• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javne nabavke

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opština Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 1-1.3.1/19-javna nabavka radova–na tekućem održavanju zgrade opštine Stara Pazova.

grb-thumbPoziv za podnošenje ponuda - Javna nabavka odabir privatnog partnera za realizaciju projekta rekonstrukcije i dugogodišnjeg održavanja dela sistema javnog osvetljenja primenom led tehnologije na teritoriji Opštine Stara Pazova po modelu javno-privatnog partnerstva broj 404-70/18- ii, red broj 33-1.2.31/18

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opština Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj broj broj 43 -1.2. 13 /1 8 - Javna nabavka usluga – izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnih površina na delu ulica Cara Dušana i Kralja Petra I Karađorđevića u Novoj Pazovi od raskrsnice sa ulicama Nikole Tesle i Miloša Obilića do raskrsnice sa ulicama Nikole Tesle i Miloša Obilića do raskrsnice sa ulicama Omladinska i Karađorđeva.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke u otvorenom postupku - Javna nabavka usluga – Javna nabavka usluge realizacije glavnog projekta ozelenjavanja putnih pojaseva u opštini Stara Pazova, del. broj 404-88/18-III, red. br. 45-1.2.30/18.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge-objavljivanje oglasa u dnevnim novinama, del. broj 404-87/18-III red. br.47-1.2.23/2018.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opština Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 44-1.3.19/18 - javna nabavka radova – adaptacija dela objekta – sanitarni čvor za decu Predškolske ustanove „Poletarac“ Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 39. člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti redni broj 42-1.2.5/18 usluge - fiksne telefonije za potrebe opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opština Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 41-1.3.1/18 - javna nabavka radova na tekućem održavanju zgrade opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke 404-82/18-III - javna nabavka dobra - sirena za obaveštavanje i uzbunjivanje za potrebe opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 38-1.2.7/18-javna nabavka usluge–održavanje higijene i pomoćni poslovi.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije