• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементаима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-17/16-III од 21.03.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-17/16-III од 22.03.2016. године припремљена је конкурсна документација у Поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-17/16-III, ред.број 3-1.1.3/16-набавка добра-електричне енергије.

grb-thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементаима конкурнсе документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-15/16-III од 18.03.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-15/16-III од 18.03.2016. године припремљена је конкурсна документација у Поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-15/16-III-набавка добра-једно путничко возило за потребе Савета за безбедност СО Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-9/16-III од 11.03.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-9/16-III од 11.03.2016. године припремљена је конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке нафтних деривата за потребе општине Стара Пазова бр. 404-9/16-III - редни број 1-1.2/16.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ред бр. 26-1.1.9/15, добра–резервних делова са услугом уградње.

grb-thumbНа основу члана 20. и 22. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС” број 88/11) члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке Скупштине Општине Стара Пазова број: 011-40/2015-I од 16.10.2015. године, којом је одобрен Пројекат јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре у општини Стара Пазова са јавним плаћањем, Општина Стара Пазова, упућује Јавни позив за прикупљање понуда бр. 404-48/15-II у отвореном поступку–одабир приватног партнера за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре у општини Стара Пазова са јавним плаћањем.

grb-thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге–израда Студије оправданости организовања интегрисане комуналне делатности јавног транспорта путника општине Стара Пазова и града Београда, редни број 25-1.2.11/15.

На основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15), наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке израда отресишта на атарском путу-пољопривредном земљишту, редни број 23-1.3.4/15.

На основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15), наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 22-1.2.4/15 услуге-израда стратегије руралног развоја општине Стара Пазова за период од 2015-2025. године.

На основу члана 39, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова, објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 19-1.3.1/2015-радови на изградњи урбаног мобилијера-дечјег игралишта.

На основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова, објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке бр. 21-1.2.10/15-јавна набавка услуге-организација "деветог Регионалног Сајма привреде 2015.године".

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије