• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Информације

grb thumbОбавештавају се грађани општине Стара Пазова да ће се у периоду од 11.06.2023. до 18.06.2023. године, извршити третман одраслих форми комараца са земље и ваздуха на територији општине Стара Пазова.

grb thumbОпштина Стара Пазова у сарадњи са Националном службом за запошљавање, објавила је два Јавна позива и то:
1. Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2023. години,
2. Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2023. години.

grb thumbУ складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21) Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Стара Пазова, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

grb thumbУ складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија) општине Стара Пазова, расписује јавни позив којим обавештава:

grb thumbНа основу члана 20. став 1. тачка 7. и 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 38. став 3. у вези са чланом 10. став 2. тачка 2. Закона о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2018), члана 11. став 2. и 3. и члану 17. ст. 1 и ст. 3. Закона о улагањима („Сл.гласник РС“, бр. 89/2015 и 95/2018) и члана 17. став 1. тачка 1 Статута општине Стара Пазова („Службени лист општина Срема“ бр. 9/19) Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној дана 2. јуна 2023. године донела је Одлуку о приступању изради Програма Локалног економског развоја општине Стара Пазова за период од 2024. до 2026. године.

grb thumbНа основу члана 20.став 1. тачка 7. и 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 38. став 3. у вези са чланом 10. став 2. тачка 4. Закона о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2018), члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17- др.закон и 49/21) и члана 17. став 1. тачка 1. Статута општине Стара Пазова („Службени лист општина Срема“ бр. 9/19) Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној дана 2. јуна 2023. године донела је Одлуку о приступању изради Локалног акционог плана запошљавања општине Стара Пазова за период од 2024. до 2026. године.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта "А" спратности П+2+ПК (Фаза 1) и вишепородичног стамбеног објекта "Б" спратности П+2+ПК (Фаза 2) на кат.парц.бр. 5512/3, 5512/4, 5513/2, 5394/5 и 5394/6 к.о. Нова Пазова.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбене зграде ПД+П+4 на кат.парц.бр. 1481/3 к.о. Стара Пазова, ул. Јована Поповића бр. 5 у Старој Пазови.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентација урбанистичког пројекта за изградњу другог вишепородичног стамбено-пословног објекта П+2+ПК на кат.парц.бр. 1158 и 1159 к.о. Нова Пазова.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова оглашава Јавну презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта спратности 3ПД+П+М+4+ПС на кат.парц. бр. 216/4, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 218/1 и 218/2 к.о. Нови Бановци.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије