• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Одељење за друштвене делатности врши послове управе у непосредном спровођењу закона и других прописа који су поверени општини у остваривању права грађана у области социјалне заштите, здравствене заштите, друштвене бриге о деци, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студентског стандарда, борачко инвалидске заштите као и инспекцијске послове из области образовања.

Одељење за друштвене делатности, културу и информисање предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.

Врши стручне и административне послове који се односе на задовољавање потреба грађана о којима се стара Општина у областима друштвене бриге о деци, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, социјалне заштите и здравствене заштите. Врши послове ликвидатуре у области борачко инвалидске заштите и породиљског одсуства као и послове који се односе на признавање права на допунску заштиту бораца, војних инвалида и њихових породица. Обавља све стручне и административне послове у вези са статусом избеглих лица на територији општине Стара Пазова.

Одељење за друштвене делатности, културу и информисање прати здравствено стање становништва на подручју општине и стара се о унапређењу услова којима се доприноси очувању и унапређивању здравља грађана у општини.

Прати законитост рада установа у области друштвених делатности чији је оснивач општина, врши техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје надлежности.

Врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

Начелник одељења: Ивана Ненадић

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије