• Facebook page
 • Twitter page
 • YouTube page
 • RSS
 • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Општинско веће је извршни орган и њега чине председник општине, заменик председника општине, као и једанаест чланова Општинског већа. Председник општине је председник Општинског већа а заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Општинско веће:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике Србије, односно Аутономне Покрајине Војводине;
 • поставља и разрешава начелника општинске управе;
 • образује радна тела за обављање послова из своје надлежности;
 • доноси Пословник о раду.

Председник општине је и председник општинског већа Ђорђе Радиновић
Заменик председника општинског већа Марина Савић

Чланови општинског већа:

 • Ђорђе Радиновић
 • Марина Савић
 • Зденко Гашић
 • Славиша Костић
 • Горан Јовић
 • Радоје Благојевић
 • Душан Сарапа
 • Јездимир Ашћерић
 • Андријана Ристић
 • Владимир Петровић
 • Дејан Касагић
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије