• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку за јавну набавку услуге уговореног превоза ред. бр. 4/14На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), Општинска управа општине Стара Пазова објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку за јавну набавку услуге уговореног превоза ред. бр. 4/14.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку за јавну набавку добара-једног аутомобилаНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), Општинска управа општине Стара Пазова објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку за јавну набавку добара-једног аутомобила ред. бр. 3/14.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку за јавну набавку добара - горива за потребе Општинске управе општине Стара Пазова ред. бр. 2/14На основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), објављује, Општинска управа општине Стара Пазова објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку за јавну набавку добара - горива за потребе Општинске управе општине Стара Пазова ред. бр. 2/14.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку за јавну набавку добара- електричне енергије Општинске управе општине Стара Пазова ред. бр. 1/2014На основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), Општинска управа општине Стара Пазова објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку за јавну набавку добара - електричне енергије Општинске управе општине Стара Пазова ред. бр. 1/2014.

Позив за поднешење понуда у поступку јавне набавке - радова пројектовање, набавка, монтажа-изградња једног стамбеног монтажног објекта са спољним уређењемНа основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12), објављује Позив за поднешење понуда у поступку јавне набавке - радова пројектовање, набавка, монтажа-изградња једног стамбеног монтажног објекта са спољним уређењем ред. бр. 11/2013.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступкујавне набавке мале вредности за јавну набавку добара, малотеретног лифта носивости до 100 кг-ред. бр. 10/2013На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступкујавне набавке мале вредности за јавну набавку добара, малотеретног лифта носивости до 100 кг-ред. бр. 10/2013.

Јавна набавка бр. 404-19/13-III - набавка добра – угља за социјално угрожене на територији општине Стара ПазоваНа основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-19/13-III од 30.10.2013. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404- 19/13- III од 30.10. 2013. године припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке бр. 404-19/13-III - набавка добра – угља за социјално угрожене на територији општине Стара Пазова.

Јавна набавка бр. 404-18/13-III: набавка добара – 7 путничких аутомобилаНа основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-18/13- III од 25.10. 2013. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-18/13- III од 25.10. 2013. године припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке бр. 404-18/13-III - набавка добара – 7 путничких аутомобила.

Набавка услуге – сузбијање одраслих форми комарацаОпштина Стара Пазова, Општинска управа, Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 11, као наручилац, позива понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку редни бр. 7/13. Јавна набавка бр. 7/13 се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности. Предмет јавне набавке редни бр. 7/13 је набавка услуге - сузбијања одраслих форми комараца.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије