• Facebook page
 • Twitter page
 • YouTube page
 • RSS
 • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Одељење за привреду врши управне и стручне послове из области привреде, даје пројекције будућих кретања и учествује у изради стратегије укупног привредног развоја општине.

Обавља стручне и администратвне послове који се односе на задовољавање потреба грађана у области занатства, угоститељства, трговине, туризма и других привредних делатности од интереса за општину.

Одељење је носилац израде предлога пројеката и програма у области привреде, посебно општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда и пројеката из области јавних радова.

Одељење сарађује са надлежним организацијама у области запошљавања.

Пружа техничку помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији привредних друштава и предузетничких радњи код Агенције за привредне регистре, дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаје о привредним активностима од значаја за општину.

Обавља стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области локалног економског развоја, обавља послове маркетинга и промоције локалног економског развоја кроз јавне наступе Општине и послове везане за унапређење и промоцију туризма.

Обавља стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Обавља стручне и административне послове у реализацији поверених послова за потребе Фонда за развој АПВ и Републике Србије, као и републичких агенција.

Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Општине, а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

Канцеларија за локални економски развој (КЛЕР)

Канцеларија за локални економски развој основана је 02.04.2013. године као одсек у оквиру Одељења за привреду. Циљ оснивања КЛЕР-а јесте подстицај локалног економског развоја, појачан прилив домаћих и страних инвестиција и пораст животног стандрада становника општине Стара Пазова.

Кључни задаци Канцеларије за локални економски развој су:

 • Промоција Општине у земљи и иностранству као повољног места за улагање, пословање и живот;
 • Информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за пословање, могућностима за улагање и расположивим програмима подршке;
 • Контакти са пословном заједницом и њено директно подржавање;
 • Припрема и праћење спровођења пројеката економског развоја;
 • Редовно одржавање и унапређење везе са другим локалним самоуправама и институцијама централних власти које су задужене за локални економски развој;
 • Креирање и одржавање релевантних база података значајних за пословање постојеће привреде и потенцијалних инвеститора;
 • Обављање стручних и административно-техничких послова за Привредни савет Општине Стара Пазова.
 • Посете сајмовима и другим манифестацијама из области привреде;
 • Израда промотивних материјала.

Начелник одељења: Сузана Илић

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије