• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Обавештења

grb thumbОбавештавају се грађани да ће 31.07.2022. године, од 18 часова, до 03.08.2022. године до 12 часова, због одржавања приредбе „Дани општине Стара Пазова“, доћи ће до измене режима саобраћаја на делу државног пута II А реда број 127, од Старе Пазове до петље Стара Пазова, од раскрснице улица Светосавска са улицама Јована Поповића и Партизанском, до раскрсница улица Подунавског партизанског одреда и Вука Караџића.

grb thumbОбавештавају се грађани општине Стара Пазова да се ставља на увид захтев за давање сагласности на ценовник комуналних услуга ј.п. "Чистоћа Стара Пазова".

grb thumbНа основу члана 5. и члана 9. Закона о планском систему Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 30/2018) члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 3. Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 10/2020) и члана 17. став 1. тачка 1. Статута општине Стара Пазова ("Службени лист општина Срема" бр. 9/19) Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној 24. јуна 2022. године донела је Одлуку о приступању изради Плана развоја општине Стара Пазова за период 2023. - 2031. године.

grb thumbОбавештавају се грађани да ће се у периоду 23.06.2022. - 26.06.2022. године, извршити третман одраслих форми комараца са земље и из ваздуха на територији општине Стара Пазова.

grb thumbУ складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19- и др.закон, 9/20 и 52/21), чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) оглашава Јавну седницу Комисије за јавни увид у Нацрт регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године на животну средину.

grb thumbНа основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон) и члана 76. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" 09/19) Општинска управа општине Стара Пазова објављује Обавештење о почетку рада на припреми Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Стара Пазова.

grb thumbОбавештавамо пољопривредне произвођаче са територије општине Стара Пазова да је планирано преузимање амбалажног отпада од пољопривредника.

grb thumbОбавештавају се грађани да ће се у петак 20.05.2022. године вршити третман крпеља на територији општине Стара Пазова на основу закљученог уговора бр. 404-25/22-III.

grb thumbПоштовани, обавештавамо Вас да се раније објављен термин одржавања јавне седнице Комисије за јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину за 11.05.2022. године одлаже.

grb thumbПоштовани родитељи наших најмлађих суграђана, завршен је конкурс о додели бесплатних ауто седишта за децу рођену у периоду од 01. јуна до 31. децембра 2021. године.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије