• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

grb-thumbНа основу члана 39, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку за јавну набавку мале вредности добра-електричне енергије Општинске управе општине Стара Пазова ред. бр. 7-1.1.3/2015.

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара-рачунара и рачунарске опреме обликоване у четири партије 6-1.1.4/15.

grb-thumbНа основу члана 39. члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добра-пића за потребе репрезентације општине Стара Пазова број 5-1.2.1.

grb-thumbНа основу члaна 36. став. 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС 124/12 и 14/2015“) Општинска управа општине Стара Пазова објављује обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у Поступку јавне набавке–набавка услуге-одржавања софтвера бр. 404-9/15-III.

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), Општинска управа општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добра-путничких аутомобила ред. бр. 4-1.1.6/15.

grb-thumbНа основу члана 39, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), Комисија која спроводи поступак јавне набавке мале вредности услуге сузбијање одраслих форми комараца на територији општине Стара Пазова бр. 404-8/15-III, дана 31.03.2015. године, објављује Позив за подношење понуда у поступку за јавну набавку услуге-сузбијање одраслих форми комараца ред. бр. 3-1.2.5/15.

grb-thumbНа основу члана 32, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), објављује позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара-горива за потребе Општинске управе Стара Пазова.

Поступак јавне набавке – набавка добра-једног путничког аутомобилаНа основу члана 39, члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ред. бр. 13/2014, добара-једног путничког аутомобила.

Поступак јавне набавке – набавка добра-рачунара и мрежне опремеНа основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), у даљем тексту: Закон, чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/13), Oдлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-41/14-III од 25.11.2014. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-41/14-III од 25.11.2014. године, припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке бр. 404-41/14-III - набавка добра-рачунара и мрежне опреме.

Поступак јавне набавке – набавка добра – угља за социјално угрожене на територији општине Стара ПазоваНа основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-39/14-III од 06.11. 2014. године и Решења о

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије