• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Обавештења

grb thumbОбавештавају се грађани општине Стара Пазова да се ставља на увид донета Одлука за давање сагласности на цене ЈП "Чистоћа Стара Пазова".

grb thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 65. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 32/19) оглашава промену термина одржавања јавне седнице Комисије за планове Општине Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Стара Пазова ("Службени лист општина Срема" број 9/17), и Решења Председника општине Стара Пазова број 464-16/2020-II од 13.10.2020.године, Одељење за инвестиције Општинске управе Општине Стара Пазова ОБАВЕШТАВА

grb thumbНа основу члана 361. став 1. и члана 363. став 4. Закона о енергетици ("С. гласник РС" број 145/14, 95/18-др. закон), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" број 88/11, 46/14-одлука УС и 104/16, 95/18), члана 48. тачка 14. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 9/19), члана 46. став 1. Одлуке о испоруци топлотне енергије ("Сл. лист општина Срема" број 15/15, 26/15, 21/16, 31/17) и тачке 10.3 Методологије која је саставни део Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/15), Председник општине Стара Пазова дана 28. септембра 2020. године, донео је Решење о одобравању цена топлотне енергије за крајње купце за грејну сезону 2020/2021. године.

grb thumbНа основу члана 52. a у вези члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" брoj 15/16 и 88/19) и члана 27. тачка 10. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 9/19) Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној 22. септембра 2020. године, донела је Решење о именовању вршиоца дужности директора јавног предузећа "Општинска стамбена агенција Стара Пазова".

grb thumbНа основу члана 52. a у вези члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС” брoj 15/16 и 88/19) и члана 27. тачка 10. Статута општине Стара Пазова („Службени лист општина Срема” број 9/19) Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној 22. септембра 2020. године, донела је Решење о именовању вршиоца дужности директора јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 39. став 1., члана 35. став 1. и став 9. у вези са чланом 36. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16- исправка и 6/20), члана 27. тачка 10. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 9/19), члана 10в. и члана 10. став 1., 2., и 4. Одлуке о оснивању Центра за културу у Старој Пазови ("Сл. лист општина Срема" број 11/94, 33/10 и 28/16) Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној 22. септембра 2020. године, донела је Решење о престанку дужности и именовању директора центра за културу Стара Пазова.

grb thumbОбавештавамо вас да ће се дана 27.08.2020. године (четвртак) извршити третман сузбијања ларви комараца на територији наше општине. Време почетка третмана 8:00h.

grb thumbОбавештавамо вас да ће се дана 21.08.2020. године (петак) извршити третман сузбијања ларви комараца на територији наше општине. Време почетка третмана 8:00h.

grb thumbОбавештавају се грађани да је третман одраслих форми комараца са земље и из ваздуха планиран за четвртак 13.08.2020. године од 19.00 до 22.00 часова.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије