• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке мале вредности - Јавна набавка угоститељских услуга, дел. број 404-32/18-III, ред. бр. 10-1.2.24/18.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке мале вредности услуге- осигурања, дел. број 404-31/18-III ред. бр. 11.1.2.28/2018.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке мале вредности услуге-Запрашивање комараца на територији општине Стара Пазова, дел. број 404-30/18-III ред. бр.9.1.2.4/2018.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке мале вредности ред. бр. 6-1.1.4/2018 добра-рачунара и рачунарске опреме обликоване у две партије.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општина Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-20/18-II-јавна набавка услуге - израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу основне школе „Вера Мишчевић“ у Белегишу.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Јавна набавка услуга – анализа земљишта са узорковањем, дел. број 404-21/18-III, ред. бр. 4-1.2.11/18.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Јавна набавка добра - противградних ракета, дел. број 404-17/18-III, ред. бр. 3-1.1.11/2018.

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ред. бр. 2./1.1.18/2018 добра-аутомобила за потребе општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-4579/17 од 29.12.2017. године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-11/18-III од 09.02.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-11/18-III од 09.02.2018.године припремљена је конкурсна документација у Поступку јавне набавке-Извођење непредвиђених радова на реконструкцији и доградњи дела пута од раскрсница улица Светосавска и Змај Јовина у Старој Пазови до испред раскрснице са улицом Певац Миленка у Старим Бановцима-прва етапа реализације (II фаза и VI фаза).

grb-thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добра-набавка и уградња опреме за систем видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних прекршаја на територији општине Стара Пазова-прва фаза дел. број 404-143/17-III, ред. бр.37-1.1.13/2017.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије