• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

grb thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општина Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга ред. бр. 22-1.2.11 – Јавна набавка мобилне телефоније и интернет услуга за потребе општине Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 21-1.2.30/19–јавна набавка услуге–сузбијање одраслих форми комараца на територији општине Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Председник општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 20-1.2.29/19 - јавна набавка услуге – Организација манифестације „Дани општине Стара Пазова“, обликована у 3 партије.

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 16-1.2.25/19 - јавна набавка услуге – мониторинг буке у животној средини и квалитета ваздуха на територији општине Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге- регресираног превоза ученика на релацији Стара Пазова-Петровић Салаш, дел. број 404-49/19-III ред. бр.19-1.2.5/2019.

grb thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-44/19-III од 01.07.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-46419-III од 01.07.2019.године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 404-44/19-III-набавка услуге регресираног превоза ученика и студената са територије општине Стара Пазова – Преговарачки поступак без објављивања позива.

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Председник општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке – грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 (девет) сеоских домаћинстава.

grb thumbНа основу чл. 36. став 1. тачка 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), у даљем тексту: Закон, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набаке број 404-02-1280/19 од 29.03.2019. године, запримљено на писарници Општинске управе 08.04.2019. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-43/19-III од 07.06.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-43/19-III од 07.06.2019. године, припремљена је Конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 404-43/19-III - набавка услуге одржавања софтвера- Преговарачки поступак без објављивања позива.

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општина Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 12-1.3.8/19 - јавна набавка радова –реконструкција и изградња основне школе „Вера Мишчевић“ у Белегишу.

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Јавна набавка угоститељских услуга, дел. број 404-37/19-III, ред. бр. 14-1.2.14/19.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије