. годину I Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2015. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2015. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2015. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2014. годину 
Одлука о завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2014. годину Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2014. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2014. годину III Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2014. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2014. годину II Преузмите документ »
Припрема ребаланса буџета за 2014. годину Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2014. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2014. годину Преузмите документ »
Нацрт Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2014. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2014. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2013. годину 
Одлука о завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2013. годину Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2013. годину Преузмите документ »
Припрема ребаланса буџета за 2013. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2013. годину Преузмите документ »
Нацрт одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2013. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2013. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2012. годину 
Одлука о завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2012. годину Преузмите документ »
Одлука о III ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2012. годину Преузмите документ »
Одлука о II ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2012. годину Преузмите документ »
Захтев за буџет за 2012. годину Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2012. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2012. годину Преузмите документ »
Нацрт одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2012. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2012. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2011. годину 
Одлука о завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2011. годину Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета II општине Стара Пазова за 2011. годину Преузмите документ »
Одлука о ребалансу буџета I општине Стара Пазова за 2011. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2011. годину Преузмите документ »
Нацрт одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2011. годину Преузмите документ »
Припрема буџета за 2011. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2010. годину 
Одлука о завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2010. годину Преузмите документ »
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2010. годину Преузмите документ »
Припрема буџета општине Стара Пазова за 2010. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2009. годину 
Одлука о буџету општине Стара Пазова за 2009. годину Преузмите документ »
Одлука о I ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2009. Преузмите документ »
Одлука о II ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2009. годину Преузмите документ »
Одлука о завршном рачуну буџета општине Стара Пазова за 2009. годину Преузмите документ »
Буџет Општине Стара Пазова за 2008. годину 
Одлука о завршном рачуну буџета за 2008. годину Преузмите документ »
Извештај о извршењу буџета општине Стара Пазова за 2008. годину Преузмите документ »
Приходи - расходи Преузмите документ »
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије